This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Siopau

Atyniadau >

Siopau >

Bariau a Bwytai >

Llety >

Gwasanaethau Lleol >

Caffis >

Gweld Popeth >

CHWILIO AM FUSNESAU

Gifts Galore: Gift shop

.

No website // Dim gwefan

07545 275613

 

Darllen mwy…

Gifts Galore: Gift shop

Gifts Galore: Gift shop

07545 275613

Siopau

.

No website // Dim gwefan

07545 275613

Brookhouse Mill

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

 

Darllen mwy…

Brookhouse Mill

Ruthin Road, Denbigh, LL16 4RD

01745 813377

Siopau

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

Snow in Summer: Vintage goods, crafts and gift shop

Cymysgedd eclectig o nwyddau, cardiau, anrhegion a chrefftau hen ffasiwn gan wneuthurwyr lleol ac o bell gan gynnwys cerameg, gemwaith, gwaith celf, tecstilau hen bethau a dodrefn wedi’i baentio.

www.facebook.com/DenbighSnowInSummer/

07867 891396

 

Darllen mwy…

Snow in Summer: Vintage goods, crafts and gift shop

33 Vale Street, Denbigh LL16 3AH // 33 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AH

07867 891396

Siopau

Snow in Summer: Siop nwyddau, crefftau ac anrhegion hen ffasiwn

Cymysgedd eclectig o nwyddau, anrhegion a chrefftau hen ffasiwn gan wneuthurwyr lleol ac o bell. Mae hyn yn cynnwys cerameg, gemwaith, gwaith celf, tecstilau, hen bethau a dodrefn wedi’i baentio, gyda phwyslais ar eitemau lleol ac o Gymru. Dewch o hyd i ni ar Facebook: DenbighSnowInSummer.

www.facebook.com/DenbighSnowInSummer/

07867 891396

Reebees Florist

Siop flodau bwrpasol deuluol sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar flodeuwriaeth, gyda staff cyfeillgar a siopau yn Ninbych, Rhuthun a Pensby.

www.reebeesflorist.co.uk

01745 817144

 

Darllen mwy…

Reebees Florist

17 Bridge Street, Denbigh LL16 3LF // 17 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 817144

Siopau

Mae Reebees yn siop flodau bwrpasol deuluol sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar flodeuwriaeth. Mae gennym siopau yn Ninbych, Rhuthun a Pensby. Ffoniwch ni neu galwch heibio a siarad â'n staff cyfeillgar.

www.reebeesflorist.co.uk

01745 817144

Hand Inn

Tafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a maes parcio mawr gyda byrddau picnic.

No website // Dim gwefan

01745 814286

 

Darllen mwy…

Hand Inn

Henllan Street, Denbigh, LL16 3PF // Stryd Henllan, Dinbych LL16 3PF

01745 814286

Siopau

Mae’r Hand yn dafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon

Mae ganddi hefyd faes parcio mawr o’i blaen gyda 10 bwrdd picnic. Mae croeso cynnes i gwsmeriaid hen a newydd bob tro. Staff Cymraeg a Saesneg eu hiaith.

No website // Dim gwefan

01745 814286

Threads: Haberdashery wool, fabrics and school uniform

Ystod eang o fanion gwnïo, gwlân gwau, patrymau ac ategolion, ffabrigau, cyflenwadau cwiltio a gwisgoedd ysgol ar gyfer ysgolion hŷn ac iau lleol.

No website // Dim gwefan

01745 813357

 

Darllen mwy…

Threads: Haberdashery wool, fabrics and school uniform

Back Row, Denbigh LL16 3TE // Lôn Cefn, Dinbych LL16 3TE

01745 813357

Siopau

Mae Threads wedi ei sefydlu ers 1989 yn nhrefi marchnad prysur Dinbych a Rhuthun. Rydym yn cyflenwi amrywiaeth eang o fanion gwnïo, gan gynnwys sisyrnau, botymau, edafedd a nodwyddau.

Gwlân gwau gan Sirdar, Hayfield, Wendy a Robin yn ogystal â detholiad mawr o batrymau gwau ac ategolion.

