This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Bariau a Bwytai

Atyniadau >

Siopau >

Bariau a Bwytai >

Llety >

Gwasanaethau Lleol >

Caffis >

Gweld Popeth >

CHWILIO AM FUSNESAU

Hope and Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

 

Darllen mwy…

Hope and Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, , 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 818831

Bariau a Bwytai

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

Plough Inn

Tafarn boblogaidd yng nghanol Dinbych yn cynnig croeso cynnes, detholiad o gwrw, disgo a karaoke dros y penwythnos, bandiau byw a noson gwis reolaidd.

No website

01745 812961

 

Darllen mwy…

Plough Inn

Bridge Street, Denbigh, LL16 3TF // , 10 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 812961

Bariau a Bwytai

Tafarn boblogaidd yng nghanol tref Dinbych gyda detholiad o lager a diod chwerw Marston.

Mae gennym ddisgo a karaoke bob dydd Sadwrn a dydd Sul a bandiau byw achlysurol. Noson gwis bob dydd Mercher.

Croeso cynnes. Dewch o hyd i ni ar Facebook: Plough, Dinbych.

No website

01745 812961

Y Goron Fach

Tafarn meicro yw'r Goron Fach sydd yn gwerthu cwrw o fragdai lleol, yn ogystal ag amrywiaeth o winoedd a gwirodydd, rhai lleol yn ogystal.

dim gwefan / no website

07850 687701

 

Darllen mwy…

Y Goron Fach

6 Crown Lane, Denbigh, LL16 3SY

07850 687701

Bariau a Bwytai

6 Lôn Y Goron, Dinbych, LL16 3SY

Tafarn meicro yw'r Goron Fach sydd yn gwerthu cwrw o fragdai lleol, yn ogystal ag amrywiaeth o winoedd a gwirodydd, rhai lleol yn ogystal.

Agorwyd y dafarn meicro newydd gan Bragdy Dinbych ger Neuadd y Dref ym mis Tachwedd 2016.

Oriau agor: 4yp - 10yh Iau - Sadwrn. Yn ogystal bydd ar agor am 11yb ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis ar gyfer y diwrnod marchnad.

Ymwelch â'n tudalen Facebook

https://en-gb.facebook.com/Y-Goron-Fach-854730471297082/

 

dim gwefan / no website

07850 687701

Brookhouse Mill

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

 

Darllen mwy…

Brookhouse Mill

Ruthin Road, Denbigh, LL16 4RD,

01745 813377

Bariau a Bwytai

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

Radhuni

Coginio Indiaidd Cyfoes

dim gwefan // no website

01745 812474

 

Darllen mwy…

Radhuni

30 High St, Denbigh LL16 3RY

01745 812474

Bariau a Bwytai

sds

dim gwefan // no website

01745 812474

The Guildhall Tavern

Ynghydd ger ganol y dref canoloesol Cymreig, mae yna brofiad yn eich disgwyl - Gwesty Tafarn y Gild.

www.guildhalltavernhotel.co.uk/

01745 816533

 

Darllen mwy…

The Guildhall Tavern

Sgwâr y Neuadd, Dinbych // Hall Square, Denbigh,

01745 816533

Bariau a Bwytai

Ynghydd ger ganol y dref canoloesol Cymreig, mae yna brofiad yn eich disgwyl - Gwesty Tafarn y Gild.

Wedi'i adnewyddu'n gydymdeimladol, mae'r gwesty hanesyddol o'r 16eg Ganrif wedi cadw holl swyn a chymeriad yr amseroedd a fu.

Mae ein lleoliad canolog yng Ngogledd Cymru yn ein gwneud yn leoliad gwych fel canolfan ar gyfer archwilio gyda phob rhan o Ogledd Cymru o fewn pellter gyrru hawdd.

