This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Gwely a Brecwast

hotel2Castle House B&B

Dim ond tri munud o ganol y dref, mewn gerddi wedi'u tirlunio yng nghysgod Castell Dinbych, moethusrwydd 5 Seren Aur am brisiau cystadleuol.

www.CastleHouseBandB.co.uk

01745 816 860

Castle House B&B

Bull Lane, Denbigh, LL16 3SN, , Bull Lane, Dinbych LL16 3SN

01745 816 860

Gwely a Brecwast

Dim ond tri munud o ganol y dref ar droed, mewn dwy erw o erddi wedi'u tirlunio, yng nghysgod Castell Dinbych, oddi wrth fwrlwm y dref, yn edrych dros Ddyffryn Clwyd (AHNE) gyda golygfeydd gwirioneddol anhygoel, digon o lefydd parcio, siopau beiciau ac esgidiau cerdded.

Moethusrwydd 5 Seren Aur am brisiau cystadleuol gydag awyrgylch cyfeillgar anffurfiol, ffoniwch i holi.

www.CastleHouseBandB.co.uk

01745 816 860

hotel2Con Amici

Uwchben y bwyty Eidalaidd teuluol mae gennym 3 ystafell gwely dwbl en suite ac un ystafell teulu ar gael fel llety dros nos.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

Con Amici

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Gwely a Brecwast

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol.

Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

Uwchben y bwyty Eidalaidd teuluol mae gennym 3 ystafell gwely dwbl en suite ac un ystafell teulu ar gael fel llety dros nos.

Ymwelwch â'n gwefan os gwelwch yn dda i weld lluniau o'r ystafelloedd a cysylltwch â ni am mwy o fanylion a phrisiau.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

hotel2Hope & Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

Hope & Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, , 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 818831

Gwely a Brecwast

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

hotel2Tal-Y-Bryn

Ffermdy Pum Seren gyda gerddi ffrwythlon a golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd.Tair ystafell wely foethus en-suite, lleoliad delfrydol ar gyfer Eryri ac arfordir Gogledd Cymru.

www.villagedairy.co.uk

01745 540208

Tal-Y-Bryn

Llannefydd, Denbigh LL16 5DR // Llanefydd, Ddinbych LL16 5DR

01745 540208

Gwely a Brecwast

Llety mewn Ffermdy 5 Seren wedi’i redeg gan Falmai a Gareth Roberts.Wedi ei leoli yn Nyffryn Clwyd, 10-15 munud mewn car o Ddinbych tuag at Henllan.

Mae'r llety wedi ei amgylchynu gan ardd ffrwythlon, cefn gwlad a golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd. Mae'r Llety’n boblogaidd gyda cherddwyr a thwristiaid o atyniadau enwog Cymreig fel Eryri, arfordir Gogledd Cymru a'r gwahanol lynnoedd a geir yn Sir Ddinbych a Chonwy.

Tair ystafell wely foethus, pob un yn en-suite, gyda theledu, cyfleusterau te a choffi a wi-fi ar gais.Mae'n ofynnol i westeion archebu ystafell cyn cyrraedd.

www.villagedairy.co.uk

01745 540208

hotel2Pentre Mawr Country House

Mae Tŷ Gwledig Pentre Mawr yn darparu lleoliad priodas trawiadol a llety moethus mewn bythynnod swynol, maenordy o'r 18fed ganrif neu fythynnod saffari Affrica.

www.weddingvenueswales.co.uk

01824 790732

Pentre Mawr Country House

Llandyrnog, Denbigh LL16 4LA //, , Llandyrnog, Sir Ddinbych LL16 4LA

01824 790732

Gwely a Brecwast

Mae Tŷ Gwledig 5 Seren Pentre Mawr wedi'i leoli mewn 200 erw o barcdir.Mae'n lle annhebygol ar gyfer y lleoliad priodas mwyaf anarferol - maenordy o'r 18fed ganrif lle gallwch briodi yn yr ardd furiog drawiadol neu’r ysgubor, ac yna cysgu dan ganfas mewn Bwthyn Saffari Affricanaidd ar eich noson briodas.

Mae Pentre Mawr yn cynnig amrywiaeth o lety ar gyfer pob math o westeion, gan gynnwys tair ystafell wely foethus fawr o fewn y tŷ, pob un gyda bath Jacuzzi dwbl, chwe Bwthyn Saffari Affricanaidd gyda thybiau poeth a thair swît bwthyn swynol gyda thybiau poeth.

www.weddingvenueswales.co.uk

01824 790732