Mae ffabrigau’n cynnwys polygotwm, mwslin, hesian, ffelt a chwarteri trwchus ar gyfer cwiltio. Mae ystod eang pellach o ffabrigau cwiltio ar gael yn siop Rhuthun.

Rydym yn cyflenwi gwisgoedd ysgol ar gyfer ysgolion hŷn ac iau lleol.


No website // Dim gwefan

01745 813357

Radhuni

Coginio Indiaidd Cyfoes

dim gwefan // no website

01745 812474 / 01745 817519

 

Darllen mwy…

Radhuni

30 High St, Denbigh, LL16 3RY

01745 812474 / 01745 817519

Siopau

Gobeithiwn y byddwch yn falch o'n bwyd a'n gwasanaeth o'r radd flaenaf, mae ein bwydlenni'n adlewyrchu gwir gelf a diwylliant yr Isgyfandir Indiaidd.

Oriau agor:

Sul i Iau: 5:30yp i 11:00yh

Gwener I Sadwrn: 5:30yp i 11:30yh

15% disgownt at archebion dros £10.00 (bwyd i'w gasglu yn unig)

dim gwefan // no website

01745 812474 / 01745 817519

Plough Inn

Tafarn boblogaidd yng nghanol Dinbych yn cynnig croeso cynnes, detholiad o gwrw, disgo a karaoke dros y penwythnos, bandiau byw a noson gwis reolaidd.

No website // Dim gwefan

01745 812961

 

Darllen mwy…

Plough Inn

Bridge Street, Denbigh, LL16 3TF // , 10 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 812961

Siopau

Tafarn boblogaidd yng nghanol tref Dinbych gyda detholiad o lager a diod chwerw Marston.

Mae gennym ddisgo a karaoke bob dydd Sadwrn a dydd Sul a bandiau byw achlysurol. Noson gwis bob dydd Mercher.

Croeso cynnes. Dewch o hyd i ni ar Facebook: Plough, Dinbych.

No website // Dim gwefan

01745 812961

Glass Onion Cafe

Caffi bach, cyfeillgar – lle da i gwrdd, bwyta, yfed, ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio. Bwyd cartref blasus, sy’n cael ei baratoi a’i greu yn ddyddiol gan ddefnyddio cynnyrch ffres o ffynonellau lleol.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

 

Darllen mwy…

Glass Onion Cafe

Back Row, Crown Square, Denbigh LL16 3TE, , Lôn Gefn, Sgwâr y Goron, Dinbych LL16 3TE

07715 545564

Siopau

Caffi bach, cyfeillgar ar Lôn Gefn Sgwâr y Goron. Lle i gwrdd, bwyta, yfed, ymlacio...a gwylio'r byd yn mynd heibio. Mwynhewch fwyd cartref blasus, sy’n cael ei baratoi a’i greu yn ddyddiol gan ddefnyddio cynnyrch ffres o ffynonellau lleol, wedi’i weini yn y ffordd orau bosibl.

Nid ydym yn gweini "bwyd cyflym" ond rydym yn gweini bwyd ffres blasus... mor gyflym ag y gallwn! Dylech fod yn ymwybodol efallai y bydd yn rhaid aros yn ystod adegau prysur. Rydym yn ceisio darparu ar gyfer amrywiaeth eang o chwaethau a gofynion dietegol gan gynnwys llysieuwr, fegan, dim cynnyrch llaeth a glwten.

Ar gyfer ein gwesteion iau rydym yn cynnig cyfran lai oddi ar ein bwydlen neu "Blât Picnic": dewis o ham, cyw iâr, tiwna, caws, wyau, salad/darnau llysiau, ffrwythau, creision a bara neu dost a menyn. Ychwanegwch sudd ffrwythau, llaeth neu ysgytlaeth, yn ogystal â rhywbeth melys. (Cadair uchel a sedd godi ar gael i blant.)

