This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Gwasanaethau Lleol

Atyniadau >

Siopau >

Bariau a Bwytai >

Llety >

Gwasanaethau Lleol >

Caffis >

Gweld Popeth >

CHWILIO AM FUSNESAU

hotel2Bragdy Dinbych / Denbigh Brewery

Sefydliwyd yn 2012

www.bragdydinbych.co.uk

07850 687701

 

Darllen mwy…

Bragdy Dinbych / Denbigh Brewery

Crown Workshop, Crown Lane, LL16 3SY

07850 687701

Gwasanaethau Lleol

Sefydliwyd yn 2012

www.bragdydinbych.co.uk

07850 687701

hotel2Utility Warehouse Discount Club

..

www.customsave.me.uk

077 485 285 05

 

Darllen mwy…

Utility Warehouse Discount Club

Denbigh

077 485 285 05

Gwasanaethau Lleol

..

www.customsave.me.uk

077 485 285 05

Neuadd y Dref // Denbigh Town Hall

Wedi’i leoli’n ganolog yn y dref, mae’r adeilad rhestredig gradd II hanesyddol hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer eich derbyniad neu ddigwyddiad. Mae’n fan cyfarfod poblogaidd ar gyfer digwyddiadau’r dref ac mae’n rhan werthfawr iawn o’r gymuned leol.

www.denbighshireleisure.co.uk/denbighhallfacilities.html

01745 814895

 

Darllen mwy…

Neuadd y Dref // Denbigh Town Hall

Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3TB // , Crown Square, Denbigh, LL16 3TB

01745 814895

Gwasanaethau Lleol

Wedi’i leoli’n ganolog yn y dref, mae’r adeilad rhestredig gradd II hanesyddol hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer eich derbyniad neu ddigwyddiad. Mae’n fan cyfarfod poblogaidd ar gyfer digwyddiadau’r dref ac mae’n rhan werthfawr iawn o’r gymuned leol.

Mae’r nodweddion mewnol gwreiddiol wedi’u hadfer yn hardd ac mae’n lleoliad perffaith ar gyfer cyngerdd neu sioe. Mae’r cyfleusterau a gynigir yn cynnwys y brif neuadd, 2 ystafell wisgo, llwyfan perfformio uchel, ystafell gyfarfod a neuadd farchnad amlswyddogaeth.

Mae Neuadd y Dref yn gyfan gwbl hygyrch.

Mae Neuadd y Dref Dinbych ar gael i’w hurio saith diwrnod yr wythnos.

I gael mwy o wybodaeth neu i drefnu i’w gweld cysylltwch â neuadd y dref yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

 

Ffôn: 01745 814895

E-Bost: denbightownhall@sirddinbych.gov.uk

www.denbighshireleisure.co.uk/denbighhallfacilities.html

01745 814895

Lemon Grove Garden Services

Bwa Fflat, Barkers Well Lane

01745816202

Gwasanaethau Lleol

ALISON'S CLOTHING ALTERATIONS AND WEDDING GOWNS SALES

12/14 , HALL SQUARE, DENBIGH, LL16 3NU

07403894945

Gwasanaethau Lleol

Maldwyn Williams Garage

Rydym yn arbenigwyr mewn gwaith atgyweirio a gwasanaethu holl wneuthuriad modelau Masnachol a Cheir.

www.maldwynwilliams.co.uk/

01745 812542

 

Darllen mwy…

Maldwyn Williams Garage

Rhyl Road, Denbigh, LL16 5TH // Ffordd y Rhyl, Dinbych, LL16 5TH

01745 812542

Gwasanaethau Lleol

Rydym yn arbenigwyr mewn gwaith atgyweirio a gwasanaethu holl wneuthuriad modelau Masnachol a Cheir.

Prawf MOT ar gyfer pob math o gerbydau. Mae gennym stoc fawr o deiars, egsosts, rhannau brec, batris, a llawer o ddarnau eraill ar gyfer pob gwenuthuriad a model

www.maldwynwilliams.co.uk/

01745 812542

Vets4Pets

Vets4Pets Milfeddygon yn Ninbych; Dod â gofal fforddiadwy o ansawdd uchel i chi

www.Vets4pets.com/Denbigh

01745 817930

 

Darllen mwy…

Vets4Pets

Parc Siopa Dinbych, Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BS // Denbigh Retail Park, Vale Street, Denbigh, LL16 3BS

01745 817930

Gwasanaethau Lleol

Croeso i Vets4Pets Dinbych

 

Mae Vets4Pets yn ymrwymedig i ddod â gofal fforddiadwy o ansawdd uchel i chi trwy bractis modern, wedi'i gyfarparu'n dda, gan gynnwys labordy, fferyllfa a phelydr x digidol. Yn ychwanegol mae yna faes parcio cyfleus ac rydym ar agor 6 diwrnod yr wythnos hefyd!

www.Vets4pets.com/Denbigh

01745 817930

CDP Ltd

n

www.carpenterdavies.co.uk/

01745 814800

 

Darllen mwy…

CDP Ltd

53 High Street, Denbigh, LL16 3SD // 53 stryd Fawr, Dinbych, LL16 3SD

01745 814800

Gwasanaethau Lleol

Carpenter Davies Partnership Ltd (CDP) yn peirianneg dylunio mecanyddol a thrydanol ymgynghoriaeth a sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl ac wedi seilio ar y Stryd Fawr yn Ninbych ers dros 15

flynyddoedd.

www.carpenterdavies.co.uk/

01745 814800