This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Golwg wahanol wrth ddarganfod

Croeso i Ddinbych

Saif tref farchnad hanesyddol Dinbych yng nghalon Gogledd Cymru, yn edrych i lawr dros ysblander Dyffryn Clwyd. Dyma gartref tywysogion ac iarllod, gwrthryfelwyr a chwyldroadwyr, lle mae haenau o hanes wedi siapio pensaerniaeth y dref a chymeriad y bobl.

Gallwch ymlacio yn un o’n tafarndai traddodiadol lle mae pobl wedi bod yn mwynhau bwyd da a sgwrs ers dros 500 mlynedd, neu grwydro’r Castell a cherdded ar y muriau sydd wedi amddiffyn y dref am naw canrif a mwynhau’r golygfeydd godidog na chawsant eu cyffwrdd ers hynny.

Mae yma erddi cudd a mwy o adeiladau rhestredig nag yn unrhyw dref arall yng Nghymru, felly rydych yn siŵr o ddarganfod perl annisgwyl wrth grwydro – ond mae Dinbych yn gymuned waith sy’n byw yn y presennol, ceir yma gymuned gelf fywiog a dewis gwych o siopau annibynnol, caffis, tafarndai a bwytai ac ym mwrlwm hen sgwâr y dref gallwch grwydro fel y mynnwch neu eistedd yn dawel i wylio’r byd a’i brysurdeb.

AGORIADAU’R DREF

 

Er mwyn gwneud y mwyaf o’ch ymweliad â thref Dinbych, ewch am dro ar hyd Furiau’r Dref. Gallwch fenthyg agoriad o’r Castell neu’r Llyfrgell ym mhen uchaf Stryd y Dyffryn er mwyn crwydro fel y mynnwch!

DIGWYDDIADAU’R DYFODOL

Sioe Dinbych 2017 26 Awst 2017
Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd >

Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan yng Nghastell Dinbych! 27 - 28 Awst 2017
Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan yng Nghastell Dinbych! >

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Book Thief (2013) 8 Medi 2017
Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Book Thief" (2013) (12) Drama/Rhyfel >

Drysau Agored - Amgueddfa 50au Cae Dai 23 Medi 2017
Amgueddfa y 1950au, gyda eitemau o’r 40au hwyr a’r 50au cynnar >

Drysau Agored 2017 23 - 24 Medi 2017
Drysau Agored 2017 - Dathliad o bensaerniaeth a threftadaeth Dinbych >

Gwyl Cwrw Dinbych 23 Medi 2017
Gwyl Cwrw Dinbych >

Drysau Agored - Porth y Bwrdeiswyr 23 - 24 Medi 2017
Un o ddau borthdai caerog yn rheoli mynediad i’r dref furiog o 1282 ymlaen. Gyda porthcwlis, tyllau llofruddio a holltau saethau roedd yn rwystr anodd ei drechu i ymosodwyr >

Drysau Agored - Castell Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Mae Castell Dinbych yn un o’r caerau a ffurfiai “gylch cestyll” y Brenin Edward I, ac mae pedwar ohonyn nhw (Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares) wedi eu henwi’n safleoedd Treftadaeth y Byd >

Drysau Agored - Muriau Tref Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Mae muriau’r dref yn cwmpasu’r hen dref a chastell Dinbych ac maent yn ymestyn am bron i ddwy ran o dair o filltir >

Drysau Agored - Gardd Goffa'r Dr Evan Pierce 23 - 24 Medi 2017
Dr Evan Pierce ei hun a adeiladodd y golofn 50 troedfedd a’i gerflun ohono’i hun ar ei phen i nodi ei ddyngarwch fel Crwner, YH, Henadur a Maer Dinbych bum gwaith >

Drysau Agored - Eglwys Llanfarchell 23 - 24 Medi 2017
Wedi ei hadeiladu ar safle cell y Santes Farchell o’r 7g, mae’r eglwys yn enghraifft glasurol o ddull deugorff ‘Dyffryn Clwyd’ ac mae’n cynnwys rhai henebion nodedig.
>

Crochendy Brwcws 23 - 24 Medi 2017
Bragdy oedd pwrpas gwreiddiol yr adeilad yma o’r 19eg ganrif cynnar yn darparu y brag i’r tafarndai a bragdai lleol. Oherwydd yr adeiladwaith cadarn a’r newidiadau atseiniol mae cymeriad cryf yr adeilad yn parhau. >

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair 23 - 24 Medi 2017
Fe adeiladwyd Eglwys y Santes Fair yn 1874 i ddisodli eglwys ganoloesol Sant Ilar o fewn hen furiau’r dref >

TEITHIAU TYWYSEDIG AM DDIM a Drysau Agored Dinbych

Bob bore Sadwrn a Sul rhwng mis Ebrill a mis Medi, mae gwirfoddolwyr lleol yn arwain teithiau o amgylch y dref farchnad ganoloesol. Mae’r teithiau’n dechrau ger cerflun H.M.Stanley o flaen y Llyfrgell am 10.30yb ac yn para tua 1½ awr.

Darperir, trwy drefniant, deithiau i grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar ddiwrnod ac amser sy'n gyfleus. I gael mwy o wybodaeth amdan y teithiau neu i drefnu taith ar gyfer grwpiau, ffoniwch Neuadd y Dref cyn 12yp, 01745 815984 (Llun-Gwener) neu e-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

 

DRYSAU AGORED DINBYCH

Pob mis Medi, fel rhan o Ddyddiau Treftadaeth Ewropeaidd, bydd nifer o adeiladau diddorol, hyfryd a hanesyddol ar agor i'r cyhoedd AM DDIM.

Bydd Drysau Agored Dinbych 2017 yn cael ei gynnal dros benwythnos 23/24 Medi 2017. Mwy o fanylion amdan digwyddiad 2017 i'w gael yma yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae gwybodaeth a lluniau o ddigwyddiad 2016 i'w cael ar dudalen Facebook https://www.facebook.com/opendoorsdenbighshire/