Croeso cynnes i bawb - gan gynnwys cŵn yn ein hardal bwyta tu allan. Dim amser i eistedd i lawr? Mae bwyd i fynd, wedi’i archebu ymlaen llaw a danfoniadau ar gael hefyd. Rydym yn cynnig arlwyo ar gyfer bwffes busnes/cinio preifat, partïon cinio neu bartïon plant, wedi’u danfon i'ch lleoliad.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

Costello’s Floral Design: Florist and gift shop

Siop flodau leol deuluol sy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol. Aelod llawn o Interflora gyda blodau’n dod yn uniongyrchol o'r Iseldiroedd. Angladdau, priodasau a chorfforaethol.

www.costellosfloraldesign.com

01745 818726

 

Darllen mwy…

Costello’s Floral Design: Florist and gift shop

5 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3AD // 5 Vale Street, Denbigh, LL16 3AD

01745 818726

Siopau

Dylunio Blodau Costello:Siop flodau ac anrhegion

Siop flodau leol deuluol sy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol. Mae ein holl werthwyr blodau’n gwbl gymwys ac rydym yn aelod llawn o Interflora - gallwn ddanfon yn lleol ac yn fyd-eang. Rydym yn prynu ein holl flodau’n uniongyrchol oddi wrth y tai arwerthiant yn yr Iseldiroedd ac maent yn cael eu danfon ddwywaith yr wythnos. Mae ein holl blanhigion y tu allan yn cael eu cyrchu’n lleol a’u tyfu yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol ar gyfer angladdau, priodasau a chontractau corfforaethol.

 

 

 

www.costellosfloraldesign.com

01745 818726

Te yn y Grug

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru

dim gwefan // no website

01745 816576

 

Darllen mwy…

Te yn y Grug

Coronation Buildings, Lôn Gefn, Dinbych, LL16 3TE, Coronation Buildings, Back Row, Denbigh. LL16 3TE,

01745 816576

Siopau

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru.

Ar agor pum diwrnod yr wythnos (Ar gau Llun a Sul) o 10yb-5yp.

Facebook: Te yn y Grug

Ebost: deli@teynygrug.co.uk

dim gwefan // no website

01745 816576

Y Pantri

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

 

Darllen mwy…

Y Pantri

39-41 High St, Denbigh LL16 3HY // 39-41 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY, ,

01745 814276

Siopau

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

Golden Lion

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

 

Darllen mwy…

Golden Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812227

Siopau

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

E. Jones and Son Ltd, TV and Radio

Manwerthwr trydanol annibynnol teuluol yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r ardal am dros 100 mlynedd.Amrywiaeth eang o stoc, staff gwybodus, gwasanaeth danfon a gosod.

www.ejonesandsons.co.uk

01745 812814

 

Darllen mwy…

E. Jones and Son Ltd, TV and Radio

Adeiladau Druid, Heigad, Dinbych LL16 3LE // Druid Buildings, Highgate, Denbigh LL16 3LE

01745 812814

Siopau

Rydym yn fanwerthwr trydanol annibynnol teuluol ac wedi bod yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r ardal am dros 100 mlynedd.

Rydym ag amrywiaeth eang o gynnyrch ac yn aelodau o'r grŵp prynu Euronics, sy'n golygu ein bod yn cael mynediad at y rhan fwyaf o frandiau, ac yn ein galluogi i archebu unrhyw beth sydd ar gael yn gyflym iawn.

Rydym yn cynnig gwasanaeth danfon a gosod ac mae ein holl staff yn barod i helpu, yn wybodus ac yn brofiadol.


 

 

 

 

 

 

 

 

www.ejonesandsons.co.uk

01745 812814

Travelsport

Mae TRAVELSPORT yn cynnig y dewis ehangaf posibl, y safonau uchaf o wasanaeth, gwyliau o'r safon uchaf a gwir werth am arian.

http://www.travelsport.biz/

01745 812161

 

Darllen mwy…

Travelsport

2 Crown Square, Denbigh, LL16 3AA // 2 Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3AA

01745 812161

Siopau

Mae TRAVELSPORT yn cynnig y dewis ehangaf posibl, y safonau uchaf o wasanaeth, gwyliau o'r safon uchaf a gwir werth am arian.

