This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Gweld Popeth

Atyniadau >

Siopau >

Bariau a Bwytai >

Llety >

Gwasanaethau Lleol >

Caffis >

Gweld Popeth >

CHWILIO AM FUSNESAU

hotel2Utility Warehouse Discount Club

..

www.customsave.me.uk

077 485 285 05

 

Darllen mwy…

Utility Warehouse Discount Club

Denbigh

077 485 285 05

Gweld Popeth

..

www.customsave.me.uk

077 485 285 05

hotel2Bragdy Dinbych / Denbigh Brewery

Sefydliwyd yn 2012

www.bragdydinbych.co.uk

07850 687701

 

Darllen mwy…

Bragdy Dinbych / Denbigh Brewery

Crown Workshop, Crown Lane, LL16 3SY

07850 687701

Gweld Popeth

Sefydliwyd yn 2012

www.bragdydinbych.co.uk

07850 687701

hotel2Castle House B&B

Dim ond tri munud o ganol y dref, mewn gerddi wedi'u tirlunio yng nghysgod Castell Dinbych, moethusrwydd 5 Seren Aur am brisiau cystadleuol.

www.CastleHouseBandB.co.uk

01745 816 860

 

Darllen mwy…

Castle House B&B

Bull Lane, Denbigh, LL16 3SN, , Bull Lane, Dinbych LL16 3SN

01745 816 860

Gweld Popeth

Dim ond tri munud o ganol y dref ar droed, mewn dwy erw o erddi wedi'u tirlunio, yng nghysgod Castell Dinbych, oddi wrth fwrlwm y dref, yn edrych dros Ddyffryn Clwyd (AHNE) gyda golygfeydd gwirioneddol anhygoel, digon o lefydd parcio, siopau beiciau ac esgidiau cerdded.

Moethusrwydd 5 Seren Aur am brisiau cystadleuol gydag awyrgylch cyfeillgar anffurfiol, ffoniwch i holi.

www.CastleHouseBandB.co.uk

01745 816 860

Sam's Cafe

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail

dim gwefan // no website

07979 842580

 

Darllen mwy…

Sam's Cafe

Spencer Industrial Estate, Denbigh, LL16 5TQ

07979 842580

Gweld Popeth

Ystad Ddiwydianol Spencer, Dinbych, LL16 5TQ

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail.

Lle delfrydol i feicwyr gyfarfod a chael rhywbeth i fwyta.

Oriau agor: Llun - Gwe 8:00yb - 3:00yp; Sad - Sul 8:30yb - 3:00yp

Ymwelwch â'n tudalen Facebook: https://en-gb.facebook.com/Sams-Cafe-188037241252173/

dim gwefan // no website

07979 842580

Glass Onion Cafe

Caffi bach, cyfeillgar – lle da i gwrdd, bwyta, yfed, ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio. Bwyd cartref blasus, sy’n cael ei baratoi a’i greu yn ddyddiol gan ddefnyddio cynnyrch ffres o ffynonellau lleol.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

 

Darllen mwy…

Glass Onion Cafe

Back Row, Crown Square, Denbigh LL16 3TE, , Lôn Gefn, Sgwâr y Goron, Dinbych LL16 3TE

07715 545564

Gweld Popeth

Caffi bach, cyfeillgar ar Lôn Gefn Sgwâr y Goron. Lle i gwrdd, bwyta, yfed, ymlacio...a gwylio'r byd yn mynd heibio. Mwynhewch fwyd cartref blasus, sy’n cael ei baratoi a’i greu yn ddyddiol gan ddefnyddio cynnyrch ffres o ffynonellau lleol, wedi’i weini yn y ffordd orau bosibl.

Nid ydym yn gweini "bwyd cyflym" ond rydym yn gweini bwyd ffres blasus... mor gyflym ag y gallwn! Dylech fod yn ymwybodol efallai y bydd yn rhaid aros yn ystod adegau prysur. Rydym yn ceisio darparu ar gyfer amrywiaeth eang o chwaethau a gofynion dietegol gan gynnwys llysieuwr, fegan, dim cynnyrch llaeth a glwten.

Ar gyfer ein gwesteion iau rydym yn cynnig cyfran lai oddi ar ein bwydlen neu "Blât Picnic": dewis o ham, cyw iâr, tiwna, caws, wyau, salad/darnau llysiau, ffrwythau, creision a bara neu dost a menyn. Ychwanegwch sudd ffrwythau, llaeth neu ysgytlaeth, yn ogystal â rhywbeth melys. (Cadair uchel a sedd godi ar gael i blant.)

Croeso cynnes i bawb - gan gynnwys cŵn yn ein hardal bwyta tu allan. Dim amser i eistedd i lawr? Mae bwyd i fynd, wedi’i archebu ymlaen llaw a danfoniadau ar gael hefyd. Rydym yn cynnig arlwyo ar gyfer bwffes busnes/cinio preifat, partïon cinio neu bartïon plant, wedi’u danfon i'ch lleoliad.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

Gwefr heb Wifrau / Wireless in Wales

Ffurfwyd Gwefr heb Wifrau i ddathlu rhan Cymru yn esblygiad radio a darlledu

www.gwefrhebwifrau.org.uk/index.php/en/

07759691939

 

Darllen mwy…

Gwefr heb Wifrau / Wireless in Wales

Wireless in Wales Museum, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Denbigh LL16 3LG

07759691939

Gweld Popeth

Ffurfwyd Gwefr heb Wifrau i ddathlu rhan Cymru yn esblygiad radio a darlledu.  Mae'r amgueddfa yn dal casgliad bychan ond amrywiol o ddyfeisiadau radio a gwybodaeth.  Rydym yn arddangos setiau radio prin a rhai'n cynrychioli cyfnodau mewn trefn amser.

Canlyniad breuddwyd a gweledigaeth un dyn, David E. Jones yw'r amgueddfa.  Roedd David yn gasglwr setiau radio am y rhan fwyaf o'i oes.  Ysywaeth, bu farw ychydig wythnosau cyn gwireddu ei freuddwyd o agor arddangosfa Gwefr Heb Wifrau a chyhoeddi ei lyfr sy'n sail i lawer o'r arddangosfa.

Cofiwn David fel dyn addfwyn o argyhoeddiad cryf.  Bu'n ymgyrchu dros sawl achos a'i etifeddiaeth barhaol yw sefydlu Canolfan Iaith Clwyd yn Ninbych yn 1990.

Casglu setiau radio oedd ei hobi personol a gafodd ei integreiddio ganddo gyda'i ymroddiad dros Gymru a pharhad yr iath Gymraeg.  Roedd ganddo weledigaeth eang ac unigryw a arweiniodd at greu'r amgueddfa a'i lyfr Gwefr Heb Wifrau.  Saif yr amgueddfa a'r llyfr yn dysteb iddo.

www.gwefrhebwifrau.org.uk/index.php/en/

07759691939

The Grub Hub

m

dim gwefan / no website

01745 816159

 

Darllen mwy…

The Grub Hub

Colomendy Industrial Estate, Denbigh

01745 816159

Gweld Popeth

m

dim gwefan / no website

01745 816159

Ji-Binc Coffee Shop

Siop goffi yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor. Yn agored saith niwrnod yr wythnos.

No website

07543135658

 

Darllen mwy…

Ji-Binc Coffee Shop

50/52 High Street, Denbigh. LL16 3LB, , 50-52 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3LB

07543135658

Gweld Popeth

Siop goffi ar Stryd Fawr Dinbych, yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor.

Yn agored saith niwrnod yr wythnos (Bob Dydd Sul, y Pasg-Medi) o 8am-5pm.

Facebook:Siop goffi Ji-binc coffee shop.

Twitter: @ffionjibinc.

No website

07543135658

Plough Inn

Tafarn boblogaidd yng nghanol Dinbych yn cynnig croeso cynnes, detholiad o gwrw, disgo a karaoke dros y penwythnos, bandiau byw a noson gwis reolaidd.

