This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Atyniadau

Atyniadau >

Siopau >

Bariau a Bwytai >

Llety >

Gwasanaethau Lleol >

Caffis >

Gweld Popeth >

CHWILIO AM FUSNESAU

Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum

Amgueddfa annibynol yw Amgueddfa Dinbych wedi'w sefydlu yn 2014 gan wirfoddolwyr i ddiogelu treftadaeth Dinbych.

visitdenbigh.co.uk

01745 817095

 

Darllen mwy…

Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum

Lôn Goch / Grove Road,, Dinbych / Denbigh,, LL16

01745 817095

Atyniadau

Amgueddfa annibynol yw Amgueddfa Dinbych wedi'w sefydlu yn 2014 gan wirfoddolwyr i ddiogelu treftadaeth Dinbych.

Er yn hollol wirfoddol mae ein amgueddfa yn cael ei weithredu i'r safonau uchaf. Rydym yn gweithio tuag at achrediad llawn gan Llywodraeth Cymru.

Wedi'w leoli yn hen adeilad y llys ynadon rydym ar hyn o'r bryd yn gweithio ar brosiect i addasu yr adeilad ac i ehangu profiad ymwelwyr.

Mae'r amgueddfa ar agor pob prynhawn dydd Llun rhwng 1:30-4yp ac ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn ar gyfer arddangosfeydd arbennig. Mae'r Grŵp Archif Cymunedol hefyd yn cyfarfod yn yr amgueddfa ar yr un pryd.

Rydym yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Cysylltwch a ni i wneud trefniadau.

 

Directions

By road: from the A55 (jct 27), follow the A525 south to Denbigh and the signs to the town centre. At the traffic lights turn right then first right into Station Road. Follow Grove Road for 300m

By train: The nearest station is Rhyl (12 miles)

By cycle: National Cycle Network Route 5 to Rhyl

visitdenbigh.co.uk

01745 817095

Cae Dai Trust - 50s Museum

The Lawnt, Nantglyn Road, Denbigh, LL16 4SU

01745 817004 or 812107

Atyniadau

Gwefr heb Wifrau / Wireless in Wales

Ffurfwyd Gwefr heb Wifrau i ddathlu rhan Cymru yn esblygiad radio a darlledu

www.gwefrhebwifrau.org.uk/index.php/en/

07759691939

 

Darllen mwy…

Gwefr heb Wifrau / Wireless in Wales

Wireless in Wales Museum, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Denbigh LL16 3LG

07759691939

Atyniadau

Ffurfwyd Gwefr heb Wifrau i ddathlu rhan Cymru yn esblygiad radio a darlledu.  Mae'r amgueddfa yn dal casgliad bychan ond amrywiol o ddyfeisiadau radio a gwybodaeth.  Rydym yn arddangos setiau radio prin a rhai'n cynrychioli cyfnodau mewn trefn amser.

Canlyniad breuddwyd a gweledigaeth un dyn, David E. Jones yw'r amgueddfa.  Roedd David yn gasglwr setiau radio am y rhan fwyaf o'i oes.  Ysywaeth, bu farw ychydig wythnosau cyn gwireddu ei freuddwyd o agor arddangosfa Gwefr Heb Wifrau a chyhoeddi ei lyfr sy'n sail i lawer o'r arddangosfa.

Cofiwn David fel dyn addfwyn o argyhoeddiad cryf.  Bu'n ymgyrchu dros sawl achos a'i etifeddiaeth barhaol yw sefydlu Canolfan Iaith Clwyd yn Ninbych yn 1990.

Casglu setiau radio oedd ei hobi personol a gafodd ei integreiddio ganddo gyda'i ymroddiad dros Gymru a pharhad yr iath Gymraeg.  Roedd ganddo weledigaeth eang ac unigryw a arweiniodd at greu'r amgueddfa a'i lyfr Gwefr Heb Wifrau.  Saif yr amgueddfa a'r llyfr yn dysteb iddo.

www.gwefrhebwifrau.org.uk/index.php/en/

07759691939

Castell Dinbych / Denbigh Castle

Gyda thros hanner milltir o furiau tref, mae Castell Dinbych yn gaer glasurol o oes Edward.

cadw.gov.wales/daysout/denbighcastle/?lang=en

01745 813385

 

Darllen mwy…

Castell Dinbych / Denbigh Castle

LL16 3SN

01745 813385

Atyniadau

Nodwedd wychaf Castell Dinbych yw ei borthdy mawr gyda’i dri thŵr trawiadol. Gyda thros hanner milltir o furiau tref, mae Castell Dinbych yn gaer glasurol o oes Edward.

Yn sgîl ymgyrchoedd llwyddiannus Edward I yn yr ardal yn y 13eg ganrif, crëwyd bwrdeistref Seisnig yn Ninbych o 1282 ymlaen. Rhoddwyd y cyfrifoldeb o reoli’r ardal i Henry de Lacy, un o gadlywyddion ffyddlon y Brenin, a chafodd y dasg o adeiladu’r castell newydd.

Am mwy o fanylion dilynwch y cyswllt yma:

http://cadw.gov.wales/daysout/denbighcastle/?skip=1&lang=cy

cadw.gov.wales/daysout/denbighcastle/?lang=en

01745 813385