This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Theatr Twm o’r Nant - Denbigh Plum Fest (18 Ionawr 2020)

Denbigh Plum Fest yn cyflwyno Noson Deuawdau gyda "Hawthorne Avenue" o Gasnewydd, Gwent a chefnogaeth gan dalent lleol Alan Thompson & Linda Griffiths a Keenan Jones. Noson i godi arian tuag at Ŵyl Eirin Dinbych

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: £10 trwy E. Jones & Son Electrical, Dinbych, 01745 812814 neu ejstv@btclick.com

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Night at the Musicals (25 Ionawr 2020)

Ignite Theatre yn cyflwyno "Night at the Musicals"

Drysau: 6:30yh; Dechrau: 7:00yh

Tocynnau: £7 oedolion, £5 plant. I archebu ffoniwch/neges 07769 294198 neu cysylltwch â "Ignite Community Theatre Company" ar facebook

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Stand up for Denbigh Comedy Club (30 Ionawr 2020)

Stand up for Denbigh Comedy Club yn cyflwyno noson o gomedi byw

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 8:00yh

Tocynnau: £5 gan Costello's Florists, Stryd y Dyffryn, Dinbych

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Valentine’s Day (2010) (14 Chwefror 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Valentine’s Day" (2010)(12) Comedi|Rhamant

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Cowbois Rhos Botwnnog (15 Chwefror 2020)

Theatr Twm o’r Nant yn cyflwyno Cowbois Rhos Botwnnog

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - West (21 Chwefror 2020)

Theatr Twm o’r Nant yn cyflwyno "West"

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: £10 trwy ffonio 01745 812349 neu 07792315723 (Cynllun Noson Allan).

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - The Andy Lawrenson Trio (22 Chwefror 2020)

The Andy Lawrenson Trio yn cyflwyno "Golden Age of the Silver Screen".Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a chân o'r hen ffilmiau clasurol.

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Stand up for Denbigh Comedy Club (26 Chwefror 2020)

Stand up for Denbigh Comedy Club yn cyflwyno noson o gomedi byw

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 8:00yh

Tocynnau: £5 gan Costello's Florists, Stryd y Dyffryn, Dinbych

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Eisteddfod Dysgwyr Popeth Cymraeg (6 Mawrth 2020)

Eisteddfod Dysgwyr Popeth Cymraeg. Manyllion Pellach a Rhestr Testunau trwy gwybod@popethcymraeg.cymru  / 01745 812287  

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: gwybod@popethcymraeg.cymru  / 01745 812287

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

 

Clwb Ffilmiau Dinbych - Men Who Swim (2010) (13 Mawrth 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Men Who Swim" (2010)(PG) Dogfen|Chwaraeon

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Steve Knightley (20 Mawrth 2020)

Folk at the Plum yn cyflwyno Steve Knightley sydd yn ailadrodd ei daith hynod o boblogaidd 'Songs and Stories' yn 2019 gyda 'Part 2 - Roadworks'

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Larks and Magic (26 Mawrth 2020)

Aelodau a ffrindiau o WI Ffederasiwn Clwyd/Dinbych yn cyflwyno drama un act "Larks and Magic", stori am E Nesbit. Wedi'i ysgrifennu a pherfformio gan Alison Neil.

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: £8 gan aelodau o'r WI neu 01745 812349.

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Stand up for Denbigh Comedy Club (27 Mawrth 2020)

Stand up for Denbigh Comedy Club yn cyflwyno noson o gomedi byw

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 8:00yh

Tocynnau: £5 gan Costello's Florists, Stryd y Dyffryn, Dinbych

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

 

Clwb Ffilmiau Dinbych - White Crow (2018) (17 Ebrill 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "White Crow" (2018)(12A) Bywgraffiad|Drama

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Boy Who Harnessed The Wind (2019) (8 Mai 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Boy Who Harnessed The Wind" (2019)(PG) Drama