No website

01745 812961

 

Darllen mwy…

Plough Inn

Bridge Street, Denbigh, LL16 3TF // , 10 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 812961

Gweld Popeth

Tafarn boblogaidd yng nghanol tref Dinbych gyda detholiad o lager a diod chwerw Marston.

Mae gennym ddisgo a karaoke bob dydd Sadwrn a dydd Sul a bandiau byw achlysurol. Noson gwis bob dydd Mercher.

Croeso cynnes. Dewch o hyd i ni ar Facebook: Plough, Dinbych.

No website

01745 812961

Y Granar // The Granary

Becws sy'n cynhyrchu bara a chacennau arbennig, yn ogystal â gwneud brechdanau i fynd a phrydau parod.

www.facebook.com/Y-Granar-1471022866529045/

01745 814080

 

Darllen mwy…

Y Granar // The Granary

47 Stryd Fawr, Dinbych, LL16 3SD // 47 High Street, Denbigh, LL16 3SD

01745 814080

Gweld Popeth

Becws sy'n cynhyrchu bara a chacennau arbennig, yn ogystal â gwneud brechdanau i fynd a phrydau parod.

Llun i Sadwrn: 0800 - 1600

Ebost: ygranar@gmail.com

www.facebook.com/Y-Granar-1471022866529045/

01745 814080

Blind Solutions Ltd: Window blinds, curtains, soft furnishings, shutters and awnings

Pob math o addurniadau ffenestri ar gyfer y cartref, neu eiddo masnachol a diwydiannol. Mae ein gwasanaeth mesur cyfeillgar heb ffi, heb raid prynu yn eich helpu i ddod o hyd i’r cyffyrddiad olaf perffaith ar gyfer eich ystafell.

No website // Dim gwefan

01745 815549

 

Darllen mwy…

Blind Solutions Ltd: Window blinds, curtains, soft furnishings, shutters and awnings

15 Vale Street, Denbigh LL16 3AD // 15 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AD

01745 815549

Gweld Popeth

Blind Solutions Ltd: Cysgodlenni ffenestri, llenni a deunyddiau, caeadau ac adlenni

Wedi ein lleoli yn harddwch Dyffryn Clwyd gyda thros 20 mlynedd o brofiad, rydym yn arbenigo ym mhob math o addurniadau ffenestri, mewnol ac allanol, i’r cartref neu eiddo masnachol a diwydiannol.

Mae ein gwasanaeth mesur cyfeillgar heb ffi, heb raid prynu yn ein galluogi i’ch cynghori ac i’ch helpu i ddod o hyd i’r cyffyrddiad olaf perffaith ar gyfer eich ystafell.

Dewch draw i’n gweld yn ein hystafell arddangos lle mae croeso mawr i chi edrych ar yr hyn rydym yn ei gynnig neu os nad ydych yn medru dod i’n gweld, ffoniwch ni ar 01745 815549 a byddwn yn trefnu i ddod i’ch gweld chi.

No website // Dim gwefan

01745 815549

Ty Newydd y Llwyn

Bwthyn gwyliau swynol o'r 18fed Ganrif uwchben Dyffryn Clwyd

https://www.independentcottages.co.uk/snowdonia/ty-newydd-y-llwyn-ref2569

+44(0)1745710615

 

Darllen mwy…

Ty Newydd y Llwyn

Ty Newydd y Llwyn, Waen, Bodfari, Denbighshire

+44(0)1745710615

Gweld Popeth

Mae Tŷ Newydd y Llwyn yn cysgu pedwar gwestai mewn dwy ystafell wely ac mae'n fwthyn gwyliau swynol o'r 18fed Ganrif mewn safle uchel chwe chan troedfedd uwchben Dyffryn Clwyd gyda golygfeydd syfrdanol a llawer o deithiau cerdded gwych o'r drws ffrynt.

Am fanylion pellach ac argaeledd, dilynwch y ddolen.

https://www.independentcottages.co.uk/snowdonia/ty-newydd-y-llwyn-ref2569

+44(0)1745710615

Te yn y Grug

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru

dim gwefan // no website

01745 816576

 

Darllen mwy…

Te yn y Grug

Coronation Buildings, Lôn Gefn, Dinbych, LL16 3TE, Coronation Buildings, Back Row, Denbigh. LL16 3TE,

01745 816576

Gweld Popeth

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru.

Ar agor pum diwrnod yr wythnos (Ar gau Llun a Sul) o 10yb-5yp.

Facebook: Te yn y Grug

Ebost: deli@teynygrug.co.uk

dim gwefan // no website

01745 816576

Oldhams Bakery

Becws teuluol sy’n gwerthu bara ffres o ansawdd gwych, cacennau hufen ffres, danteithion sawrus a pasteiod.

No website // Dim gwefan

01745 815357

 

Darllen mwy…

Oldhams Bakery

31 High Street, Denbigh LL16 3HY // 31 y Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 815357

Gweld Popeth

Rydym yn fecws teuluol sy’n gwerthu bara ffres o ansawdd gwych, cacennau hufen ffres, danteithion sawrus a pasteiod.

No website // Dim gwefan

01745 815357

Snow in Summer: Vintage goods, crafts and gift shop

Cymysgedd eclectig o nwyddau, cardiau, anrhegion a chrefftau hen ffasiwn gan wneuthurwyr lleol ac o bell gan gynnwys cerameg, gemwaith, gwaith celf, tecstilau hen bethau a dodrefn wedi’i baentio.

www.facebook.com/DenbighSnowInSummer/

07867 891396

 

Darllen mwy…

Snow in Summer: Vintage goods, crafts and gift shop

33 Vale Street, Denbigh LL16 3AH // 33 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AH

07867 891396

Gweld Popeth

Snow in Summer: Siop nwyddau, crefftau ac anrhegion hen ffasiwn

Cymysgedd eclectig o nwyddau, anrhegion a chrefftau hen ffasiwn gan wneuthurwyr lleol ac o bell. Mae hyn yn cynnwys cerameg, gemwaith, gwaith celf, tecstilau, hen bethau a dodrefn wedi’i baentio, gyda phwyslais ar eitemau lleol ac o Gymru. Dewch o hyd i ni ar Facebook: DenbighSnowInSummer.

www.facebook.com/DenbighSnowInSummer/

07867 891396

The Guildhall Tavern

Ynghydd ger ganol y dref canoloesol Cymreig, mae yna brofiad yn eich disgwyl - Gwesty Tafarn y Gild.

www.guildhalltavernhotel.co.uk/

01745 816533

 

Darllen mwy…

The Guildhall Tavern

Sgwâr y Neuadd, Dinbych // Hall Square, Denbigh

01745 816533

Gweld Popeth

Ynghydd ger ganol y dref canoloesol Cymreig, mae yna brofiad yn eich disgwyl - Gwesty Tafarn y Gild.

Wedi'i adnewyddu'n gydymdeimladol, mae'r gwesty hanesyddol o'r 16eg Ganrif wedi cadw holl swyn a chymeriad yr amseroedd a fu.

Mae ein lleoliad canolog yng Ngogledd Cymru yn ein gwneud yn leoliad gwych fel canolfan ar gyfer archwilio gyda phob rhan o Ogledd Cymru o fewn pellter gyrru hawdd.

Mae gwesty Tafarn y Gild yng nghanol Dinbych ac yn edrych allan dros Fryniau Clwyd, yn hafan i gerddwyr brwd sy'n edrych am dirwedd heriol gyda golygfeydd eang ar draws y gornel hardd hon o Ogledd Cymru.

www.guildhalltavernhotel.co.uk/

01745 816533

Castell Dinbych / Denbigh Castle

Gyda thros hanner milltir o furiau tref, mae Castell Dinbych yn gaer glasurol o oes Edward.

cadw.gov.wales/daysout/denbighcastle/?lang=en

01745 813385

 

Darllen mwy…

Castell Dinbych / Denbigh Castle

LL16 3SN

01745 813385

Gweld Popeth

Nodwedd wychaf Castell Dinbych yw ei borthdy mawr gyda’i dri thŵr trawiadol. Gyda thros hanner milltir o furiau tref, mae Castell Dinbych yn gaer glasurol o oes Edward.

