This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Theatr Twm o'r Nant - From Here to Absurdity (26 Medi 2020)

Theatr Twm o'r Nant yn cyflwyno ‘From Here to Absurdity’.

Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan y cyfrannwr i 'Private Eye' Richard Kelly, mae ‘From Here to Absurdity’ yn cynnwys 90 munud o sgetsys comedi gwreiddiol mewn arddull sy'n ein hatgoffa o oes aur Peter Cook a 'Beyond The Fringe'.

Drysau ar agor 7yh; Sioe yn cychwyn 7.30yh.

Tocynnau: manylion i ddilyn

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Gwledd Eirin Dinbych (3 Hydref 2020)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun!

Yn 2019 ymunodd Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd â rhengoedd Champagne a Parma Ham i gael amddiffyniad arbennig yr UE rhag dynwared a thwyll.

Mae Eirin Dinbych wedi dod yn 16eg cynnyrch bwyd o Gymru i ddyfarnu statws enw bwyd gwarchodedig (PFN) gan y CE - a'r ffrwyth Cymreig cyntaf.

Mae'r wledd yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Gŵyl San Steffan - Rasus Rhowlio'r Gasgen (26 Rhagfyr 2020)

Bydd y digwyddiad yn cychwyn tua 10.30 gyda gorymdaith o hen dractorau ac yna dychweliad Helfa Fflint a Dinbych am 10.45. Bydd y rasus yn cychwyn am 11.

Yn Sgwar y Goron cynhelir rasus i'r plant ac ar y Stryd Fawr y rasus i'r oedolion (dynion, merched a thîmau o ddau). Cofrestru ar gyfer y rasus ar ddiwrnod San Steffan yn unig.

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.