This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Darlithoedd Treftadaeth Dinbych (2 Chwefror – 23 Mawrth 2017)

AM DDIM. Bydd Cyngor Tref Dinbych yn cynnal, unwaith eto, cyfres o ddarlithoedd treftadaeth pob nos Iau am gyfnod o wyth wythnos gan gychwyn ar 2il Chwefror 2017.

Drysau ar agor: 7:00; Dechrau: 7:30

Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

 

02/02: "Ysbyty Milwrol Ystrad Isaf" gan Archif Cymunedol Dinbych.

09/02: "Yma ac acw yn Nyffryn Clwyd" gan Gwyn Jones.

16/02: "Cloddio Bryngaer" gan Fiona Gale.

23/02: "Jac Glan-y-gors: Bardd dychanol a pamffledwr radical" gan Gwynn Matthews

02/03: "Pêl Droed yn Ninbych 1920 - 1970" gan Archif Cymunedol Dinbych. [Yn Amgueddfa Dinbych]

09/03: "Hanes trwy wrthrychau" gan Gwyn Jones.

16/03: "Plwyf Nantglyn" gan Martin Ward.

23/03: "Cwis Hanes" gan Gronwy Wynne.

Clwb Ffilmiau Dinbych - Star Wars: The Force Wakens (2015) (24 Chwefror 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Star Wars: The Force Wakens" (2015) (12)

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

 

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Corws Colin Jones Chorus (25 Chwefror 2017)

Corws Colin Jones Chorus gan gynnwys aelodau o Gôr Meibion Dinbych

 

 

Drysau ar agor: 7:00; Dechrau: 7:30

Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

Tocynnau £10

Ar gael o Siop Clwyd, Dinbych a Siop Elfair, Rhuthun neu trwy ffônio 01745 814753

Yr elw tuag at Marie Curie a Chôr Meibion Dinbych a'r Cylch Voice Choir

Clwb Ffilmiau Dinbych - Ethel and Ernest (2016) (10 Mawrth 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Ethel and Ernest" (2016) (PG) Drama/Animeiddiad

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA
Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Darlith flynyddol David Edward Hughes - Menai Science Park (17 Mawrth 2017)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "Darlith flynyddol David Edward Hughes - Menai Science Park" gan Ieuan Wyn Jones

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Clwb Ffilmiau Dinbych - Django Unchained (2012) (7 Ebrill 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Django Unchained" (2012) (18) Ffilm Gowbois

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA
Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - The Struggle for the Radio became a struggle for creating a Nation (21 Ebrill 2017)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "The Struggle for the Radio became a struggle for creating a Nation" gan Eifion Lloyd Jones

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Day The Earth Stood Still (1951) (12 Mai 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Day The Earth Stood Still" (1951) (U) Drama/Ffugwyddonol

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA
Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - A Visit to C.E.R.N. in Switzerland (19 Mai 2017)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "A Visit to C.E.R.N. in Switzerland" gan Steffan Tudor

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Gŵyl Ganol Haf Dinbych (1 – 24 Mehefin 2017)

Mae Gŵyl Ganol Haf Dinbych yn cael ei ymestyn! Ar gyfer 2017 byd yr ŵyl yn rhedeg o 1af Mehefin tan y Carnifal ar y 24ain Mehefin. Manylion i ddilyn.

Clwb Ffilmiau Dinbych - Romantics Anonymous (2012) (9 Mehefin 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Romantics Anonymous" (2012) (12) Comedi/Rhamant

Ffrangeg gyda is-deitlau Saesneg

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

PigFest 2017 (12 Awst 2017)

Mae hoff Ŵyl cerdd Dinbych yn ôl!! Manylion i ddilyn

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Book Thief (2013) (8 Medi 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Book Thief" (2013) (12) Drama/Rhyfel

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Drysau Agored 2017 (23 – 24 Medi 2017)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin

Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael

Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach ar y wean yma ac hefyd mwn llyfryn.

Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Third Man (1949) (13 Hydref 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Third Man" (1949) (PG) Film tywyll/Cyffrous

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Big Eyes (2014) (10 Tachwedd 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Big Eyes" (2014) (12) Drama

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - 45 Years (2015) (1 Rhagfyr 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "45 Years" (2015)(15) Drama/Rhamant

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws.

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

PigStock the Movie (29 Hydref 2016 – 29 Hydref 2018) Ongoing

Marchnad y Bobl, last Friday of the month 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.

Le Roc Jive

Pob Dydd Mercher 8.00–10.30pm

Neuadd y Dref