Yn sgîl ymgyrchoedd llwyddiannus Edward I yn yr ardal yn y 13eg ganrif, crëwyd bwrdeistref Seisnig yn Ninbych o 1282 ymlaen. Rhoddwyd y cyfrifoldeb o reoli’r ardal i Henry de Lacy, un o gadlywyddion ffyddlon y Brenin, a chafodd y dasg o adeiladu’r castell newydd.

Am mwy o fanylion dilynwch y cyswllt yma:

http://cadw.gov.wales/daysout/denbighcastle/?skip=1&lang=cy

cadw.gov.wales/daysout/denbighcastle/?lang=en

01745 813385

Golden Lion

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

 

Darllen mwy…

Golden Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812227

Gweld Popeth

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

52 Castle Hill, Denbigh

Profwch gynhesrwydd a lletygarwch Gogledd Cymru yn y llety gothig gwefreiddiol hwn

www.cottages.com/cottages/castle-hill-uk13427?nights=7&range=3&start=01-05-2020&adult=2&infant=0&audience=ldc

0345 498 6900

 

Darllen mwy…

52 Castle Hill, Denbigh

52 Castle Hill, Denbigh

0345 498 6900

Gweld Popeth

Wedi'i lleoli o fewn y muriau canoloesol yn nhref farchnad hanesyddol Dinbych, mae Castle Hill yn llawn hanes ac yn aros i gael ei archwilio.

 

 

www.cottages.com/cottages/castle-hill-uk13427?nights=7&range=3&start=01-05-2020&adult=2&infant=0&audience=ldc

0345 498 6900

Railway Hotel

Tafarn draddodiadol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

 

Darllen mwy…

Railway Hotel

2 Ruthin Road, Denbigh, LL16 3EL // 2 Ffordd Rhuthun, Dinbych LL16 3EL

01745 812376

Gweld Popeth

Tafarn draddodiadol hanner milltir o’r castell hanesyddol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

Glass Onion Cafe

Small, friendly cafe – a place to meet, eat, drink, relax and watch the world go by. Tasty home-cooked food, prepared and created daily using fresh locally sourced produce.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

 

Darllen mwy…

Glass Onion Cafe

Back Row, Crown Square, Denbigh LL16 3TE

07715 545564

Gweld Popeth

A small, friendly cafe on the Back Row of Crown Square. A place to meet, eat, drink, relax... watch the world go by. Enjoy tasty home-cooked food, prepared and created daily using fresh locally sourced produce, served in the best possible way. We don't serve “fast food” but we do serve delicious fresh food... as fast as we can! Please be aware that during busy times there may be a wait. We try to cater for a wide variety of tastes and dietary requirements including vegetarian, vegan, dairy and gluten-free. For our younger guests we offer a smaller portion from our menu or a “Picnic Plate”: a selection of ham, chicken, tuna, cheese, eggs, salad/vegetable pieces, fruit, crisps and bread or toast and butter. Add a fruit juice, milk or milk shake, plus a sweet treat. (Highchair and booster seat available for children.) A warm welcome to all - including dogs in our outside eating area. No time to stop? Takeaway, pre-order and delivery are available too. We offer catering for business/private lunch buffets, dinner parties or children’s parties, delivered to your venue.

 

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd go iawn. Pizzas wedi’u gwneud â llaw, prydau pasta a risoto, opsiynau llysieuol a phrydau arbennig wythnosol, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

 

Darllen mwy…

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Gweld Popeth

Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DS


Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol. Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle. Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

Plough Inn

Tafarn boblogaidd yng nghanol Dinbych yn cynnig croeso cynnes, detholiad o gwrw, disgo a karaoke dros y penwythnos, bandiau byw a noson gwis reolaidd.

No website // Dim gwefan

01745 812961

 

Darllen mwy…

Plough Inn

Bridge Street, Denbigh, LL16 3TF // , 10 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 812961

Gweld Popeth

Tafarn boblogaidd yng nghanol tref Dinbych gyda detholiad o lager a diod chwerw Marston.

Mae gennym ddisgo a karaoke bob dydd Sadwrn a dydd Sul a bandiau byw achlysurol. Noson gwis bob dydd Mercher.

Croeso cynnes. Dewch o hyd i ni ar Facebook: Plough, Dinbych.

No website // Dim gwefan

01745 812961

Marg’s Café

Bwyd cartref wedi’i baratoi’n ffres, prydau arbennig dyddiol, prydau parod ar gael pob dydd. Blaswch ein cyri cartref poblogaidd.

No website // Dim gwefan

01745 817080

 

Darllen mwy…

Marg’s Café

Rhyl Road, Denbigh LL16 5TH // Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 5TH

01745 817080

Gweld Popeth

Bwyd cartref wedi’i baratoi’n ffres, prydau arbennig dyddiol, prydau parod ar gael. Ar agor pob dydd. Dewch i flasu ein cyri cartref poblogaidd.

No website // Dim gwefan

01745 817080

Devine Café and Sports Bar

Bar chwaraeon a bwyty gydag ystafelloedd digwyddiadau ar gael, cerddoriaeth fyw tan 2am. Bwyd gwych am brisiau rhesymol.

No website // Dim gwefan

01745 817371

 

Darllen mwy…

Devine Café and Sports Bar

Lenten Pool, Denbigh LL16 3LG // Pwll y Grawys, Dinbych LL16 3LG

01745 817371

Gweld Popeth

Bar chwaraeon a bwyty gorau Dinbych. Ystafelloedd digwyddiadau ar gael, cerddoriaeth fyw tan 2yb. Bwyd gwych am brisiau rhesymol tan yr oriau hwyr.

No website // Dim gwefan

01745 817371

Britannia Inn

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales

No website // Dim gwefan

01745 813180

 

Darllen mwy…

Britannia Inn

Love Lane, Denbigh, LL16 3LU

01745 813180

Gweld Popeth

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales. Popular with it's regulars for Socialising, Live Sports, and its Pool, Darts and Dominoes!

Open: 11:00 - 00:00

No website // Dim gwefan

01745 813180

Y Pantri

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

 

Darllen mwy…

Y Pantri

39-41 High St, Denbigh LL16 3HY // 39-41 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 814276

Gweld Popeth

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

Pentre Mawr Country House

Mae Tŷ Gwledig Pentre Mawr yn darparu lleoliad priodas trawiadol a llety moethus mewn bythynnod swynol, maenordy o'r 18fed ganrif neu fythynnod saffari Affrica.

www.weddingvenueswales.co.uk

01824 790732

 

Darllen mwy…

Pentre Mawr Country House

Llandyrnog, Denbigh LL16 4LA //, , Llandyrnog, Sir Ddinbych LL16 4LA

01824 790732

Gweld Popeth

Mae Tŷ Gwledig 5 Seren Pentre Mawr wedi'i leoli mewn 200 erw o barcdir.Mae'n lle annhebygol ar gyfer y lleoliad priodas mwyaf anarferol - maenordy o'r 18fed ganrif lle gallwch briodi yn yr ardd furiog drawiadol neu’r ysgubor, ac yna cysgu dan ganfas mewn Bwthyn Saffari Affricanaidd ar eich noson briodas.

Mae Pentre Mawr yn cynnig amrywiaeth o lety ar gyfer pob math o westeion, gan gynnwys tair ystafell wely foethus fawr o fewn y tŷ, pob un gyda bath Jacuzzi dwbl, chwe Bwthyn Saffari Affricanaidd gyda thybiau poeth a thair swît bwthyn swynol gyda thybiau poeth.

www.weddingvenueswales.co.uk

01824 790732

CDP Ltd

n

www.carpenterdavies.co.uk/

01745 814800

 

Darllen mwy…

CDP Ltd

53 High Street, Denbigh, LL16 3SD // 53 stryd Fawr, Dinbych, LL16 3SD

01745 814800

Gweld Popeth

Carpenter Davies Partnership Ltd (CDP) yn peirianneg dylunio mecanyddol a thrydanol ymgynghoriaeth a sefydlwyd dros 20 mlynedd yn ôl ac wedi seilio ar y Stryd Fawr yn Ninbych ers dros 15

flynyddoedd.

www.carpenterdavies.co.uk/

01745 814800

The Secret Garden: Garden centre and gifts

Canolfan arddio deuluol gyda chaffi a pharlwr hufen iâ ar y safle lle gallwch fwynhau lluniaeth tu mewn neu'r tu allan yn y gerddi.

