This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

***NEWYDDION*** (16 Mawrth – 31 Gorffenaf 2020)

CORONAFEIRWS

Oherwydd y sefyllfa presenol mae'n bosob y gall rhai o'r digwyddiadau sydd wedi'i rhestru ar y wefan hon gael eu canslo/gohurio. Gwiriwch gyda'r trefnwyr os gwelwch yn dda.

Sioe Dinbych a Fflint 2020 (20 Awst 2020)

Pob blwyddyn, ar y 3ydd dydd Iau ym mis Awst bydd Sioe Dinbych a Fflint yn cynnig diwrnod allan gwych gyda amryw o atyniadau ac adloniant ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â ni!

Mae Dydd Iau 20fed Awst yn gaddo i fod yn Sioe Dinbych a Fflint bythgofiadwy arall gyda dobarthiadau newydd, llawer o atyniadau newydd, diwrnod allan gwych i'r teulu, arddangoswyr a masnachwyr.

Mae'r atyniadau yn cynnwys y Gwyl Bwyd gyda gwersi dangos coginio a casgliad rhagorol o gynyrch bwyd lleol i demtio eich blas. Bydd yno hefyd ganoedd o Stondinau Masnach, Hen Beiriannau a Cheir Clasurol, Anifeiliaid - Gwartheg,, Defaid, Geifr, Ceffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau BSJA.

denbighandflintshow.com/

Sioe Dinbych 2020 (29 Awst 2020)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

Oedolion £7.00, Consesiynau £5.00, Plant 16 a iau am ddim

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Theatr Twm o'r Nant - FIENNA (12 Medi 2020)

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘FIENNA’ gan Siôn Eirian.

Yn dilyn llwyddiannau digamsyniol Garw (2015) ac Yfory (2017) mae’r dramodydd gwobrwyol Siôn Eirian wedi ei gomisiynu i ysgrifennu’r drydedd yn ei ddramâu gwleidyddol i Bara Caws.

 

 

Bydd tair rhan i’r ddrama hon — triptych — a’r themâu yw hil, ffiniau, a sut mae pobl a gwledydd yn diogelu a’n gwthio eu hunaniaeth ar eraill. Sut mae mae Canolbarth Ewrop yn ymdrin â’r ‘Arall’?

Drysau ar agor 7yh; Sioe yn cychwyn 7.30yh.

Tocynnau: manylion i ddilyn

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Theatr Twm o'r Nant - From Here to Absurdity (26 Medi 2020)

Theatr Twm o'r Nant yn cyflwyno ‘From Here to Absurdity’.

Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan y cyfrannwr i 'Private Eye' Richard Kelly, mae ‘From Here to Absurdity’ yn cynnwys 90 munud o sgetsys comedi gwreiddiol mewn arddull sy'n ein hatgoffa o oes aur Peter Cook a 'Beyond The Fringe'.

Drysau ar agor 7yh; Sioe yn cychwyn 7.30yh.

Tocynnau: manylion i ddilyn

Bar a Lluniaeth ar gael.

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Gwledd Eirin Dinbych (3 Hydref 2020)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun!

Yn 2019 ymunodd Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd â rhengoedd Champagne a Parma Ham i gael amddiffyniad arbennig yr UE rhag dynwared a thwyll.

Mae Eirin Dinbych wedi dod yn 16eg cynnyrch bwyd o Gymru i ddyfarnu statws enw bwyd gwarchodedig (PFN) gan y CE - a'r ffrwyth Cymreig cyntaf.

Mae'r wledd yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Gŵyl San Steffan - Rasus Rhowlio'r Gasgen (26 Rhagfyr 2020)

Bydd y digwyddiad yn cychwyn tua 10.30 gyda gorymdaith o hen dractorau ac yna dychweliad Helfa Fflint a Dinbych am 10.45. Bydd y rasus yn cychwyn am 11.

Yn Sgwar y Goron cynhelir rasus i'r plant ac ar y Stryd Fawr y rasus i'r oedolion (dynion, merched a thîmau o ddau). Cofrestru ar gyfer y rasus ar ddiwrnod San Steffan yn unig.

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.