This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Darlithoedd Treftadaeth Dinbych (25 Ionawr – 29 Mawrth 2018)

AM DDIM. Bydd Cyngor Tref Dinbych yn cynnal, unwaith eto, cyfres o ddarlithoedd treftadaeth pob nos Iau am gyfnod o ddeg wythnos gan gychwyn ar 25ain Ionawr 2018.

Drysau ar agor: 7:00; Dechrau: 7:30

Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

 

 

25/01: "Dinbych Cudd neu Anweledig" gan Clwyd Wynne

01/02: "Hanes Neuadd Lleweni 720OC hyd heddiw” gan Edna Ellis

08/02: "Cynghorydd am ddeg mlynedd ar hugain" gan Councillor Hedd Bleddyn Williams

15/02: "Robert Dudley, Arglwydd Dinbych, Dyn drwg neu Dywysog y Dadeni" gan Wendy Grey-Lloyd

22/02: "Archeoleg Dinbych trwy'r oesoedd" gan Fiona Gale

01/03: “Y Capel Wesleaidd Cymreig Cyntaf yn y Byd" gan Medwyn Jones

08/03: "Treftadaeth Eirin Dinbych a'i Dyfodol" gan Peter Jones

15/03: "Dinbych a’r Cylch yn ystod y Chwyldro Ffrengig 1789-1801" gan Gwyn Jones

22/03: "O Glwyd i Gaerdydd - a thu hwnt: Gwilym Ganoldref" gan Gwynn Matthews

29/03: "Cwis Hanes" gan Gronwy Wynne

Clwb Ffilmiau Dinbych - A Streetcar Named Desire (1951) (9 Mawrth 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "A Streetcar Named Desire" (1951) (12A) Drama

Wedi'i aflonyddu, mae Blanche DuBois yn symud i mewn gyda'i chwaer yn New Orleans ac yn cael ei phlagio gan ei brawd yng nghyfraith anwaraidd tra bod ei byd yn disgyn o'i chwmpas. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Darlith flynyddol David Edward Hughes: Broadcasting in Wales (16 Mawrth 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes: "Broadcasting in Wales" gan Ifor ap Glyn

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Clwb Ffilmiau Dinbych - Paddington 2 (2017) (23 Mawrth 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Paddington 2" (2017) PG Animeiddiad, Antur, Comedi; Noson arbennig i godi arian tuag at Amgueddfa Gwefr heb Wifrau

Mae Paddington, sydd bellach wedi ymgartrefu'n hapus gyda'r teulu Brown ac yn aelod poblogaidd o'r gymuned leol, yn gwneud cyfres o fan swyddi er mwyn codi arian i brynu'r anrheg perffaith ar gyfer ei Fodryb Lucy sy'n dathlu ei phenblwydd yn 100 oed, dim ond i'r rhodd gael ei ddwyn.

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £5 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Wythnos Ganoloesol Flynyddol! (31 Mawrth – 1 Ebrill 2018)

Ymunwch â ni yng Nghastell Dinbych y Pasg hwn am benwythnos o gyffro yn ein Hwythnos Ganoloesol Flynyddol!

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:

Helfa Pasg y plant. Dod o hyd i'r wyau i gyd i dderbyn gwobr euraidd  Wy Pasg.

Bydd cymdeithas ail-greu Marchogion Harlech yn bresennol yn dangos ymladd canoloesol, hanes byw a ‘Rhoi tro ar saethyddiaeth'

Cwrdd â chymryd llun gyda Chwningen Pasg Dinbych

Gwneud crefft Pasg i blant

‘Marchogion mewn Cyffion’ - Bydd Marchog Dinbych mewn cyffion. Allwch chi gyrraedd y targed!? (Darperir sbyngau gwlyb ar gyfer eich hwylustod)

Amseroedd: 10.00am - 4.00pm

Prisiau: Oedolyn - £4.00; Teulu - £11.60*

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

Aelod - Am ddim/Free

Pobl anabl a chydymaith - Am ddim

Clwb Ffilmiau Dinbych - A Man Called Ove (2015) (13 Ebrill 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "A Man Called Ove (2015) (15) Comedi/Drama/Rhamant