No website // Dim gwefan

01745 817397

 

Darllen mwy…

The Secret Garden: Garden centre and gifts

31c Vale Street, Denbigh LL16 3BE // 31c Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BE

01745 817397

Gweld Popeth

Mae Reebees Secret Garden yn ganolfan arddio deuluol unigryw sy'n cynnig planhigion, llwyni, coed,
potiau, tybiau, offer garddio, addurniadau gardd a dodrefn, anrhegion a mwy.

Mae caffi a pharlwr hufen iâ ar y safle lle gallwch fwynhau lluniaeth tu mewn neu'r tu allan yn y gerddi. Rydym hefyd yn cadw ein hamrywiaeth ein hunain o fwyd adar ac ystod o offer bwydo adar, tai adar ac ati 

No website // Dim gwefan

01745 817397

Lemon Grove Garden Services

Bwa Fflat, Barkers Well Lane

01745816202

Gweld Popeth

Travelsport

Mae TRAVELSPORT yn cynnig y dewis ehangaf posibl, y safonau uchaf o wasanaeth, gwyliau o'r safon uchaf a gwir werth am arian.

http://www.travelsport.biz/

01745 812161

 

Darllen mwy…

Travelsport

2 Crown Square, Denbigh, LL16 3AA // 2 Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3AA

01745 812161

Gweld Popeth

Mae TRAVELSPORT yn cynnig y dewis ehangaf posibl, y safonau uchaf o wasanaeth, gwyliau o'r safon uchaf a gwir werth am arian.

Nid ydym yn unig yn gwerthu gwyliau i chi - rydym yno i'ch helpu chi cyn, yn ystod ac ar ôl eich seibiant a byddwn yn gwneud popeth posibl i sicrhau eich bod yn cael y gwyliau sy'n gweddu orau i'ch anghenion am bris y gallwch ei fforddio.

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn effeithlon. Felly rhowch ni ar brawf, a darganfyddwch drosoch eich hun y profiad TRAVELSPORT!

http://www.travelsport.biz/

01745 812161

Gifts Galore: Gift shop

.

No website // Dim gwefan

07545 275613

 

Darllen mwy…

Gifts Galore: Gift shop

Gifts Galore: Gift shop

07545 275613

Gweld Popeth

.

No website // Dim gwefan

07545 275613

Threads: Haberdashery wool, fabrics and school uniform

Ystod eang o fanion gwnïo, gwlân gwau, patrymau ac ategolion, ffabrigau, cyflenwadau cwiltio a gwisgoedd ysgol ar gyfer ysgolion hŷn ac iau lleol.

No website // Dim gwefan

01745 813357

 

Darllen mwy…

Threads: Haberdashery wool, fabrics and school uniform

Back Row, Denbigh LL16 3TE // Lôn Cefn, Dinbych LL16 3TE

01745 813357

Gweld Popeth

Mae Threads wedi ei sefydlu ers 1989 yn nhrefi marchnad prysur Dinbych a Rhuthun. Rydym yn cyflenwi amrywiaeth eang o fanion gwnïo, gan gynnwys sisyrnau, botymau, edafedd a nodwyddau.

Gwlân gwau gan Sirdar, Hayfield, Wendy a Robin yn ogystal â detholiad mawr o batrymau gwau ac ategolion.

Mae ffabrigau’n cynnwys polygotwm, mwslin, hesian, ffelt a chwarteri trwchus ar gyfer cwiltio. Mae ystod eang pellach o ffabrigau cwiltio ar gael yn siop Rhuthun.

Rydym yn cyflenwi gwisgoedd ysgol ar gyfer ysgolion hŷn ac iau lleol.


No website // Dim gwefan

01745 813357

The Guildhall Tavern

Ynghydd ger ganol y dref canoloesol Cymreig, mae yna brofiad yn eich disgwyl - Gwesty Tafarn y Gild.

www.guildhalltavernhotel.co.uk/

01745 816533

 

Darllen mwy…

The Guildhall Tavern

Sgwâr y Neuadd, Dinbych // Hall Square, Denbigh,

01745 816533

Gweld Popeth

Ynghydd ger ganol y dref canoloesol Cymreig, mae yna brofiad yn eich disgwyl - Gwesty Tafarn y Gild.

Wedi'i adnewyddu'n gydymdeimladol, mae'r gwesty hanesyddol o'r 16eg Ganrif wedi cadw holl swyn a chymeriad yr amseroedd a fu.

Mae ein lleoliad canolog yng Ngogledd Cymru yn ein gwneud yn leoliad gwych fel canolfan ar gyfer archwilio gyda phob rhan o Ogledd Cymru o fewn pellter gyrru hawdd.

Mae gwesty Tafarn y Gild yng nghanol Dinbych ac yn edrych allan dros Fryniau Clwyd, yn hafan i gerddwyr brwd sy'n edrych am dirwedd heriol gyda golygfeydd eang ar draws y gornel hardd hon o Ogledd Cymru.

www.guildhalltavernhotel.co.uk/

01745 816533

The Carriageworks CIC: Arts and crafts, therapeutic workshops and coffee shop

Profiad unigryw mewn adeilad hardd.Arddangosfeydd oriel, oriel celf a chrefft, ioga, myfyrdod ac adweitheg, cerddoriaeth fyw, coffi wedi’i rostio’n lleol.

www.carriageworksdenbigh.co.uk

01745 797647

 

Darllen mwy…

The Carriageworks CIC: Arts and crafts, therapeutic workshops and coffee shop

6 Love Lane, Denbigh LL16 3LU, , 6 Lôn Pendref, Dinbych LL16 3LU

01745 797647

Gweld Popeth

Mewn adeilad dilys a hardd o fewn golwg Stryd Fawr y dref, mae The Carriageworks yn cynnig profiad unigryw.

Mae arddangosfeydd yr oriel yn newid bob mis. Mae ardaloedd manwerthu sy'n arddangos gwaith artistiaid lleol a chrefftwyr lleol. Gellir archebu sesiynau ioga, myfyrdod ac adweitheg yn y Llofft tawel.

Weithiau mae yna berfformiadau cerddoriaeth fyw, eto gan gerddorion lleol yn perfformio eu gwaith eu hunain.

Mae hyd yn oed y coffi wedi ei rostio’n lleol gan Tim o Mug Run, sy'n cymryd gofal mawr i gyrchu’r ffa o gydweithfeydd dilys sydd wedi'u hyfforddi i gymryd gofal da o'u pridd, cyflenwadau dŵr a phlanhigion ac anifeiliaid o'u coedwig law.

www.carriageworksdenbigh.co.uk

01745 797647

Con Amici

Uwchben y bwyty Eidalaidd teuluol mae gennym 3 ystafell gwely dwbl en suite ac un ystafell teulu ar gael fel llety dros nos.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

 

Darllen mwy…

Con Amici

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Gweld Popeth

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol.

Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

Uwchben y bwyty Eidalaidd teuluol mae gennym 3 ystafell gwely dwbl en suite ac un ystafell teulu ar gael fel llety dros nos.

Ymwelwch â'n gwefan os gwelwch yn dda i weld lluniau o'r ystafelloedd a cysylltwch â ni am mwy o fanylion a phrisiau.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

Y Goron Fach

Tafarn meicro yw'r Goron Fach sydd yn gwerthu cwrw o fragdai lleol, yn ogystal ag amrywiaeth o winoedd a gwirodydd, rhai lleol yn ogystal.

dim gwefan / no website

07850 687701

 

Darllen mwy…

Y Goron Fach

6 Crown Lane, Denbigh, LL16 3SY

07850 687701

Gweld Popeth

6 Lôn Y Goron, Dinbych, LL16 3SY

Tafarn meicro yw'r Goron Fach sydd yn gwerthu cwrw o fragdai lleol, yn ogystal ag amrywiaeth o winoedd a gwirodydd, rhai lleol yn ogystal.

