This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

***NEWYDDION*** (6 Hydref – 6 Tachwedd 2021)

Noson Tân Gwyllt - WEDI EI GANSLO

Yn anffodus, bu rhaid canslo y Noson Tân Gwyllt eleni. Am mwy o fanylion gweler datganiad y Cyngor Tref os gwelwch yn dda.

https://www.denbightowncouncil.gov.uk/images/Fireworks_Press_Release_Sept_2021.pdf

Troi 'Mlaen Y Goleuadau Nadolig (26 Tachwedd 2021)

Ymunwch yn ein dathliadau gyda diwrnod llawn o weithgaredau ar uchafbwynt o weld ein goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen!

Neuadd y Dref a Lôn Crown, Dinbych - Digwyddiad trwy'r dydd - Hwyl i'r teulu i gyd

Digwyddiad yn dechrau am 10 yb

  • masnachwyr  -  marchnad anrhegion Nadolig, crefftau lleol, bwydydd a stondinau eraill
  • lluniaeth ar gael
  • ‘Grotto’ gyda Siôn Corn a'i helpiwr bach Eli yr Elf (O dan dô)
  • Reidiau ffair i'r plant
  • Côr yr ysgolion
  • Adloniant trwy gydol y dydd - Cerddoriaeth gyda DJ Carl ac ‘MC’ John Sellers 

Gyda Sarah o ‘Shine’ – i droi ‘mlaen y goleuadau Nadolig am 6yh

Maes Parcio Am Ddim trwy'r dydd

 

Os hoffech archebu stondin farchnad, cysylltwch â:

Bethan ar e-bost:

admin@denbightowncouncil.gov.uk

NEU ffôn 01745 815984

Gŵyl San Steffan - Rasus Rhowlio'r Gasgen (26 Rhagfyr 2021)

Bydd y digwyddiad yn cychwyn tua 10.30 gyda gorymdaith o hen dractorau ac yna dychweliad Helfa Fflint a Dinbych am 10.45. Bydd y rasus yn cychwyn am 11.

Yn Sgwar y Goron cynhelir rasus i'r plant ac ar y Stryd Fawr y rasus i'r oedolion (dynion, merched a thîmau o ddau). Cofrestru ar gyfer y rasus ar ddiwrnod San Steffan yn unig.

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Carnifal Dinbych a Sioe Geir 2022 (24 Mehefin 2022)

Cynhelir yr Wythfed Carnifal Dinbych ar ddydd Sadwrn 24ain Mehefin gan ddechrau gyda gorymdaith drawiadol a fydd yn gweld fflotiau, partïon cerdded mewn gwisg ffansi, bandiau gorymdeithio a Gosgordd Brenhinol y Carnifal yn teithio i lawr o Caledfryn (swyddfeydd Cyngor Sir Dinbych) ar Ffordd-y-Ffair, ar draws Pwll-y-Grawys a'r Stryd Fawr, i lawr Stryd-y-Dyffryn cyn troi i gae'r Carnifal (Parc Ganol) trwy Stryd-y-Parc.

Mynediad i'r cae AM DDIM I BAWB. Felly, ni fydd rhaid i chi wario ceiniog i ddod i fwynhau'r diwrnod.

Am mwy o wybodaeth edrychwch ar ein gwefan – www.denbighcarnival.co.uk neu ein tudalen Facebook.

Gobeithiwn y caiff pawb ddiwrnod allan gwych!

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

Thema'r Carnifal: 70au ac 80au

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

http://www.denbighcarnival.co.uk

denbighcarnival@outlook.com

Marchnad Dinbych (7 Ionawr 2015 – 30 Rhagfyr 2021) Dydd Merchers 9.00am–4.00pm

Marchnad wythnosol traddodiadol pob dydd Mercher

Sgwar y Goron a Neuadd y Farchnad