Mae gwesty Tafarn y Gild yng nghanol Dinbych ac yn edrych allan dros Fryniau Clwyd, yn hafan i gerddwyr brwd sy'n edrych am dirwedd heriol gyda golygfeydd eang ar draws y gornel hardd hon o Ogledd Cymru.

www.guildhalltavernhotel.co.uk/

01745 816533

Devine Café and Sports Bar

Bar chwaraeon a bwyty gydag ystafelloedd digwyddiadau ar gael, cerddoriaeth fyw tan 2am. Bwyd gwych am brisiau rhesymol.

No website // Dim gwefan

01745 817371

 

Darllen mwy…

Devine Café and Sports Bar

Lenten Pool, Denbigh LL16 3LG // Pwll y Grawys, Dinbych LL16 3LG

01745 817371

Bariau a Bwytai

Bar chwaraeon a bwyty gorau Dinbych. Ystafelloedd digwyddiadau ar gael, cerddoriaeth fyw tan 2yb. Bwyd gwych am brisiau rhesymol tan yr oriau hwyr.

No website // Dim gwefan

01745 817371

White Lion

Very friendly town centre local. Long but narrow main bar to front with separate lounge to rear.

No website // Dim gwefan

01745 812155

 

Darllen mwy…

White Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812155

Bariau a Bwytai

Very friendly town centre local. Long but narrow main bar to front with separate lounge to rear.

Opening Times

11am -11pm Mon-Sat; 12pm -11pm Sun

No website // Dim gwefan

01745 812155

Golden Lion

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

 

Darllen mwy…

Golden Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812227

Bariau a Bwytai

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

Hand Inn

Tafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a maes parcio mawr gyda byrddau picnic.

No website // Dim gwefan

01745 814286

 

Darllen mwy…

Hand Inn

Henllan Street, Denbigh, LL16 3PF // Stryd Henllan, Dinbych LL16 3PF

01745 814286

Bariau a Bwytai

Mae’r Hand yn dafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon

Mae ganddi hefyd faes parcio mawr o’i blaen gyda 10 bwrdd picnic. Mae croeso cynnes i gwsmeriaid hen a newydd bob tro. Staff Cymraeg a Saesneg eu hiaith.


No website // Dim gwefan

01745 814286

Britannia Inn

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales

No website // Dim gwefan

01745 813180

 

Darllen mwy…

Britannia Inn

Love Lane, Denbigh, LL16 3LU

01745 813180

Bariau a Bwytai

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales. Popular with it's regulars for Socialising, Live Sports, and its Pool, Darts and Dominoes!

Opening hours: 11:00am - 00:00am

No website // Dim gwefan

01745 813180

Railway Hotel

Tafarn draddodiadol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

 

Darllen mwy…

Railway Hotel

2 Ruthin Road, Denbigh, LL16 3EL // 2 Ffordd Rhuthun, Dinbych LL16 3EL

01745 812376

Bariau a Bwytai

Tafarn draddodiadol hanner milltir o’r castell hanesyddol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

Masons Arms

Bar chwaraeon a cherddoriaeth fyw gyda detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd.Yn dangos yr holl chwaraeon ac yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd.

No website

01745 812831

 

Darllen mwy…

Masons Arms

Rhyl Road, Denbigh, LL16 3DT, , Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DT

01745 812831

Bariau a Bwytai

Prif far chwaraeon a cherddoriaeth fyw Dinbych. Detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd. Bar jin a thonig arbenigol. Gwinoedd a Prosecco o safon uchel.

Gardd gwrw. Dartiau, pŵl a dominos.

Yn dangos yr holl chwaraeon ar sawl sgrin lydan iawn.

Yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd – cadwch lygad amdanom ar Facebook (Masons Arms, Dinbych) ar gyfer dyddiadau, amseroedd a pherfformwyr.

No website

01745 812831

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd go iawn. Pizzas wedi’u gwneud â llaw, prydau pasta a risoto, opsiynau llysieuol a phrydau arbennig wythnosol, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

www.con-amici.co.uk/

01745 814444

 

Darllen mwy…

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Bariau a Bwytai

Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DS


Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol. Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle. Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

www.con-amici.co.uk/

01745 814444