Agorwyd y dafarn meicro newydd gan Bragdy Dinbych ger Neuadd y Dref ym mis Tachwedd 2016.

Oriau agor: 4yp - 10yh Iau - Sadwrn. Yn ogystal bydd ar agor am 11yb ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis ar gyfer y diwrnod marchnad.

Ymwelch â'n tudalen Facebook

https://en-gb.facebook.com/Y-Goron-Fach-854730471297082/

 

dim gwefan / no website

07850 687701

Hope & Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

 

Darllen mwy…

Hope & Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, , 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 818831

Gweld Popeth

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

White Lion

Very friendly town centre local. Long but narrow main bar to front with separate lounge to rear.

No website // Dim gwefan

01745 812155

 

Darllen mwy…

White Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812155

Gweld Popeth

Very friendly town centre local. Long but narrow main bar to front with separate lounge to rear.

Opening Times

11am -11pm Mon-Sat; 12pm -11pm Sun

No website // Dim gwefan

01745 812155

Sam's Cafe

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail

dim gwefan / no website

07979 842580

 

Darllen mwy…

Sam's Cafe

Spencer Industrial Estate, Denbigh, LL16 5TQ

07979 842580

Gweld Popeth

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail.

Lle delfrydol i feicwyr gyfarfod a chael rhywbeth i fwyta.

Oriau agor: Llun - Gwe 8:00yb - 3:00yp; Sad - Sul 8:30yb - 3:00yp

Ymwelwch â'n tudalen Facebook: https://en-gb.facebook.com/Sams-Cafe-188037241252173/

dim gwefan / no website

07979 842580

Hope and Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

 

Darllen mwy…

Hope and Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, , 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 818831

Gweld Popeth

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

Radhuni

Coginio Indiaidd Cyfoes

dim gwefan // no website

01745 812474

 

Darllen mwy…

Radhuni

30 High St, Denbigh LL16 3RY

01745 812474

Gweld Popeth

sds

dim gwefan // no website

01745 812474

Denbigh Chocolate Shop

Siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru, gyda chacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus.

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

 

Darllen mwy…

Denbigh Chocolate Shop

13 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3AD // 13 Vale St, Denbigh LL16 3AD

01745 814864

Gweld Popeth

Mae Denbigh Chocolate Shop wedi’i henwi fel y Lle Gorau i Fwyta ac Yfed ar y Stryd Fawr yng Nghymru!

Da iawn i’n cwsmeriaid a'n staff gwych!Dewch am dro i’n Siop Siocled fach cŵl. Denbigh Chocolate Shop yw siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru.

Dewch i’n gweld yng nghalon Dyffryn Clwyd am gacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus!

Rydym ar agor:Llun-Sadwrn 9am-5.30pm, Sul 11am-4pm.

www.chocshopdirect.co.uk

 

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

Golden Lion

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

 

Darllen mwy…

Golden Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812227

Gweld Popeth

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

Radhuni

Coginio Indiaidd Cyfoes

dim gwefan // no website

01745 812474 / 01745 817519

 

Darllen mwy…

Radhuni

30 High St, Denbigh, LL16 3RY

01745 812474 / 01745 817519

Gweld Popeth

Gobeithiwn y byddwch yn falch o'n bwyd a'n gwasanaeth o'r radd flaenaf, mae ein bwydlenni'n adlewyrchu gwir gelf a diwylliant yr Isgyfandir Indiaidd.

Oriau agor:

Sul i Iau: 5:30yp i 11:00yh

Gwener I Sadwrn: 5:30yp i 11:30yh

15% disgownt at archebion dros £10.00 (bwyd i'w gasglu yn unig)

dim gwefan // no website

01745 812474 / 01745 817519

Brookhouse Mill

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

 

Darllen mwy…

Brookhouse Mill

Ruthin Road, Denbigh, LL16 4RD,

01745 813377

Gweld Popeth

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

Te yn y Grug

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru.

dim gwefan // no website

01745 816576

 

Darllen mwy…

Te yn y Grug

Coronation Buildings, Lôn Gefn, Dinbych, LL16 3TE, , Coronation Buildings, Back Row, Denbigh. LL16 3TE, ,

01745 816576

Gweld Popeth

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru.

dim gwefan // no website

01745 816576

Hand Inn

Tafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a maes parcio mawr gyda byrddau picnic.

No website // Dim gwefan

01745 814286

 

Darllen mwy…

Hand Inn

Henllan Street, Denbigh, LL16 3PF // Stryd Henllan, Dinbych LL16 3PF

01745 814286

Gweld Popeth

Mae’r Hand yn dafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon

Mae ganddi hefyd faes parcio mawr o’i blaen gyda 10 bwrdd picnic. Mae croeso cynnes i gwsmeriaid hen a newydd bob tro. Staff Cymraeg a Saesneg eu hiaith.


No website // Dim gwefan

01745 814286

Alton Murphy Opticians

Rydym yn falch i fod y cwmni optegol annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

altonmurphy.co.uk/

01745 814945

 

Darllen mwy…

Alton Murphy Opticians

Y Gegin Fach, Sgwâr y Goron, Dinbych // Y Gegin Fach, Crown Square, Denbigh

01745 814945

Gweld Popeth

Sefydlwyd Alton Murphy gan Mr Alton Murphy Bsc.FC OPTOM yn 1970 wrth iddo agor ei arferion optegol cyntaf yn Amlwch a Biwmares, gan adeiladu enw da am gynnig y safon uchaf o ofal llygaid proffesiynol a sbectolau ansawdd.

Mae Alton Murphy yn awr wedi esblygu i gynnig ei arbenigedd proffesiynol ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn falch i fod y cwmni optegol annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

altonmurphy.co.uk/

01745 814945

Devine Café and Sports Bar

Bar chwaraeon a bwyty gydag ystafelloedd digwyddiadau ar gael, cerddoriaeth fyw tan 2am. Bwyd gwych am brisiau rhesymol.

No website // Dim gwefan

01745 817371

 

Darllen mwy…

Devine Café and Sports Bar

Lenten Pool, Denbigh LL16 3LG // Pwll y Grawys, Dinbych LL16 3LG

01745 817371

Gweld Popeth

Bar chwaraeon a bwyty gorau Dinbych. Ystafelloedd digwyddiadau ar gael, cerddoriaeth fyw tan 2yb. Bwyd gwych am brisiau rhesymol tan yr oriau hwyr.

No website // Dim gwefan

01745 817371

Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum

Amgueddfa annibynol yw Amgueddfa Dinbych wedi'w sefydlu yn 2014 gan wirfoddolwyr i ddiogelu treftadaeth Dinbych.

visitdenbigh.co.uk

01745 817095

 

Darllen mwy…

Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum

Lôn Goch / Grove Road,, Dinbych / Denbigh,, LL16

01745 817095

Gweld Popeth

Amgueddfa annibynol yw Amgueddfa Dinbych wedi'w sefydlu yn 2014 gan wirfoddolwyr i ddiogelu treftadaeth Dinbych.

Er yn hollol wirfoddol mae ein amgueddfa yn cael ei weithredu i'r safonau uchaf. Rydym yn gweithio tuag at achrediad llawn gan Llywodraeth Cymru.

Wedi'w leoli yn hen adeilad y llys ynadon rydym ar hyn o'r bryd yn gweithio ar brosiect i addasu yr adeilad ac i ehangu profiad ymwelwyr.

Mae'r amgueddfa ar agor pob prynhawn dydd Llun rhwng 1:30-4yp ac ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn ar gyfer arddangosfeydd arbennig. Mae'r Grŵp Archif Cymunedol hefyd yn cyfarfod yn yr amgueddfa ar yr un pryd.

Rydym yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Cysylltwch a ni i wneud trefniadau.

