This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Golwg wahanol ar adloniant

Gweithgareddau yn Ninbych...

Mae Dinbych mewn sefyllfa wych i gynnig rhywbeth ychydig yn wahanol i bawb.

Beth bynnag yw eich dileit – cerdded, golygfeydd gwych, llefydd hanesyddol hudolus, amgueddfeydd anghyffredin – mae’r cyfan yma ar eich cyfer.

Os ydych yn hoffi baeddu eich esgidiau neu fynd am daith llawn cyffro, ymlacio wrth bysgota neu farchogaeth ar draws rhostiroedd anghysbell, mae tref Dinbych yn ganolfan ddelfrydol i chi.

Rydym yn falch o ddweud bod Dinbych hefyd wedi llwyddo i osgoi profiad siopa cyffredinol y stryd fawr sydd mor amlwg ar draws y Deyrnas Unedig heddiw – felly os ydych yn chwilio am brofiadau siopa, bwyta ac yfed unigryw, mae digonedd o fusnesau annibynnol yma i fodloni eich chwant.

Dewch draw i’n gweld – ni chewch eich siomi!

AGORIADAU’R DREF

 

Er mwyn gwneud y mwyaf o’ch ymweliad â thref Dinbych, ewch am dro ar hyd Furiau’r Dref. Gallwch fenthyg agoriad o’r Castell neu’r Llyfrgell ym mhen uchaf Stryd y Dyffryn er mwyn crwydro fel y mynnwch!

DIGWYDDIADAU’R DYFODOL

Sioe Dinbych 2017 26 Awst 2017
Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd >

Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan yng Nghastell Dinbych! 27 - 28 Awst 2017
Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan yng Nghastell Dinbych! >

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Book Thief (2013) 8 Medi 2017
Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Book Thief" (2013) (12) Drama/Rhyfel >

Drysau Agored - Amgueddfa 50au Cae Dai 23 Medi 2017
Amgueddfa y 1950au, gyda eitemau o’r 40au hwyr a’r 50au cynnar >

Drysau Agored 2017 23 - 24 Medi 2017
Drysau Agored 2017 - Dathliad o bensaerniaeth a threftadaeth Dinbych >

Gwyl Cwrw Dinbych 23 Medi 2017
Gwyl Cwrw Dinbych >

Drysau Agored - Porth y Bwrdeiswyr 23 - 24 Medi 2017
Un o ddau borthdai caerog yn rheoli mynediad i’r dref furiog o 1282 ymlaen. Gyda porthcwlis, tyllau llofruddio a holltau saethau roedd yn rwystr anodd ei drechu i ymosodwyr >

Drysau Agored - Castell Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Mae Castell Dinbych yn un o’r caerau a ffurfiai “gylch cestyll” y Brenin Edward I, ac mae pedwar ohonyn nhw (Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares) wedi eu henwi’n safleoedd Treftadaeth y Byd >

Drysau Agored - Muriau Tref Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Mae muriau’r dref yn cwmpasu’r hen dref a chastell Dinbych ac maent yn ymestyn am bron i ddwy ran o dair o filltir >

Drysau Agored - Gardd Goffa'r Dr Evan Pierce 23 - 24 Medi 2017
Dr Evan Pierce ei hun a adeiladodd y golofn 50 troedfedd a’i gerflun ohono’i hun ar ei phen i nodi ei ddyngarwch fel Crwner, YH, Henadur a Maer Dinbych bum gwaith >

Drysau Agored - Eglwys Llanfarchell 23 - 24 Medi 2017
Wedi ei hadeiladu ar safle cell y Santes Farchell o’r 7g, mae’r eglwys yn enghraifft glasurol o ddull deugorff ‘Dyffryn Clwyd’ ac mae’n cynnwys rhai henebion nodedig.
>

Crochendy Brwcws 23 - 24 Medi 2017
Bragdy oedd pwrpas gwreiddiol yr adeilad yma o’r 19eg ganrif cynnar yn darparu y brag i’r tafarndai a bragdai lleol. Oherwydd yr adeiladwaith cadarn a’r newidiadau atseiniol mae cymeriad cryf yr adeilad yn parhau. >

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair 23 - 24 Medi 2017
Fe adeiladwyd Eglwys y Santes Fair yn 1874 i ddisodli eglwys ganoloesol Sant Ilar o fewn hen furiau’r dref >

TEITHIAU TYWYSEDIG AM DDIM a Drysau Agored Dinbych

Bob bore Sadwrn a Sul rhwng mis Ebrill a mis Medi, mae gwirfoddolwyr lleol yn arwain teithiau o amgylch y dref farchnad ganoloesol. Mae’r teithiau’n dechrau ger cerflun H.M.Stanley o flaen y Llyfrgell am 10.30yb ac yn para tua 1½ awr.

Darperir, trwy drefniant, deithiau i grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar ddiwrnod ac amser sy'n gyfleus. I gael mwy o wybodaeth amdan y teithiau neu i drefnu taith ar gyfer grwpiau, ffoniwch Neuadd y Dref cyn 12yp, 01745 815984 (Llun-Gwener) neu e-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

 

DRYSAU AGORED DINBYCH

Pob mis Medi, fel rhan o Ddyddiau Treftadaeth Ewropeaidd, bydd nifer o adeiladau diddorol, hyfryd a hanesyddol ar agor i'r cyhoedd AM DDIM.

Bydd Drysau Agored Dinbych 2017 yn cael ei gynnal dros benwythnos 23/24 Medi 2017. Mwy o fanylion amdan digwyddiad 2017 i'w gael yma yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae gwybodaeth a lluniau o ddigwyddiad 2016 i'w cael ar dudalen Facebook https://www.facebook.com/opendoorsdenbighshire/