This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

*** Parcio Am Ddim Ar Ôl Tri *** (21 Tachwedd – 31 Rhagfyr 2017)

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi y bydd y cynllun parcio Am Ddim Ar Ôl Tri yn gweithredu eto eleni, er mwyn cefnogi ein trefi yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Bydd y cynllun yn darparu parcio am ddim ym mhob maes parcio talu ac arddangos a weithredir gan y Cyngor yng nghanol ein trefi ar ôl 3pm bob dydd o 21 Tachwedd hyd at 31 Rhagfyr 2015.

Y Meysydd parcio fydd yn cael eu cynnwys o fewn y cynllun:

Dinbych
Maes parcio aml-lawr
LônCrown
Ward y Ffatri
Lôn y Post
Stryd y Dyffryn

Gŵyl San Steffan - Rasus Rhowlio'r Gasgen (26 Rhagfyr 2017)

Bydd y rasus yn cychwyn tua 10.30 ar ôl i Helfa Fflint a Ddinbych adael.

Yn Sgwar y Goron cynhelir rasus i'r plant ac ar y Stryd Fawr y rasus i'r oedolion (dynion, merched a thîmau o ddau). Cofrestru ar gyfer y rasus ar ddiwrnod San Steffan yn unig.

Clwb Ffilmiau Dinbych - Viceroy's House (2017) (12 Ionawr 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Viceroy's House (2017) (12) Bywgraffiad/Drama/Hanes

Mae'r Arglwydd Mountbatten, fel y Rhaglaw yr India olaf, wedi cael ei benodi i oruchwylio y gwaith o drosglwyddo Yr India Prydeinig i annibyniaeth, ond mae'n cwrdd â gwrthwynebiad wrth i'r ochrau gwahanol wrthdaro yn erbyn eu gilydd yng ngwyneb newid enfawr.

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Making Jewels (19 Ionawr 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "Making Jewels" gan John Clark

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

a (9 Chwefror 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych - Guardians of the Galaxy: Volume 2 (2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Guardians of the Galaxy: Volume 2" (2017) (12A) Cynhyrfus/Antur/Ffugwyddonol

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Guardians of the Galaxy: Volume 2" (2017) (12A) Cynhyrfus/Antur/Ffugwyddonol

Ar ôl achub Xandar o ddicter Ronan, mae'r Gwarcheidwaid bellach yn cael eu cydnabod fel arwyr. Nawr mae'n rhaid i'r tîm helpu eu harweinydd Star Lord (Chris Pratt) i ddarganfod y gwir y tu ôl i'w wir dreftadaeth. Ar hyd y ffordd, mae hen elynion yn troi yn gynghreiriaid ac y mae brad yn cynyddu. Ac y mae'r Gwarcheidwaid yn darganfod eu bod yn erbyn bygythiad dinistriol newydd sydd allan i reoli'r Galaeth. Crynodeb gan imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Broadcasting in the 1980s at Radio Havana Cuba (16 Chwefror 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "Broadcasting in the 1980s at Radio Havana Cuba" gan Lila Haines

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

 

Clwb Ffilmiau Dinbych - A Streetcar Named Desire (1951) (9 Mawrth 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "A Streetcar Named Desire" (1951) (12A) Drama

Wedi'i aflonyddu, mae Blanche DuBois yn symud i mewn gyda'i chwaer yn New Orleans ac yn cael ei phlagio gan ei brawd yng nghyfraith anwaraidd tra bod ei byd yn disgyn o'i chwmpas. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Darlith flynyddol David Edward Hughes: Broadcasting in Wales (16 Mawrth 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes: "Broadcasting in Wales" gan Ifor ap Glyn

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Clwb Ffilmiau Dinbych - A Man Called Ove (2015) (13 Ebrill 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "A Man Called Ove (2015) (15) Comedi/Drama/Rhamant

Mae Ove, dyn ymddeoledig, ynysig, drwg eich dymer sy'n treulio'i ddyddiau'n gorfodi rheolau'r cymdeithas tai ac yn ymweld â bedd ei wraig, or diwedd wedi rhoi gorau ar fywyd ar yr union amser mae cyfeillgarwch annhebygol yn datblygu gyda'i gymdogion newydd llawn hwyl. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - The Sea Tragedies of the Ocean Monarch and the Leila (20 Ebrill 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "The Sea Tragedies of the Ocean Monarch and the Leila" gan Tony Griffiths a Keith Mountain

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Clwb Ffilmiau Dinbych - God's Own Country (2017) (18 Mai 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "God's Own Country (2017) (15) Drama/Rhamant

Gwanwyn. Swydd Efrog. Mae ffermwr ifanc Johnny Saxby yn merwino ei siomedigaeth dyddiol trwy oryfed a rhyw achlysurol, nes cyrhaeddiad gweithiwr ymfudol Rwmaniad ar gyfer tymor wyna sy'n tanio perthynas ddwys ac yn gosod Johnny ar lwybr newydd. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Mining in North East Wales (18 Mai 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "Mining in North East Wales" gan Alan Jones

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Gramophone Technology and the development of the 78 RPM Record (15 Mehefin 2018)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "Gramophone Technology and the development of the 78 RPM Record" gan David Crawford

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG


 

 

a, Monthly a

a

Marchnad Dinbych (7 Ionawr 2015 – 30 Rhagfyr 2018) Dydd Merchers 9.00am–4.00pm

Marchnad wythnosol traddodiadol pob dydd Mercher

Sgwar y Goron a Neuadd y Farchnad

Marchnad y Bobl, last Friday of the month 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.

Le Roc Jive

Pob Dydd Mercher 8.00–10.30pm

Neuadd y Dref