 

Directions

By road: from the A55 (jct 27), follow the A525 south to Denbigh and the signs to the town centre. At the traffic lights turn right then first right into Station Road. Follow Grove Road for 300m

By train: The nearest station is Rhyl (12 miles)

By cycle: National Cycle Network Route 5 to Rhyl

visitdenbigh.co.uk

01745 817095

Railway Hotel

Tafarn draddodiadol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

 

Darllen mwy…

Railway Hotel

2 Ruthin Road, Denbigh, LL16 3EL // 2 Ffordd Rhuthun, Dinbych LL16 3EL

01745 812376

Gweld Popeth

Tafarn draddodiadol hanner milltir o’r castell hanesyddol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

Carpet Emporium

Arbenigwyr carpedi a lloriau finyl gydag ystod eang o samplau ar ddangos ar gyfer pawb. Gwasanaeth rygiau, carpedi culion a matiau drysau wedi’u gwneud i fesur.

www.carpetemporiumnorthwales.co.uk

01745 814235

 

Darllen mwy…

Carpet Emporium

35 High Street, Denbigh LL16 3HY // 35 y Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 814235

Gweld Popeth

Rydym yn dîm o ŵr a gwraig sy'n arbenigo mewn carpedi a lloriau finyl, ac mae gan Phil dros 30 mlynedd o brofiad eu gosod. Mae Lyndsey yn y siop yn ddyddiol, 9.30am-5.30pm ddydd Llun tan ddydd Gwener a 9.30am - 3pm, ddydd Sadwrn lle cewch weld ystod eang o samplau ar ddangos ar gyfer pawb.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rygiau, carpedi culion a matiau drysau unigryw wedi’u gwneud i fesur gyda’n gwasanaeth rhwymo. Gallwch hefyd ddod o hyd i ystod amrywiol o rai wedi'u gwneud yn barod hefyd.

www.carpetemporiumnorthwales.co.uk

01745 814235

Masons Arms

Bar chwaraeon a cherddoriaeth fyw gyda detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd.Yn dangos yr holl chwaraeon ac yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd.

No website

01745 812831

 

Darllen mwy…

Masons Arms

Rhyl Road, Denbigh, LL16 3DT, , Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DT

01745 812831

Gweld Popeth

Prif far chwaraeon a cherddoriaeth fyw Dinbych. Detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd. Bar jin a thonig arbenigol. Gwinoedd a Prosecco o safon uchel.

Gardd gwrw. Dartiau, pŵl a dominos.

Yn dangos yr holl chwaraeon ar sawl sgrin lydan iawn.

Yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd – cadwch lygad amdanom ar Facebook (Masons Arms, Dinbych) ar gyfer dyddiadau, amseroedd a pherfformwyr.

No website

01745 812831

Baroque: Gifts, cards, home interiors, ladies fashion, jewellery, bags and more

Ar dri llawr, mae gan y siop rywbeth i bawb – mae’n wledd i'r llygaid. Beth bynnag yw eich achlysur, beth bynnag yw eich cyllideb.

www.theshopbaroque.co.uk

01745 815899

 

Darllen mwy…

Baroque: Gifts, cards, home interiors, ladies fashion, jewellery, bags and more

13 Crown Square, Denbigh, LL16 3AA // 13 Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3AA

01745 815899

Gweld Popeth

Baroque: Anrhegion, cardiau, eitemau ar gyfer y cartref, ffasiwn merched, gemwaith, bagiau a mwy.

Mae Baroque yng nghanol Dinbych, yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9.30am-5pm. Ar dri llawr, mae gan y siop rywbeth i bawb – mae’n wledd i'r llygaid. Beth bynnag yw eich achlysur, beth bynnag yw eich cyllideb, rydym yma i helpu.

www.theshopbaroque.co.uk

01745 815899

White Lion

Tafarn canol tref cyfeillgar iawn. Prif far hir ond cul i'r blaen gyda lolfa ar wahân i'r cefn.

No website // Dim gwefan

01745 812155

 

Darllen mwy…

White Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812155

Gweld Popeth

Tafarn canol tref cyfeillgar iawn. Prif far hir ond cul i'r blaen gyda lolfa ar wahân i'r cefn.

Oriau agor:

11yb -11yh Llun -Sad; 12yp -11yh Sul

www.tripadvisor.co.uk

No website // Dim gwefan

01745 812155

Hand Inn

Tafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a maes parcio mawr gyda byrddau picnic.

No website // Dim gwefan

01745 814286

 

Darllen mwy…

Hand Inn

Henllan Street, Denbigh, LL16 3PF // Stryd Henllan, Dinbych LL16 3PF

01745 814286

Gweld Popeth

Mae’r Hand yn dafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon

Mae ganddi hefyd faes parcio mawr o’i blaen gyda 10 bwrdd picnic. Mae croeso cynnes i gwsmeriaid hen a newydd bob tro. Staff Cymraeg a Saesneg eu hiaith.

No website // Dim gwefan

01745 814286

Costello’s Floral Design: Florist and gift shop

Siop flodau leol deuluol sy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol. Aelod llawn o Interflora gyda blodau’n dod yn uniongyrchol o'r Iseldiroedd. Angladdau, priodasau a chorfforaethol.

www.costellosfloraldesign.com

01745 818726

 

Darllen mwy…

Costello’s Floral Design: Florist and gift shop

5 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3AD // 5 Vale Street, Denbigh, LL16 3AD

01745 818726

Gweld Popeth

Dylunio Blodau Costello:Siop flodau ac anrhegion

Siop flodau leol deuluol sy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol. Mae ein holl werthwyr blodau’n gwbl gymwys ac rydym yn aelod llawn o Interflora - gallwn ddanfon yn lleol ac yn fyd-eang. Rydym yn prynu ein holl flodau’n uniongyrchol oddi wrth y tai arwerthiant yn yr Iseldiroedd ac maent yn cael eu danfon ddwywaith yr wythnos. Mae ein holl blanhigion y tu allan yn cael eu cyrchu’n lleol a’u tyfu yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol ar gyfer angladdau, priodasau a chontractau corfforaethol.

 

 

 

www.costellosfloraldesign.com

01745 818726

Cae Dai Trust - 50s Museum

The Lawnt, Nantglyn Road, Denbigh, LL16 4SU

01745 817004 or 812107

Gweld Popeth

Masons Arms

Bar chwaraeon a cherddoriaeth fyw gyda detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd.Yn dangos yr holl chwaraeon ac yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd.

No website // Dim gwefan

01745 812831

 

Darllen mwy…

Masons Arms

Rhyl Road, Denbigh, LL16 3DT, , Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DT

01745 812831

Gweld Popeth

Prif far chwaraeon a cherddoriaeth fyw Dinbych. Detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd. Bar jin a thonig arbenigol. Gwinoedd a Prosecco o safon uchel.

Gardd gwrw. Dartiau, pŵl a dominos.

Yn dangos yr holl chwaraeon ar sawl sgrin lydan iawn.

Yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd – cadwch lygad amdanom ar Facebook (Masons Arms, Dinbych) ar gyfer dyddiadau, amseroedd a pherfformwyr.

No website // Dim gwefan

01745 812831

J H Jones & Co: Family butchers

Cigyddion teuluol sydd wedi bod mewn busnes am dros 30 mlynedd. Cig ardderchog lleol, yn aml o’n fferm ein hunain, a chyfle i arddangos y cynhyrchwyr bwyd gorau ar draws y rhanbarth.

No website // Dim gwefan

01745 812132

 

Darllen mwy…

J H Jones & Co: Family butchers

92 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW // 92 Vale Street, Denbigh LL16 3BW

01745 812132

Gweld Popeth

Mae J H Jones, cigydd teuluol yn Ninbych, wedi bod mewn busnes ers dros 30 mlynedd.

Mae Dafydd a’r staff yn ymfalchïo mewn rhoi cig a chynnych lleol rhagorol i’w cwsmeriaid.

Daw’r cig naill ai o fferm Dafydd ac Elfair, ffermydd lleol eraill neu'r farchnad anifeiliaid leol gan Dafydd ei hun - a chymerir gofal mawr i ddarparu'r ansawdd gorau bob amser.

Mae'r siop hefyd yn gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol eraill, gan gefnogi cynhyrchwyr bwyd ar draws y rhanbarth.

