This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Llety

Atyniadau >

Siopau >

Bariau a Bwytai >

Llety >

Gwasanaethau Lleol >

Caffis >

Gweld Popeth >

CHWILIO AM FUSNESAU

hotel2Castle House B&B

Dim ond tri munud o ganol y dref, mewn gerddi wedi'u tirlunio yng nghysgod Castell Dinbych, moethusrwydd 5 Seren Aur am brisiau cystadleuol.

www.CastleHouseBandB.co.uk

01745 816 860

 

Darllen mwy…

Castle House B&B

Bull Lane, Denbigh, LL16 3SN, , Bull Lane, Dinbych LL16 3SN

01745 816 860

Llety

Dim ond tri munud o ganol y dref ar droed, mewn dwy erw o erddi wedi'u tirlunio, yng nghysgod Castell Dinbych, oddi wrth fwrlwm y dref, yn edrych dros Ddyffryn Clwyd (AHNE) gyda golygfeydd gwirioneddol anhygoel, digon o lefydd parcio, siopau beiciau ac esgidiau cerdded.

Moethusrwydd 5 Seren Aur am brisiau cystadleuol gydag awyrgylch cyfeillgar anffurfiol, ffoniwch i holi.

www.CastleHouseBandB.co.uk

01745 816 860

Con Amici

Uwchben y bwyty Eidalaidd teuluol mae gennym 3 ystafell gwely dwbl en suite ac un ystafell teulu ar gael fel llety dros nos.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

 

Darllen mwy…

Con Amici

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Llety

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol.

Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

Uwchben y bwyty Eidalaidd teuluol mae gennym 3 ystafell gwely dwbl en suite ac un ystafell teulu ar gael fel llety dros nos.

Ymwelwch â'n gwefan os gwelwch yn dda i weld lluniau o'r ystafelloedd a cysylltwch â ni am mwy o fanylion a phrisiau.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

Segrwyd Mill

Melin ddŵr restredig gradd II o'r 18fed ganrif sydd wedi ei haddasu'n llety gwyliau 4 Seren.Gardd breifat fawr a llawer o nodweddion gwreiddiol y tu mewn a'r tu allan.

www.segrwydmill.co.uk

01745 570878

 

Darllen mwy…

Segrwyd Mill

Nantglyn, Denbigh LL16 5PE // , Nantglyn, Sir Ddinbych LL16 5PE

01745 570878

Llety

Mae Melin Segrwyd yn felin ddŵr restredig gradd II o'r 18fed ganrif ger yr afon Ystrad sydd wedi ei haddasu'n llety gwyliau 4 Seren.

Mae'r ardal fyw ar y llawr cyntaf ac mae'r ail lawr yn cynnwys lolfa cynllun agored, cegin ac ardal fwyta gydag ystafell amlbwrpas ar wahân. Mae gan yr ail lawr ystafell gawod a dwy ystafell wely, un dwbl ac un â dau wely sengl.

Mae'r felin ar ei thir ei hun gyda gardd breifat fawr.Y tu mewn a’r tu allan, mae llawer o'r nodweddion gwreiddiol yn dal i fodoli.

www.segrwydmill.co.uk

01745 570878

Tyn yr Eithin Caravan & Camping

m

www.tynyreithin.co.uk

01745 813211

 

Darllen mwy…

Tyn yr Eithin Caravan & Camping

Mold Road, Denbigh, LL16 4BH

01745 813211

Llety

m   

www.tynyreithin.co.uk

01745 813211

The Guildhall Tavern Hotel & Restaurant

The Guildhall Tavern Hotel & Restaurant, Denbigh

www.guildhalltavernhotel.co.uk

01745 816533

 

Darllen mwy…

The Guildhall Tavern Hotel & Restaurant

Hall Square, Denbigh

01745 816533

Llety

The Guildhall Tavern Hotel & Restaurant, Denbigh

www.guildhalltavernhotel.co.uk

01745 816533

Nant Bach Cottage

Yn gorwedd mewn dyffryn ar lannau Afon Aled, mae Nant Bach wedi ei osod ar ei dir ei hun gyda digonedd o le parcio a newydd gael ei adnewyddu i safonau uchel.

www.nantbach.co.uk

07796 893300

 

Darllen mwy…

Nant Bach Cottage

Llansannan, Denbigh LL16 5NE , , Llansannan, Dinbych LL16 5NE

07796 893300

Llety

Yn gorwedd mewn dyffryn ar lannau Afon Aled, dim ond un filltir tu allan i bentref bach gwledig Llansannan ger Dinbych, mae bwthyn hardd, "Nant Bach".

