This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad (25 Mawrth – 25 Mehefin 2017)

Amgueddfa Dinbych yn cyflwyno ei Harddangosfa Gwanwyn - "Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad"

Arddangosfa o ffermio, gweithgareddau a chrefftau gwledig o’r gorffennol a'r presennol yn Ninbych a'r cylch.

Arteffactau Ffermio a Chefn Gwlad

Oriel Lluniau

“Cofio Cefn Gwlad" (atgofion ar ffilm)

"Hwn Yw Fy Nyffryn I" (1951) Ffilm ddogfen am Ddyffryn Clwyd gan Gwilym R. Jones

a LLAWER MWY - rhywbeth i'r teulu cyfan

Mae'r arddangosfa yn agor ar ddydd Sadwrn 25ain Mawrth tan dydd Sul 25ain Mehefin

Oriau agor:

Llun: 1:30yp - 4:00yp

Iau: 1:30yp - 4:00yp

Sadwrn: 11:00yb - 4:00yp

Hefyd SADWRN 24ain & SUL 25ain Mehefin: 10:00yb – 5:00yp

Adegau eraill i'w cyhoeddi.

Grwpiau trwy drefniant

Amgueddfa Dinbych, Lôn Goch, Dinbych, LL16 3UU

Mynediad: AM DDIM

Am mwy o wybodaeth cysylltwch â 01745 814323 neu gwynethk@hotmail.co.uk

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Day The Earth Stood Still (1951) (12 Mai 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Day The Earth Stood Still" (1951) (U) Drama/Ffugwyddonol

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA
Amgueddfa Gwefr heb Wifrau - A Visit to C.E.R.N. in Switzerland (19 Mai 2017)

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn cyflwyno "A Visit to C.E.R.N. in Switzerland" gan Steffan Tudor

Cychwyn: 7:00yh. Mynediad: AM DDIM

Gweler http://www.gwefrhebwifrau.org.uk am mwy o fanylion amdan y ddarlith hon a sgyrsiau eraill yn y gyfres

Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych, LL16 3LG

Gŵyl Ganol Haf Dinbych (1 – 24 Mehefin 2017)

Mae Gŵyl Ganol Haf Dinbych yn cael ei ymestyn! Ar gyfer 2017 byd yr ŵyl yn rhedeg o 1af Mehefin tan y Carnifal ar y 24ain Mehefin. Manylion i ddilyn.

Clwb Ffilmiau Dinbych - Romantics Anonymous (2012) (9 Mehefin 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Romantics Anonymous" (2012) (12) Comedi/Rhamant

Ffrangeg gyda is-deitlau Saesneg

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Haf o Straeon - Castell Dinbych (10 Mehefin 2017)

Haf o Straeon - Castell Dinbych

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Mae Cymru yn enwog yn fyd-eang am ei llenyddiaeth a'i barddoniaeth, a'r haf hwn gallwch brofi'r gorau o gyfoeth traddodiad adrodd straeon Cymru. Ar y cyd â'r Haf o Straeon, mae Cadw yn eich gwahodd i ymuno â chwedleuwr yn un o'r safle ar draws y wlad i ddathlu treftadaeth llafar Cymru.Gwrandewch ar straeon sy'n seiliedig ar gymeriadau hanesyddol, chwedlau a mythau o bob cwr o Gymru. Galwch mewn i wrando ar stori sy'n seiliedig ar ddiwylliant a threftadaeth Cymru.Gall pob stori bara hyd at 30 munud. Nid oes angen archebu.

 

Amseroedd: 11.00yb - 4.00yp

Prisiau

Oedolyn - £4.00

Teulu - £11.90*

Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.60

Aelod - Am ddim

Pobl anabl a chydymaith - Am ddim

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Am mwy o wybodaeth cliciwch http://cadw.gov.wales/events/allevents/summer-of-stories-denbigh-castle-june-2017/?skip=1&lang=cy 

PigFest 2017 (12 Awst 2017)

Mae hoff Ŵyl cerdd Dinbych yn ôl!! Manylion i ddilyn

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Book Thief (2013) (8 Medi 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Book Thief" (2013) (12) Drama/Rhyfel

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Drysau Agored 2017 (23 – 24 Medi 2017)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin

Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael

Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach ar y wean yma ac hefyd mwn llyfryn.

Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Third Man (1949) (13 Hydref 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Third Man" (1949) (PG) Film tywyll/Cyffrous

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Big Eyes (2014) (10 Tachwedd 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Big Eyes" (2014) (12) Drama

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - 45 Years (2015) (1 Rhagfyr 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "45 Years" (2015)(15) Drama/Rhamant

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws.

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

PigStock the Movie (29 Hydref 2016 – 29 Hydref 2018) Ongoing

Marchnad y Bobl, last Friday of the month 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.

Le Roc Jive

Pob Dydd Mercher 8.00–10.30pm

Neuadd y Dref