No website // Dim gwefan

01745 812132

Vets4Pets

Vets4Pets Milfeddygon yn Ninbych; Dod â gofal fforddiadwy o ansawdd uchel i chi

www.Vets4pets.com/Denbigh

01745 817930

 

Darllen mwy…

Vets4Pets

Parc Siopa Dinbych, Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BS // Denbigh Retail Park, Vale Street, Denbigh, LL16 3BS

01745 817930

Gweld Popeth

Croeso i Vets4Pets Dinbych

 

Mae Vets4Pets yn ymrwymedig i ddod â gofal fforddiadwy o ansawdd uchel i chi trwy bractis modern, wedi'i gyfarparu'n dda, gan gynnwys labordy, fferyllfa a phelydr x digidol. Yn ychwanegol mae yna faes parcio cyfleus ac rydym ar agor 6 diwrnod yr wythnos hefyd!

www.Vets4pets.com/Denbigh

01745 817930

Hope and Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

 

Darllen mwy…

Hope and Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, <br>, 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 818831

Gweld Popeth

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

J Williams and Co: Deli, butcher and licensed abattoir

Deli a chigydd yn gwerthu cig lleol o ffermydd lleol. Mae'r holl selsig, byrgyrs a phasteiod yn cael eu gwneud ar y safle - ac mae ein lladd-dy ar y safle yn golygu milltiroedd bwyd isel. Danfon yn lleol am ddim.

www.jwilliamsbutchers.weebly.com

01745 812585

 

Darllen mwy…

J Williams and Co: Deli, butcher and licensed abattoir

124 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BS // 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS

01745 812585

Gweld Popeth

Cig lleol o ffermydd lleol.Cyflenwyr i'r fasnach arlwyo.Danfon yn lleol am ddim.Mae lladd-dy ar y safle yn golygu milltiroedd bwyd isel.Yr holl selsig, byrgyrs a phasteiod yn cael eu gwneud ar y safle.

www.jwilliamsbutchers.weebly.com

01745 812585

CITS Ltd

20 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BE // 20 Vale Street, Denbigh, LL16 3BE

01745 817654

Gweld Popeth

Brookhouse Mill

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

 

Darllen mwy…

Brookhouse Mill

Ruthin Road, Denbigh, LL16 4RD

01745 813377

Gweld Popeth

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

Nant Bach Cottage

Yn gorwedd mewn dyffryn ar lannau Afon Aled, mae Nant Bach wedi ei osod ar ei dir ei hun gyda digonedd o le parcio a newydd gael ei adnewyddu i safonau uchel.

www.nantbach.co.uk

07796 893300

 

Darllen mwy…

Nant Bach Cottage

Llansannan, Denbigh LL16 5NE , , Llansannan, Dinbych LL16 5NE

07796 893300

Gweld Popeth

Yn gorwedd mewn dyffryn ar lannau Afon Aled, dim ond un filltir tu allan i bentref bach gwledig Llansannan ger Dinbych, mae bwthyn hardd, "Nant Bach".

Ar ei dir ei hun gyda digonedd o le parcio, mae newydd gael ei adnewyddu i safonau uchel ac yn cynnig man i ymlacio neu’n lleoliad i archwilio dyffryn prydferth Conwy.

Mae'r eiddo yn cynnwys dwy ystafell wely, lolfa / man bwyta, lolfa haul, ystafell ymolchi gyda thoiled ar wahân, cegin a phortsh blaen. Yn cysgu 5-6.

Arhosiad byr neu wythnosol ar gael o £199- £450 am arhosiad wythnos.Dim asiantau – archebwch yn uniongyrchol gyda'r perchennog.

 

 

 

www.nantbach.co.uk

07796 893300

Britannia Inn

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales

No website // Dim gwefan

01745 813180

 

Darllen mwy…

Britannia Inn

Love Lane, Denbigh, LL16 3LU

01745 813180

Gweld Popeth

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales. Popular with it's regulars for Socialising, Live Sports, and its Pool, Darts and Dominoes!

Opening hours: 11:00am - 00:00am

No website // Dim gwefan

01745 813180

Ji-Binc Coffee Shop

Siop goffi yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor.Yn agored saith niwrnod yr wythnos.

No website

07543135658

 

Darllen mwy…

Ji-Binc Coffee Shop

50/52 High Street, Denbigh. LL16 3LB, , 50-52 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3LB

07543135658

Gweld Popeth

Siop goffi ar Stryd Fawr Dinbych, yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor.

Yn agored saith niwrnod yr wythnos (Bob Dydd Sul, y Pasg-Medi) o 8am-5pm.

Facebook:Siop goffi Ji-binc coffee shop.

Twitter: @ffionjibinc.

No website

07543135658

Y Pantri

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

 

Darllen mwy…

Y Pantri

39-41 High St, Denbigh LL16 3HY // 39-41 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY, ,

01745 814276

Gweld Popeth

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

Maldwyn Williams Garage

Rydym yn arbenigwyr mewn gwaith atgyweirio a gwasanaethu holl wneuthuriad modelau Masnachol a Cheir.

www.maldwynwilliams.co.uk/

01745 812542

 

Darllen mwy…

Maldwyn Williams Garage

Rhyl Road, Denbigh, LL16 5TH // Ffordd y Rhyl, Dinbych, LL16 5TH

01745 812542

Gweld Popeth

Rydym yn arbenigwyr mewn gwaith atgyweirio a gwasanaethu holl wneuthuriad modelau Masnachol a Cheir.

Prawf MOT ar gyfer pob math o gerbydau. Mae gennym stoc fawr o deiars, egsosts, rhannau brec, batris, a llawer o ddarnau eraill ar gyfer pob gwenuthuriad a model

www.maldwynwilliams.co.uk/

01745 812542

Reebees Florist

Siop flodau bwrpasol deuluol sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar flodeuwriaeth, gyda staff cyfeillgar a siopau yn Ninbych, Rhuthun a Pensby.

www.reebeesflorist.co.uk

01745 817144

 

Darllen mwy…

Reebees Florist

17 Bridge Street, Denbigh LL16 3LF // 17 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 817144

Gweld Popeth

Mae Reebees yn siop flodau bwrpasol deuluol sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar flodeuwriaeth. Mae gennym siopau yn Ninbych, Rhuthun a Pensby. Ffoniwch ni neu galwch heibio a siarad â'n staff cyfeillgar.

www.reebeesflorist.co.uk

01745 817144

Denbigh Chocolate Shop

Siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru, gyda chacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus.

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

 

Darllen mwy…

Denbigh Chocolate Shop

13 Vale St, Denbigh LL16 3AD

01745 814864

Gweld Popeth

Mae Denbigh Chocolate Shop wedi’i henwi fel y Lle Gorau i Fwyta ac Yfed ar y Stryd Fawr yng Nghymru!

Da iawn i’n cwsmeriaid a'n staff gwych!Dewch am dro i’n Siop Siocled fach cŵl. Denbigh Chocolate Shop yw siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru.

Dewch i’n gweld yng nghalon Dyffryn Clwyd am gacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus!

Rydym ar agor:Llun-Sadwrn 9am-5.30pm, Sul 11am-4pm.

www.chocshopdirect.co.uk

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

Bevans

siop manwerthu cartref a Gardd sy'n stocio cynnyrch tymhorol, offer a chyflenwadau ar gyfer eich holl anghenion DIY a llawer mwy.

www.rightway.ltd.uk

01745 814875

 

Darllen mwy…

Bevans

57 High Street, Denbigh, LL16 3SD // 57 Stryd Fawr, Dinbych, LL16 3SD

01745 814875

Gweld Popeth

siop manwerthu cartref a Gardd sy'n stocio cynnyrch tymhorol, offer a chyflenwadau ar gyfer eich holl anghenion DIY a llawer mwy.

www.rightway.ltd.uk

01745 814875

Segrwyd Mill

Melin ddŵr restredig gradd II o'r 18fed ganrif sydd wedi ei haddasu'n llety gwyliau 4 Seren.Gardd breifat fawr a llawer o nodweddion gwreiddiol y tu mewn a'r tu allan.

www.segrwydmill.co.uk

01745 570878

 

Darllen mwy…

Segrwyd Mill

Nantglyn, Denbigh LL16 5PE // , Nantglyn, Sir Ddinbych LL16 5PE

01745 570878

Gweld Popeth

Mae Melin Segrwyd yn felin ddŵr restredig gradd II o'r 18fed ganrif ger yr afon Ystrad sydd wedi ei haddasu'n llety gwyliau 4 Seren.