Nid ydym yn unig yn gwerthu gwyliau i chi - rydym yno i'ch helpu chi cyn, yn ystod ac ar ôl eich seibiant a byddwn yn gwneud popeth posibl i sicrhau eich bod yn cael y gwyliau sy'n gweddu orau i'ch anghenion am bris y gallwch ei fforddio.

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn effeithlon. Felly rhowch ni ar brawf, a darganfyddwch drosoch eich hun y profiad TRAVELSPORT!

http://www.travelsport.biz/

01745 812161

Hope and Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

 

Darllen mwy…

Hope and Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, <br>, 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 818831

Siopau

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

Oldhams Bakery

Becws teuluol sy’n gwerthu bara ffres o ansawdd gwych, cacennau hufen ffres, danteithion sawrus a pasteiod.

No website // Dim gwefan

01745 815357

 

Darllen mwy…

Oldhams Bakery

31 High Street, Denbigh LL16 3HY // 31 y Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 815357

Siopau

Rydym yn fecws teuluol sy’n gwerthu bara ffres o ansawdd gwych, cacennau hufen ffres, danteithion sawrus a pasteiod.

No website // Dim gwefan

01745 815357

Britannia Inn

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales

No website // Dim gwefan

01745 813180

 

Darllen mwy…

Britannia Inn

Love Lane, Denbigh, LL16 3LU

01745 813180

Siopau

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales. Popular with it's regulars for Socialising, Live Sports, and its Pool, Darts and Dominoes!

Open: 11:00 - 00:00

No website // Dim gwefan

01745 813180

White Lion

Tafarn canol tref cyfeillgar iawn. Prif far hir ond cul i'r blaen gyda lolfa ar wahân i'r cefn.

No website // Dim gwefan

01745 812155

 

Darllen mwy…

White Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812155

Siopau

Tafarn canol tref cyfeillgar iawn. Prif far hir ond cul i'r blaen gyda lolfa ar wahân i'r cefn.

Oriau agor:

11yb -11yh Llun -Sad; 12yp -11yh Sul

www.tripadvisor.co.uk

No website // Dim gwefan

01745 812155

J Williams and Co: Deli, butcher and licensed abattoir

Deli a chigydd yn gwerthu cig lleol o ffermydd lleol. Mae'r holl selsig, byrgyrs a phasteiod yn cael eu gwneud ar y safle - ac mae ein lladd-dy ar y safle yn golygu milltiroedd bwyd isel. Danfon yn lleol am ddim.

www.jwilliamsbutchers.weebly.com

01745 812585

 

Darllen mwy…

J Williams and Co: Deli, butcher and licensed abattoir

124 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BS // 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS

01745 812585

Siopau

Cig lleol o ffermydd lleol.Cyflenwyr i'r fasnach arlwyo.Danfon yn lleol am ddim.Mae lladd-dy ar y safle yn golygu milltiroedd bwyd isel.Yr holl selsig, byrgyrs a phasteiod yn cael eu gwneud ar y safle.

www.jwilliamsbutchers.weebly.com

01745 812585

CITS Ltd

20 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BE // 20 Vale Street, Denbigh, LL16 3BE

01745 817654

Siopau

Bevans

siop manwerthu cartref a Gardd sy'n stocio cynnyrch tymhorol, offer a chyflenwadau ar gyfer eich holl anghenion DIY a llawer mwy.

www.rightway.ltd.uk

01745 814875

 

Darllen mwy…

Bevans

57 High Street, Denbigh, LL16 3SD // 57 Stryd Fawr, Dinbych, LL16 3SD

01745 814875

Siopau

siop manwerthu cartref a Gardd sy'n stocio cynnyrch tymhorol, offer a chyflenwadau ar gyfer eich holl anghenion DIY a llawer mwy.

www.rightway.ltd.uk

01745 814875

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd go iawn. Pizzas wedi’u gwneud â llaw, prydau pasta a risoto, opsiynau llysieuol a phrydau arbennig wythnosol, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

 

Darllen mwy…

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Siopau

Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DS


Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol. Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle. Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

Y Granar // The Granary

Becws sy'n cynhyrchu bara a chacennau arbennig, yn ogystal â gwneud brechdanau i fynd a phrydau parod.

www.facebook.com/Y-Granar-1471022866529045/

01745 814080

 

Darllen mwy…

Y Granar // The Granary

47 Stryd Fawr, Dinbych, LL16 3SD // 47 High Street, Denbigh, LL16 3SD

01745 814080

Siopau

Becws sy'n cynhyrchu bara a chacennau arbennig, yn ogystal â gwneud brechdanau i fynd a phrydau parod.

