This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Golwg wahanol wrth ddarganfod

Croeso i Ddinbych

Saif tref farchnad hanesyddol Dinbych yng nghalon Gogledd Cymru, yn edrych i lawr dros ysblander Dyffryn Clwyd. Dyma gartref tywysogion ac iarllod, gwrthryfelwyr a chwyldroadwyr, lle mae haenau o hanes wedi siapio pensaerniaeth y dref a chymeriad y bobl.

Gallwch ymlacio yn un o’n tafarndai traddodiadol lle mae pobl wedi bod yn mwynhau bwyd da a sgwrs ers dros 500 mlynedd, neu grwydro’r Castell a cherdded ar y muriau sydd wedi amddiffyn y dref am naw canrif a mwynhau’r golygfeydd godidog na chawsant eu cyffwrdd ers hynny.

Mae yma erddi cudd a mwy o adeiladau rhestredig nag yn unrhyw dref arall yng Nghymru, felly rydych yn siŵr o ddarganfod perl annisgwyl wrth grwydro – ond mae Dinbych yn gymuned waith sy’n byw yn y presennol, ceir yma gymuned gelf fywiog a dewis gwych o siopau annibynnol, caffis, tafarndai a bwytai ac ym mwrlwm hen sgwâr y dref gallwch grwydro fel y mynnwch neu eistedd yn dawel i wylio’r byd a’i brysurdeb.

AGORIADAU’R DREF

 

Er mwyn gwneud y mwyaf o’ch ymweliad â thref Dinbych, ewch am dro ar hyd Furiau’r Dref. Gallwch fenthyg agoriad o’r Castell neu’r Llyfrgell ym mhen uchaf Stryd y Dyffryn er mwyn crwydro fel y mynnwch!

DIGWYDDIADAU’R DYFODOL

TEITHIAU TYWYSEDIG AM DDIM a Drysau Agored Dinbych

TEITHIAU TYWYSEDIG AM DDIM

 ** YN ÔL AR GYFER 2024!! **

Pob bore Sul rhwng mis Mai a mis Medi, mae gwirfoddolwyr lleol yn arwain teithiau o amgylch y dref farchnad ganoloesol. Mae’r teithiau’n dechrau ger cerflun H.M.Stanley o flaen y Llyfrgell am 10.30yb ac yn para tua 1½ awr.

Darperir, trwy drefniant, deithiau i grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar ddiwrnod ac amser sy'n gyfleus. I gael mwy o wybodaeth amdan y teithiau neu i drefnu taith ar gyfer grwpiau, ffoniwch Neuadd y Dref cyn 12yp, 01745 815984 (Llun-Gwener) neu e-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

 

DRYSAU AGORED DINBYCH

Pob mis Medi, fel rhan o Ddyddiau Treftadaeth Ewropeaidd, bydd nifer o adeiladau diddorol, hyfryd a hanesyddol ar agor i'r cyhoedd AM DDIM.

Bydd Drysau Agored Dinbych yn cael ei gynnal dros benwythnos 21-22 Medi 2024.

Bydd manylion o'r gwahanol adeiladau a digwyddiadau i'w cael yn yr adran Digwyddiadau'r Dyfodol.