Mae'r ardal fyw ar y llawr cyntaf ac mae'r ail lawr yn cynnwys lolfa cynllun agored, cegin ac ardal fwyta gydag ystafell amlbwrpas ar wahân. Mae gan yr ail lawr ystafell gawod a dwy ystafell wely, un dwbl ac un â dau wely sengl.

Mae'r felin ar ei thir ei hun gyda gardd breifat fawr.Y tu mewn a’r tu allan, mae llawer o'r nodweddion gwreiddiol yn dal i fodoli.

www.segrwydmill.co.uk

01745 570878

Tal-Y-Bryn

Ffermdy Pum Seren gyda gerddi ffrwythlon a golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd.Tair ystafell wely foethus en-suite, lleoliad delfrydol ar gyfer Eryri ac arfordir Gogledd Cymru.

www.villagedairy.co.uk

01745 540208

 

Darllen mwy…

Tal-Y-Bryn

Llannefydd, Denbigh LL16 5DR // Llanefydd, Ddinbych LL16 5DR

01745 540208

Gweld Popeth

Llety mewn Ffermdy 5 Seren wedi’i redeg gan Falmai a Gareth Roberts.Wedi ei leoli yn Nyffryn Clwyd, 10-15 munud mewn car o Ddinbych tuag at Henllan.

Mae'r llety wedi ei amgylchynu gan ardd ffrwythlon, cefn gwlad a golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd. Mae'r Llety’n boblogaidd gyda cherddwyr a thwristiaid o atyniadau enwog Cymreig fel Eryri, arfordir Gogledd Cymru a'r gwahanol lynnoedd a geir yn Sir Ddinbych a Chonwy.

Tair ystafell wely foethus, pob un yn en-suite, gyda theledu, cyfleusterau te a choffi a wi-fi ar gais.Mae'n ofynnol i westeion archebu ystafell cyn cyrraedd.

www.villagedairy.co.uk

01745 540208

The Guildhall Tavern Hotel & Restaurant

The Guildhall Tavern Hotel & Restaurant, Denbigh

www.guildhalltavernhotel.co.uk

01745 816533

 

Darllen mwy…

The Guildhall Tavern Hotel & Restaurant

Hall Square, Denbigh

01745 816533

Gweld Popeth

The Guildhall Tavern Hotel & Restaurant, Denbigh

www.guildhalltavernhotel.co.uk

01745 816533

E. Jones and Son Ltd, TV and Radio

Manwerthwr trydanol annibynnol teuluol yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r ardal am dros 100 mlynedd.Amrywiaeth eang o stoc, staff gwybodus, gwasanaeth danfon a gosod.

www.ejonesandsons.co.uk

01745 812814

 

Darllen mwy…

E. Jones and Son Ltd, TV and Radio

Adeiladau Druid, Heigad, Dinbych LL16 3LE // Druid Buildings, Highgate, Denbigh LL16 3LE

01745 812814

Gweld Popeth

Rydym yn fanwerthwr trydanol annibynnol teuluol ac wedi bod yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r ardal am dros 100 mlynedd.

Rydym ag amrywiaeth eang o gynnyrch ac yn aelodau o'r grŵp prynu Euronics, sy'n golygu ein bod yn cael mynediad at y rhan fwyaf o frandiau, ac yn ein galluogi i archebu unrhyw beth sydd ar gael yn gyflym iawn.

Rydym yn cynnig gwasanaeth danfon a gosod ac mae ein holl staff yn barod i helpu, yn wybodus ac yn brofiadol.


 

 

 

 

 

 

 

 

www.ejonesandsons.co.uk

01745 812814

Neuadd y Dref // Denbigh Town Hall

Wedi’i leoli’n ganolog yn y dref, mae’r adeilad rhestredig gradd II hanesyddol hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer eich derbyniad neu ddigwyddiad. Mae’n fan cyfarfod poblogaidd ar gyfer digwyddiadau’r dref ac mae’n rhan werthfawr iawn o’r gymuned leol.

www.denbighshireleisure.co.uk/denbighhallfacilities.html

01745 814895

 

Darllen mwy…

Neuadd y Dref // Denbigh Town Hall

Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3TB // , Crown Square, Denbigh, LL16 3TB

01745 814895

Gweld Popeth

Wedi’i leoli’n ganolog yn y dref, mae’r adeilad rhestredig gradd II hanesyddol hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer eich derbyniad neu ddigwyddiad. Mae’n fan cyfarfod poblogaidd ar gyfer digwyddiadau’r dref ac mae’n rhan werthfawr iawn o’r gymuned leol.

Mae’r nodweddion mewnol gwreiddiol wedi’u hadfer yn hardd ac mae’n lleoliad perffaith ar gyfer cyngerdd neu sioe. Mae’r cyfleusterau a gynigir yn cynnwys y brif neuadd, 2 ystafell wisgo, llwyfan perfformio uchel, ystafell gyfarfod a neuadd farchnad amlswyddogaeth.

Mae Neuadd y Dref yn gyfan gwbl hygyrch.

Mae Neuadd y Dref Dinbych ar gael i’w hurio saith diwrnod yr wythnos.

I gael mwy o wybodaeth neu i drefnu i’w gweld cysylltwch â neuadd y dref yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

 

Ffôn: 01745 814895

E-Bost: denbightownhall@sirddinbych.gov.uk

www.denbighshireleisure.co.uk/denbighhallfacilities.html

01745 814895

Tony Griffiths Picture Framing and Photography

Pob agwedd ar fframio lluniau a phrintio lluniau, adfer hen luniau a lluniau wedi’u difrodi, lluniau pasport a phortreadau’n cael eu tynnu yn y siop, cynhyrchu fideos, hen ffilmiau’n cael eu copïo i DVD.

www.imagesofnorthwales.com

01745 812551

 

Darllen mwy…

Tony Griffiths Picture Framing and Photography

11 Bridge Street, Denbigh LL16 3LF // 11 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3LF

01745 812551

Gweld Popeth

Pob agwedd ar fframio lluniau gan gynnwys printiau, canfasau ac ati.

Printio lluniau ar ganfasau, clustogau, mygiau, llechi, matiau diod, matiau bwrdd, ac ati. Hen luniau a lluniau wedi’u difrodi yn cael eu hadfer mewn lliw a/neu ddu a gwyn.

Lluniau pasbort a phortreadau’n cael eu tynnu yn y siop.

Gwasanaeth cynhyrchu fideos ar gyfer hyrwyddiadau busnes ac ar gyfer digwyddiadau arbennig, priodasau, bedyddiadau, ac ati. Hen fideos a ffilmiau sine wedi’u copïo i DVDs.


www.imagesofnorthwales.com

01745 812551

ALISON'S CLOTHING ALTERATIONS AND WEDDING GOWNS SALES

12/14 , HALL SQUARE, DENBIGH, LL16 3NU

07403894945

Gweld Popeth

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd go iawn. Pizzas wedi’u gwneud â llaw, prydau pasta a risoto, opsiynau llysieuol a phrydau arbennig wythnosol, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

www.con-amici.co.uk/

01745 814444

 

Darllen mwy…

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Gweld Popeth

Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DS


Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol. Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle. Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

www.con-amici.co.uk/

01745 814444

Tyn yr Eithin Caravan & Camping

m

www.tynyreithin.co.uk

01745 813211

 

Darllen mwy…

Tyn yr Eithin Caravan & Camping

Mold Road, Denbigh, LL16 4BH

01745 813211

Gweld Popeth

m   

www.tynyreithin.co.uk

01745 813211