Llun i Sadwrn: 0800 - 1600

Ebost: ygranar@gmail.com

www.facebook.com/Y-Granar-1471022866529045/

01745 814080

The Guildhall Tavern

Ynghydd ger ganol y dref canoloesol Cymreig, mae yna brofiad yn eich disgwyl - Gwesty Tafarn y Gild.

www.guildhalltavernhotel.co.uk/

01745 816533

 

Darllen mwy…

The Guildhall Tavern

Sgwâr y Neuadd, Dinbych // Hall Square, Denbigh

01745 816533

Siopau

Ynghydd ger ganol y dref canoloesol Cymreig, mae yna brofiad yn eich disgwyl - Gwesty Tafarn y Gild.

Wedi'i adnewyddu'n gydymdeimladol, mae'r gwesty hanesyddol o'r 16eg Ganrif wedi cadw holl swyn a chymeriad yr amseroedd a fu.

Mae ein lleoliad canolog yng Ngogledd Cymru yn ein gwneud yn leoliad gwych fel canolfan ar gyfer archwilio gyda phob rhan o Ogledd Cymru o fewn pellter gyrru hawdd.

Mae gwesty Tafarn y Gild yng nghanol Dinbych ac yn edrych allan dros Fryniau Clwyd, yn hafan i gerddwyr brwd sy'n edrych am dirwedd heriol gyda golygfeydd eang ar draws y gornel hardd hon o Ogledd Cymru.

www.guildhalltavernhotel.co.uk/

01745 816533

Alton Murphy Opticians

Rydym yn falch i fod y cwmni optegol annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

altonmurphy.co.uk/

01745 814945

 

Darllen mwy…

Alton Murphy Opticians

Y Gegin Fach, Sgwâr y Goron, Dinbych // Y Gegin Fach, Crown Square, Denbigh

01745 814945

Siopau

Sefydlwyd Alton Murphy gan Mr Alton Murphy Bsc.FC OPTOM yn 1970 wrth iddo agor ei arferion optegol cyntaf yn Amlwch a Biwmares, gan adeiladu enw da am gynnig y safon uchaf o ofal llygaid proffesiynol a sbectolau ansawdd.

Mae Alton Murphy yn awr wedi esblygu i gynnig ei arbenigedd proffesiynol ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn falch i fod y cwmni optegol annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

altonmurphy.co.uk/

01745 814945

The Grub Hub

m

dim gwefan / no website

01745 816159

 

Darllen mwy…

The Grub Hub

Colomendy Industrial Estate, Denbigh

01745 816159

Siopau

m

dim gwefan / no website

01745 816159

Masons Arms

Bar chwaraeon a cherddoriaeth fyw gyda detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd.Yn dangos yr holl chwaraeon ac yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd.

No website // Dim gwefan

01745 812831

 

Darllen mwy…

Masons Arms

Rhyl Road, Denbigh, LL16 3DT, , Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DT

01745 812831

Siopau

Prif far chwaraeon a cherddoriaeth fyw Dinbych. Detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd. Bar jin a thonig arbenigol. Gwinoedd a Prosecco o safon uchel.

Gardd gwrw. Dartiau, pŵl a dominos.

Yn dangos yr holl chwaraeon ar sawl sgrin lydan iawn.

Yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd – cadwch lygad amdanom ar Facebook (Masons Arms, Dinbych) ar gyfer dyddiadau, amseroedd a pherfformwyr.