Ar ei dir ei hun gyda digonedd o le parcio, mae newydd gael ei adnewyddu i safonau uchel ac yn cynnig man i ymlacio neu’n lleoliad i archwilio dyffryn prydferth Conwy.

Mae'r eiddo yn cynnwys dwy ystafell wely, lolfa / man bwyta, lolfa haul, ystafell ymolchi gyda thoiled ar wahân, cegin a phortsh blaen. Yn cysgu 5-6.

Arhosiad byr neu wythnosol ar gael o £199- £450 am arhosiad wythnos.Dim asiantau – archebwch yn uniongyrchol gyda'r perchennog.

 

 

 

www.nantbach.co.uk

07796 893300

Hope & Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 815115

 

Darllen mwy…

Hope & Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, , 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 815115

Llety

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 815115

Pentre Mawr Country House

Mae Tŷ Gwledig Pentre Mawr yn darparu lleoliad priodas trawiadol a llety moethus mewn bythynnod swynol, maenordy o'r 18fed ganrif neu fythynnod saffari Affrica.

www.weddingvenueswales.co.uk

01824 790732

 

Darllen mwy…

Pentre Mawr Country House

Llandyrnog, Denbigh LL16 4LA //, , Llandyrnog, Sir Ddinbych LL16 4LA

01824 790732

Llety

Mae Tŷ Gwledig 5 Seren Pentre Mawr wedi'i leoli mewn 200 erw o barcdir.Mae'n lle annhebygol ar gyfer y lleoliad priodas mwyaf anarferol - maenordy o'r 18fed ganrif lle gallwch briodi yn yr ardd furiog drawiadol neu’r ysgubor, ac yna cysgu dan ganfas mewn Bwthyn Saffari Affricanaidd ar eich noson briodas.

Mae Pentre Mawr yn cynnig amrywiaeth o lety ar gyfer pob math o westeion, gan gynnwys tair ystafell wely foethus fawr o fewn y tŷ, pob un gyda bath Jacuzzi dwbl, chwe Bwthyn Saffari Affricanaidd gyda thybiau poeth a thair swît bwthyn swynol gyda thybiau poeth.

www.weddingvenueswales.co.uk

01824 790732

Tal-Y-Bryn

Ffermdy Pum Seren gyda gerddi ffrwythlon a golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd.Tair ystafell wely foethus en-suite, lleoliad delfrydol ar gyfer Eryri ac arfordir Gogledd Cymru.

www.villagedairy.co.uk

01745 540208

 

Darllen mwy…

Tal-Y-Bryn

Llannefydd, Denbigh LL16 5DR // Llanefydd, Ddinbych LL16 5DR

01745 540208

Llety

Llety mewn Ffermdy 5 Seren wedi’i redeg gan Falmai a Gareth Roberts.Wedi ei leoli yn Nyffryn Clwyd, 10-15 munud mewn car o Ddinbych tuag at Henllan.

Mae'r llety wedi ei amgylchynu gan ardd ffrwythlon, cefn gwlad a golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd. Mae'r Llety’n boblogaidd gyda cherddwyr a thwristiaid o atyniadau enwog Cymreig fel Eryri, arfordir Gogledd Cymru a'r gwahanol lynnoedd a geir yn Sir Ddinbych a Chonwy.

Tair ystafell wely foethus, pob un yn en-suite, gyda theledu, cyfleusterau te a choffi a wi-fi ar gais.Mae'n ofynnol i westeion archebu ystafell cyn cyrraedd.

www.villagedairy.co.uk

01745 540208