This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

*** Parcio Am Ddim Ar Ôl Tri *** (21 Tachwedd – 31 Rhagfyr 2019)

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi y bydd y cynllun parcio Am Ddim Ar Ôl Tri yn gweithredu eto eleni, er mwyn cefnogi ein trefi yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Bydd y cynllun yn darparu parcio am ddim ym mhob maes parcio talu ac arddangos a weithredir gan y Cyngor yng nghanol ein trefi ar ôl 3pm bob dydd o 21 Tachwedd hyd at 31 Rhagfyr 2019.

Y Meysydd parcio fydd yn cael eu cynnwys o fewn y cynllun:

Dinbych
Maes parcio aml-lawr
LônCrown
Ward y Ffatri
Lôn y Post
Stryd y Dyffryn

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - An evening of Test Card and Music (13 Rhagfyr 2019)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "An evening of Test Card and Music" gan David Crawford

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Theatr Twm o’r Nant - Treasure Island (16 – 21 Rhagfyr 2019)

Denbigh Musical Theatre Company yn cyflwyno eu pantomeim blynyddol "Treasure Island"

Sioeau ar 16eg, 17eg, 18fed, 20fed a 21ain Rhagfyr

Sioeau am 7:30yh yn ystod yr wythnos ac 1:00yp a 6yh dydd Sadwrn. Drysau ar agor hanner awr o flaen llaw

Tocynnau: £8 oedolion, £6 plant a'r henoed, £24 teulu, a £29 teulu mwy, ar gael trwy ffonio 01745 812919

Trwy drefniant gyda Ben Crocker hawlfraint 2018

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

CINIO DYDD NADOLIG (25 Rhagfyr 2019)

CINIO DYDD NADOLIG

Os ydych ar ben eich hûn ac awydd cwmni, dewch atom ni i Festri Eglwys St Thomas am Ginio Dydd Nadolig.

Cinio am ddim, gyda chanu Carolau i ddilyn. Gellir trefnu cludiant os oes angen.

Rhaid bwcio o flaen llaw drwy ffonio Lilian (01745 813426) neu Iona (01745 813256)

Cewch groeso cynnes iawn

Festri Eglwys St Thomas’, Stryd y Dyffryn, Dinbych

Gŵyl San Steffan - Rasus Rhowlio'r Gasgen (26 Rhagfyr 2019)

Bydd y rasus yn cychwyn tua 10.30 ar ôl i Helfa Fflint a Ddinbych adael.

Yn Sgwar y Goron cynhelir rasus i'r plant ac ar y Stryd Fawr y rasus i'r oedolion (dynion, merched a thîmau o ddau). Cofrestru ar gyfer y rasus ar ddiwrnod San Steffan yn unig.

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - Noson y Curadur : The Transistor, (17 Ionawr 2020)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "Noson y Curadur : The Transistor" gan David Crawford

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Theatr Twm o’r Nant - Denbigh Plum Fest (18 Ionawr 2020)

Denbigh Plum Fest yn cyflwyno Noson Deuawdau gyda "Hawthorne Avenue" o Gasnewydd, Gwent a chefnogaeth gan dalent lleol Alan Thompson & Linda Griffiths a Keenan Jones. Noson i godi arian tuag at Ŵyl Eirin Dinbych

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: £10 trwy E. Jones & Son Electrical, Dinbych, 01745 812814 neu ejstv@btclick.com

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Night at the Musicals (25 Ionawr 2020)

Ignite Theatre yn cyflwyno "Night at the Musicals"

Drysau: 6:30yh; Dechrau: 7:00yh

Tocynnau: £7 oedolion, £5 plant. I archebu ffoniwch/neges 07769 294198 neu cysylltwch â "Ignite Community Theatre Company" ar facebook

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Stand up for Denbigh Comedy Club (30 Ionawr 2020)

Stand up for Denbigh Comedy Club yn cyflwyno noson o gomedi byw

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 8:00yh

Tocynnau: £5 gan Costello's Florists, Stryd y Dyffryn, Dinbych

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Cowbois Rhos Botwnnog (15 Chwefror 2020)

Theatr Twm o’r Nant yn cyflwyno Cowbois Rhos Botwnnog

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - The Andy Lawrenson Trio (22 Chwefror 2020)

The Andy Lawrenson Trio yn cyflwyno "Golden Age of the Silver Screen".Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a chân o'r hen ffilmiau clasurol.

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Steve Knightley (20 Mawrth 2020)

Folk at the Plum yn cyflwyno Steve Knightley sydd yn ailadrodd ei daith hynod o boblogaidd 'Songs and Stories' yn 2019 gyda 'Part 2 - Roadworks'

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.