This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Arddangosfa Tom Pryce (23 Gorffenaf – 5 Tachwedd 2018)

Arddangosfa ar fywyd a gyrfa y rasiwr ceir Tom Pryce o Ddyffryn Clwyd. Fe laddwyd Pryce, yr unig Gymro i ennill ras Fformilwa 1 gyda disgwyl mawr iddo ddod yn Bencampwr y Byd, yn GP Kyalami, De’r Affrig ym 1977.

Amgueddfa Dinbych, Lôn Goch, Dinbych, LL16 3UU

Mynediad: AM DDIM

Agor: Prynhawn Llun a Iau (2-4yp) a thrwy gais. Nodwch bod yr arddangosfa wedi cael ei ymestyn tan y 5ed Tachwedd.

Cyswllt: gwyneth.kensler@denbighshire.gov.uk 07792 315 723

Sul y Cofio (11 Tachwedd 2018)

Bydd gwasanaeth blynyddol Sul y Cofio yn cael ei gynnal ar 11fed Tachwedd ger y Cofeb, Sgwar y Goron. Cychwyn am 10:30am

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.

Marchnad Dinbych (7 Ionawr 2015 – 30 Rhagfyr 2018) Dydd Merchers 9.00am–4.00pm

Marchnad wythnosol traddodiadol pob dydd Mercher

Sgwar y Goron a Neuadd y Farchnad