Mae Ove, dyn ymddeoledig, ynysig, drwg eich dymer sy'n treulio'i ddyddiau'n gorfodi rheolau'r cymdeithas tai ac yn ymweld â bedd ei wraig, or diwedd wedi rhoi gorau ar fywyd ar yr union amser mae cyfeillgarwch annhebygol yn datblygu gyda'i gymdogion newydd llawn hwyl. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - The Sea Tragedies of the Ocean Monarch and the Leila (20 Ebrill 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "The Sea Tragedies of the Ocean Monarch and the Leila" gan Tony Griffiths a Keith Mountain

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Mining in North East Wales (18 Mai 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "Mining in North East Wales" gan Alan Jones

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Clwb Ffilmiau Dinbych - God's Own Country (2017) (18 Mai 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "God's Own Country (2017) (15) Drama/Rhamant

Gwanwyn. Swydd Efrog. Mae ffermwr ifanc Johnny Saxby yn merwino ei siomedigaeth dyddiol trwy oryfed a rhyw achlysurol, nes cyrhaeddiad gweithiwr ymfudol Rwmaniad ar gyfer tymor wyna sy'n tanio perthynas ddwys ac yn gosod Johnny ar lwybr newydd. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Gramophone Technology and the development of the 78 RPM Record (15 Mehefin 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "Gramophone Technology and the development of the 78 RPM Record" gan David Crawford

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG


 

 

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Carnifal Dinbych a Sioe Moduron 2018 (23 Mehefin 2018)

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu gyda gorymdaith o fflotiau, Brenhines y Carnifal a’i chriw a pherfformwyr. Mae’r orymdaith yn dechrau o Galedfryn ac yn gorffen ym Mharc Canol (wrth ymyl Clwb Pêldroed Dinbych sydd y tu ôl i Ysbyty Cymunedol Dinbych).

Thema'r Carnifal: Ffuglen Wyddonol

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

http://www.denbighcarnival.co.uk

denbighcarnival@outlook.com

Sioe Dinbych a Fflint 2018 (16 Awst 2018)

Pob blwyddyn, ar y 3ydd dydd Iau ym mis Awst bydd Sioe Dinbych a Fflint yn cynnig diwrnod allan gwych gyda amryw o atyniadau ac adloniant ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â ni!

Mae Dydd Iau 16eg Awst yn gaddo i fod yn Sioe Dinbych a Fflint bythgofiadwy arall gyda dobarthiadau newydd, llawer o atyniadau newydd, diwrnod allan gwych i'r teulu, arddangoswyr a masnachwyr.

Mae'r atyniadau yn cynnwys y Gwyl Bwyd gyda gwersi dangos coginio a casgliad rhagorol o gynyrch bwyd lleol i demtio eich blas. Bydd yno hefyd ganoedd o Stondinau Masnach, Hen Beiriannau a Cheir Clasurol, Anifeiliaid - Gwartheg,, Defaid, Geifr, Ceffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau BSJA.

denbighandflintshow.com/

Sioe Dinbych 2017 (25 Awst 2018)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

Oedolion £7.00, Consesiynau £5.00, Plant 16 a iau am ddim

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Gwyl Cwrw Dinbych (22 Medi 2018)

Bwrdd Crwn Dinbych yn cyflwyno Gwyl Cwrw Dinbych

Bydd oddeutu 35 gwahanol gwrw a seidr ar gael gan nifer of fragdai meicro o Ogledd Cymru ac ardael Caer.

Lleoliad: Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

Amser: 12:30yp - 10:30yh

Mynediad: £5

Am mwy o fanylion ewch i: https://www.denbighbeerfestival.org/ 

 

Drysau Agored Dinbych2018 (29 – 30 Medi 2018)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin

Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael

Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst ar y wefan yma ac hefyd mewn llyfryn.

Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Gwledd Eirin Dinbych (6 Hydref 2018)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun! Yn fuan bydd yr eirin yn cael rhodd statws daearyddol gwarchodedig - gwyliwch allan amdano ...

Mae'r wledd yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Sul y Cofio (11 Tachwedd 2018)

Bydd gwasanaeth blynyddol Sul y Cofio yn cael ei gynnal ar 11fed Tachwedd ger y Cofeb, Sgwar y Goron. Cychwyn am 10:30am

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.

Marchnad Dinbych (7 Ionawr 2015 – 30 Rhagfyr 2018) Dydd Merchers 9.00am–4.00pm

Marchnad wythnosol traddodiadol pob dydd Mercher

Sgwar y Goron a Neuadd y Farchnad