No website // Dim gwefan

01745 812831

Blind Solutions Ltd: Window blinds, curtains, soft furnishings, shutters and awnings

Pob math o addurniadau ffenestri ar gyfer y cartref, neu eiddo masnachol a diwydiannol. Mae ein gwasanaeth mesur cyfeillgar heb ffi, heb raid prynu yn eich helpu i ddod o hyd i’r cyffyrddiad olaf perffaith ar gyfer eich ystafell.

No website // Dim gwefan

01745 815549

 

Darllen mwy…

Blind Solutions Ltd: Window blinds, curtains, soft furnishings, shutters and awnings

15 Vale Street, Denbigh LL16 3AD // 15 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AD

01745 815549

Siopau

Blind Solutions Ltd: Cysgodlenni ffenestri, llenni a deunyddiau, caeadau ac adlenni

Wedi ein lleoli yn harddwch Dyffryn Clwyd gyda thros 20 mlynedd o brofiad, rydym yn arbenigo ym mhob math o addurniadau ffenestri, mewnol ac allanol, i’r cartref neu eiddo masnachol a diwydiannol.

Mae ein gwasanaeth mesur cyfeillgar heb ffi, heb raid prynu yn ein galluogi i’ch cynghori ac i’ch helpu i ddod o hyd i’r cyffyrddiad olaf perffaith ar gyfer eich ystafell.

Dewch draw i’n gweld yn ein hystafell arddangos lle mae croeso mawr i chi edrych ar yr hyn rydym yn ei gynnig neu os nad ydych yn medru dod i’n gweld, ffoniwch ni ar 01745 815549 a byddwn yn trefnu i ddod i’ch gweld chi.

No website // Dim gwefan

01745 815549

The Carriageworks CIC: Arts and crafts, therapeutic workshops and coffee shop

Profiad unigryw mewn adeilad hardd.Arddangosfeydd oriel, oriel celf a chrefft, ioga, myfyrdod ac adweitheg, cerddoriaeth fyw, coffi wedi’i rostio’n lleol.

www.carriageworksdenbigh.co.uk

01745 797647

 

Darllen mwy…

The Carriageworks CIC: Arts and crafts, therapeutic workshops and coffee shop

6 Love Lane, Denbigh LL16 3LU, , 6 Lôn Pendref, Dinbych LL16 3LU

01745 797647

Siopau

Mewn adeilad dilys a hardd o fewn golwg Stryd Fawr y dref, mae The Carriageworks yn cynnig profiad unigryw.

Mae arddangosfeydd yr oriel yn newid bob mis. Mae ardaloedd manwerthu sy'n arddangos gwaith artistiaid lleol a chrefftwyr lleol. Gellir archebu sesiynau ioga, myfyrdod ac adweitheg yn y Llofft tawel.

Weithiau mae yna berfformiadau cerddoriaeth fyw, eto gan gerddorion lleol yn perfformio eu gwaith eu hunain.

Mae hyd yn oed y coffi wedi ei rostio’n lleol gan Tim o Mug Run, sy'n cymryd gofal mawr i gyrchu’r ffa o gydweithfeydd dilys sydd wedi'u hyfforddi i gymryd gofal da o'u pridd, cyflenwadau dŵr a phlanhigion ac anifeiliaid o'u coedwig law.

www.carriageworksdenbigh.co.uk

01745 797647

Denbigh Chocolate Shop

Siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru, gyda chacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus.

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

 

Darllen mwy…

Denbigh Chocolate Shop

13 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3AD // 13 Vale St, Denbigh LL16 3AD

01745 814864

Siopau

Mae Denbigh Chocolate Shop wedi’i henwi fel y Lle Gorau i Fwyta ac Yfed ar y Stryd Fawr yng Nghymru!

Da iawn i’n cwsmeriaid a'n staff gwych!Dewch am dro i’n Siop Siocled fach cŵl. Denbigh Chocolate Shop yw siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru.

Dewch i’n gweld yng nghalon Dyffryn Clwyd am gacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus!

