This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Neuadd y Dref, Dinbych – Reslo (23 Mehefin 2018)

Noson allan PERFFAITH i’r teulu!

Dewch i weld y sioe mwyaf cyffrous yn y dref gyda Superstars of Britannia Wrestling Promotions yn Neuadd y Dref, Dinbych

Pencampwriaeth cyfateb, gemau tîm tag, gemau dileu 8 dyn a llawer, llawer mwy!

Drysau ar agor 7:00yh. Sioe yn dechrau 7:30yh.

Tocynnau: Seddau rhes flaen £10; Seddau cyffredin £7

I archebu eich sedd o flaen llaw ffoniwch / testun 07713 566658. Am mwy o fanylion amdan y sioe yma a dugwyddiadau eraill  ymwelwch â gwefan www.britanniawrestling.co.uk

Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Carnifal Dinbych a Sioe Moduron 2018 (23 Mehefin 2018)

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu gyda gorymdaith o fflotiau, Brenhines y Carnifal a’i chriw a pherfformwyr. Mae’r orymdaith yn dechrau o Galedfryn ac yn gorffen ym Mharc Canol (wrth ymyl Clwb Pêldroed Dinbych sydd y tu ôl i Ysbyty Cymunedol Dinbych).

Thema'r Carnifal: Ffuglen Wyddonol

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

http://www.denbighcarnival.co.uk

denbighcarnival@outlook.com

Sioe Dinbych a Fflint 2018 (16 Awst 2018)

Pob blwyddyn, ar y 3ydd dydd Iau ym mis Awst bydd Sioe Dinbych a Fflint yn cynnig diwrnod allan gwych gyda amryw o atyniadau ac adloniant ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â ni!

Mae Dydd Iau 16eg Awst yn gaddo i fod yn Sioe Dinbych a Fflint bythgofiadwy arall gyda dobarthiadau newydd, llawer o atyniadau newydd, diwrnod allan gwych i'r teulu, arddangoswyr a masnachwyr.

Mae'r atyniadau yn cynnwys y Gwyl Bwyd gyda gwersi dangos coginio a casgliad rhagorol o gynyrch bwyd lleol i demtio eich blas. Bydd yno hefyd ganoedd o Stondinau Masnach, Hen Beiriannau a Cheir Clasurol, Anifeiliaid - Gwartheg,, Defaid, Geifr, Ceffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau BSJA.

denbighandflintshow.com/

Sioe Dinbych 2017 (25 Awst 2018)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

Oedolion £7.00, Consesiynau £5.00, Plant 16 a iau am ddim

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Gwyl Cwrw Dinbych (22 Medi 2018)

Bwrdd Crwn Dinbych yn cyflwyno Gwyl Cwrw Dinbych

Bydd oddeutu 35 gwahanol gwrw a seidr ar gael gan nifer of fragdai meicro o Ogledd Cymru ac ardael Caer.

Lleoliad: Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

Amser: 12:30yp - 10:30yh

Mynediad: £5

Am mwy o fanylion ewch i: https://www.denbighbeerfestival.org/ 

 

Drysau Agored Dinbych2018 (28 – 30 Medi 2018)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin

Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael

Unwaith eto, i'ch paratoi ar gyfer y penwythnos, fe fydd yna ddarlith treftadaeth yn Theatr Twm o'r Nant ar y nos Wener.

Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst ar y wefan yma ac hefyd mewn llyfryn.

Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Neuadd y Dref, Dinbych – Reslo (29 Medi 2018)

Noson allan PERFFAITH i’r teulu!

Dewch i weld y sioe mwyaf cyffrous yn y dref gyda Superstars of Britannia Wrestling Promotions yn Neuadd y Dref, Dinbych

Pencampwriaeth cyfateb, gemau tîm tag, gemau dileu 8 dyn a llawer, llawer mwy!

Drysau ar agor 7:00yh. Sioe yn dechrau 7:30yh.

Tocynnau: Seddau rhes flaen £10; Seddau cyffredin £7

I archebu eich sedd o flaen llaw ffoniwch / testun 07713 566658. Am mwy o fanylion amdan y sioe yma a dugwyddiadau eraill  ymwelwch â gwefan www.britanniawrestling.co.uk

Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

 

Gwledd Eirin Dinbych (6 Hydref 2018)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun! Yn fuan bydd yr eirin yn cael rhodd statws daearyddol gwarchodedig - gwyliwch allan amdano ...

Mae'r wledd yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Sul y Cofio (11 Tachwedd 2018)

Bydd gwasanaeth blynyddol Sul y Cofio yn cael ei gynnal ar 11fed Tachwedd ger y Cofeb, Sgwar y Goron. Cychwyn am 10:30am

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.

Marchnad Dinbych (7 Ionawr 2015 – 30 Rhagfyr 2018) Dydd Merchers 9.00am–4.00pm

Marchnad wythnosol traddodiadol pob dydd Mercher

Sgwar y Goron a Neuadd y Farchnad