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Denbigh Film Club - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) (12 Mehefin 2020)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017)(15) Trosedd|Drama

 

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

a

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Carnifal Dinbych a Sioe Geir 2020 (20 Mehefin 2020)

Cynhelir yr Wythfed Carnifal Dinbych ar ddydd Sadwrn 20fed Mehefin gan ddechrau gyda gorymdaith drawiadol a fydd yn gweld fflotiau, partïon cerdded mewn gwisg ffansi, bandiau gorymdeithio a Gosgordd Brenhinol y Carnifal yn teithio i lawr o Caledfryn (swyddfeydd Cyngor Sir Dinbych) ar Ffordd-y-Ffair, ar draws Pwll-y-Grawys a'r Stryd Fawr, i lawr Stryd-y-Dyffryn cyn troi i gae'r Carnifal (Parc Ganol) trwy Stryd-y-Parc.

Mynediad i'r cae AM DDIM I BAWB. Felly, ni fydd rhaid i chi wario ceiniog i ddod i fwynhau'r diwrnod.

Am mwy o wybodaeth edrychwch ar ein gwefan – www.denbighcarnival.co.uk neu ein tudalen Facebook.

Gobeithiwn y caiff pawb ddiwrnod allan gwych!

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

Thema'r Carnifal: 70au ac 80au

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

 

 

 

Thema'r Carnifal: Tir, Môr ac Awyr

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

http://www.denbighcarnival.co.uk

denbighcarnival@outlook.com

Sioe Dinbych a Fflint 2020 (20 Awst 2020)

Pob blwyddyn, ar y 3ydd dydd Iau ym mis Awst bydd Sioe Dinbych a Fflint yn cynnig diwrnod allan gwych gyda amryw o atyniadau ac adloniant ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â ni!

Mae Dydd Iau 20fed Awst yn gaddo i fod yn Sioe Dinbych a Fflint bythgofiadwy arall gyda dobarthiadau newydd, llawer o atyniadau newydd, diwrnod allan gwych i'r teulu, arddangoswyr a masnachwyr.

Mae'r atyniadau yn cynnwys y Gwyl Bwyd gyda gwersi dangos coginio a casgliad rhagorol o gynyrch bwyd lleol i demtio eich blas. Bydd yno hefyd ganoedd o Stondinau Masnach, Hen Beiriannau a Cheir Clasurol, Anifeiliaid - Gwartheg,, Defaid, Geifr, Ceffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau BSJA.

denbighandflintshow.com/

Sioe Dinbych 2020 (29 Awst 2020)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

Oedolion £7.00, Consesiynau £5.00, Plant 16 a iau am ddim

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Drysau Agored Dinbych 2020 (18 – 20 Medi 2020)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch.
 
Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin
 
Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael. Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst ar y wefan yma ac hefyd mewn llyfryn.
 
Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Gwledd Eirin Dinbych (3 Hydref 2020)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun!

Yn 2019 ymunodd Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd â rhengoedd Champagne a Parma Ham i gael amddiffyniad arbennig yr UE rhag dynwared a thwyll.

Mae Eirin Dinbych wedi dod yn 16eg cynnyrch bwyd o Gymru i ddyfarnu statws enw bwyd gwarchodedig (PFN) gan y CE - a'r ffrwyth Cymreig cyntaf.

Mae'r wledd yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Gŵyl San Steffan - Rasus Rhowlio'r Gasgen (26 Rhagfyr 2020)

Bydd y digwyddiad yn cychwyn tua 10.30 gyda gorymdaith o hen dractorau ac yna dychweliad Helfa Fflint a Dinbych am 10.45. Bydd y rasus yn cychwyn am 11.

Yn Sgwar y Goron cynhelir rasus i'r plant ac ar y Stryd Fawr y rasus i'r oedolion (dynion, merched a thîmau o ddau). Cofrestru ar gyfer y rasus ar ddiwrnod San Steffan yn unig.

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.