Rydym ar agor:Llun-Sadwrn 9am-5.30pm, Sul 11am-4pm.

www.chocshopdirect.co.uk

 

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

Devine Café and Sports Bar

Bar chwaraeon a bwyty gydag ystafelloedd digwyddiadau ar gael, cerddoriaeth fyw tan 2am. Bwyd gwych am brisiau rhesymol.

No website // Dim gwefan

01745 817371

 

Darllen mwy…

Devine Café and Sports Bar

Lenten Pool, Denbigh LL16 3LG // Pwll y Grawys, Dinbych LL16 3LG

01745 817371

Siopau

Bar chwaraeon a bwyty gorau Dinbych. Ystafelloedd digwyddiadau ar gael, cerddoriaeth fyw tan 2yb. Bwyd gwych am brisiau rhesymol tan yr oriau hwyr.

No website // Dim gwefan

01745 817371

Carpet Emporium

Arbenigwyr carpedi a lloriau finyl gydag ystod eang o samplau ar ddangos ar gyfer pawb. Gwasanaeth rygiau, carpedi culion a matiau drysau wedi’u gwneud i fesur.

www.carpetemporiumnorthwales.co.uk

01745 814235

 

Darllen mwy…

Carpet Emporium

35 High Street, Denbigh LL16 3HY // 35 y Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 814235

Siopau

Rydym yn dîm o ŵr a gwraig sy'n arbenigo mewn carpedi a lloriau finyl, ac mae gan Phil dros 30 mlynedd o brofiad eu gosod. Mae Lyndsey yn y siop yn ddyddiol, 9.30am-5.30pm ddydd Llun tan ddydd Gwener a 9.30am - 3pm, ddydd Sadwrn lle cewch weld ystod eang o samplau ar ddangos ar gyfer pawb.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rygiau, carpedi culion a matiau drysau unigryw wedi’u gwneud i fesur gyda’n gwasanaeth rhwymo. Gallwch hefyd ddod o hyd i ystod amrywiol o rai wedi'u gwneud yn barod hefyd.

www.carpetemporiumnorthwales.co.uk

01745 814235

Ji-Binc Coffee Shop

Siop goffi yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor. Yn agored saith niwrnod yr wythnos.

No website

07543135658

 

Darllen mwy…

Ji-Binc Coffee Shop

50/52 High Street, Denbigh. LL16 3LB, , 50-52 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3LB

07543135658

Siopau

Siop goffi ar Stryd Fawr Dinbych, yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor.

Yn agored saith niwrnod yr wythnos (Bob Dydd Sul, y Pasg-Medi) o 8am-5pm.

Facebook:Siop goffi Ji-binc coffee shop.

Twitter: @ffionjibinc.

No website

07543135658

The Secret Garden: Garden centre and gifts

Canolfan arddio deuluol gyda chaffi a pharlwr hufen iâ ar y safle lle gallwch fwynhau lluniaeth tu mewn neu'r tu allan yn y gerddi.

No website // Dim gwefan

01745 817397

 

Darllen mwy…

The Secret Garden: Garden centre and gifts

31c Vale Street, Denbigh LL16 3BE // 31c Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BE

01745 817397

Siopau

Mae Reebees Secret Garden yn ganolfan arddio deuluol unigryw sy'n cynnig planhigion, llwyni, coed,
potiau, tybiau, offer garddio, addurniadau gardd a dodrefn, anrhegion a mwy.

Mae caffi a pharlwr hufen iâ ar y safle lle gallwch fwynhau lluniaeth tu mewn neu'r tu allan yn y gerddi. Rydym hefyd yn cadw ein hamrywiaeth ein hunain o fwyd adar ac ystod o offer bwydo adar, tai adar ac ati 

No website // Dim gwefan

01745 817397

J H Jones & Co: Family butchers

Cigyddion teuluol sydd wedi bod mewn busnes am dros 30 mlynedd. Cig ardderchog lleol, yn aml o’n fferm ein hunain, a chyfle i arddangos y cynhyrchwyr bwyd gorau ar draws y rhanbarth.

No website // Dim gwefan

01745 812132

 

Darllen mwy…

J H Jones & Co: Family butchers

92 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW // 92 Vale Street, Denbigh LL16 3BW

01745 812132

Siopau

Mae J H Jones, cigydd teuluol yn Ninbych, wedi bod mewn busnes ers dros 30 mlynedd.

Mae Dafydd a’r staff yn ymfalchïo mewn rhoi cig a chynnych lleol rhagorol i’w cwsmeriaid.

Daw’r cig naill ai o fferm Dafydd ac Elfair, ffermydd lleol eraill neu'r farchnad anifeiliaid leol gan Dafydd ei hun - a chymerir gofal mawr i ddarparu'r ansawdd gorau bob amser.

Mae'r siop hefyd yn gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol eraill, gan gefnogi cynhyrchwyr bwyd ar draws y rhanbarth.

No website // Dim gwefan

01745 812132

Sam's Cafe

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail

dim gwefan / no website

07979 842580

 

Darllen mwy…

Sam's Cafe

Spencer Industrial Estate, Denbigh, LL16 5TQ

07979 842580

Siopau

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail.

Lle delfrydol i feicwyr gyfarfod a chael rhywbeth i fwyta.

Oriau agor: Llun - Gwe 8:00yb - 3:00yp; Sad - Sul 8:30yb - 3:00yp

Ymwelwch â'n tudalen Facebook: https://en-gb.facebook.com/Sams-Cafe-188037241252173/

dim gwefan / no website

07979 842580

Railway Hotel

Tafarn draddodiadol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

 

Darllen mwy…

Railway Hotel

2 Ruthin Road, Denbigh, LL16 3EL // 2 Ffordd Rhuthun, Dinbych LL16 3EL

01745 812376

Siopau

Tafarn draddodiadol hanner milltir o’r castell hanesyddol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

Tony Griffiths Picture Framing and Photography

Pob agwedd ar fframio lluniau a phrintio lluniau, adfer hen luniau a lluniau wedi’u difrodi, lluniau pasport a phortreadau’n cael eu tynnu yn y siop, cynhyrchu fideos, hen ffilmiau’n cael eu copïo i DVD.

www.imagesofnorthwales.com

01745 812551

 

Darllen mwy…

Tony Griffiths Picture Framing and Photography

11 Bridge Street, Denbigh LL16 3LF // 11 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3LF

01745 812551

Siopau

Pob agwedd ar fframio lluniau gan gynnwys printiau, canfasau ac ati.

Printio lluniau ar ganfasau, clustogau, mygiau, llechi, matiau diod, matiau bwrdd, ac ati. Hen luniau a lluniau wedi’u difrodi yn cael eu hadfer mewn lliw a/neu ddu a gwyn.

Lluniau pasbort a phortreadau’n cael eu tynnu yn y siop.

Gwasanaeth cynhyrchu fideos ar gyfer hyrwyddiadau busnes ac ar gyfer digwyddiadau arbennig, priodasau, bedyddiadau, ac ati. Hen fideos a ffilmiau sine wedi’u copïo i DVDs.


www.imagesofnorthwales.com

01745 812551

Baroque: Gifts, cards, home interiors, ladies fashion, jewellery, bags and more

Ar dri llawr, mae gan y siop rywbeth i bawb – mae’n wledd i'r llygaid. Beth bynnag yw eich achlysur, beth bynnag yw eich cyllideb.

www.theshopbaroque.co.uk

01745 815899

 

Darllen mwy…

Baroque: Gifts, cards, home interiors, ladies fashion, jewellery, bags and more

13 Crown Square, Denbigh, LL16 3AA // 13 Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3AA

01745 815899

Siopau

Baroque: Anrhegion, cardiau, eitemau ar gyfer y cartref, ffasiwn merched, gemwaith, bagiau a mwy.

Mae Baroque yng nghanol Dinbych, yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9.30am-5pm. Ar dri llawr, mae gan y siop rywbeth i bawb – mae’n wledd i'r llygaid. Beth bynnag yw eich achlysur, beth bynnag yw eich cyllideb, rydym yma i helpu.

www.theshopbaroque.co.uk

01745 815899