This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad (25 Mawrth – 25 Mehefin 2017)

Amgueddfa Dinbych yn cyflwyno ei Harddangosfa Gwanwyn - "Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad"

Arddangosfa o ffermio, gweithgareddau a chrefftau gwledig o’r gorffennol a'r presennol yn Ninbych a'r cylch.

Arteffactau Ffermio a Chefn Gwlad

Oriel Lluniau

“Cofio Cefn Gwlad" (atgofion ar ffilm)

"Hwn Yw Fy Nyffryn I" (1951) Ffilm ddogfen am Ddyffryn Clwyd gan Gwilym R. Jones

a LLAWER MWY - rhywbeth i'r teulu cyfan

Mae'r arddangosfa yn agor ar ddydd Sadwrn 25ain Mawrth tan dydd Sul 25ain Mehefin

Oriau agor:

Llun: 1:30yp - 4:00yp

Iau: 1:30yp - 4:00yp

Sadwrn: 11:00yb - 4:00yp

Hefyd SADWRN 24ain & SUL 25ain Mehefin: 10:00yb – 5:00yp

Adegau eraill i'w cyhoeddi.

Grwpiau trwy drefniant

Amgueddfa Dinbych, Lôn Goch, Dinbych, LL16 3UU

Mynediad: AM DDIM

Am mwy o wybodaeth cysylltwch â 01745 814323 neu gwynethk@hotmail.co.uk

Gŵyl Ganol Haf Dinbych: Taith Ystlumod (2 Mehefin 2017)

Mi fydd y daith gyffrous yma’n cael ei harwain gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych. Gyda chymorth teclynnau synhwyro, bydd y grŵp yn mynd allan liw nos i gael y wefr o ddarganfod y creaduriaid bach acrobatig hyn sy’n dod allan yn y nos.

Taith gerdded 3 milltir / 1.5 awr a bydd gofyn dringo stepiau a cherdded ar dir amrywiol.

AM DDIM!

Amser: 8.30pm - 10.30pm

Lleoliad: I’w gadarnhau ar ôl archebu lle

Mynediad: Trwy Llyfrgell Dinbych 01745 816313

 

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Taith Gerdded dan Arweiniad o gwmpas y Dref a’r Castell (13 Mehefin 2017)

Aildroediwch y llwybr a gymerwyd gan wylwyr Castell Dinbych wrth iddynt wneud yn siŵr fod y castell yn ddiogel am y noson. Bydd y daith yn cymryd 1½ - 2 awr ac mae’n cynnwys stepiau a thir amrywiol.

Lleoliad: Dechrau o The Carriageworks, Lôn Pendref

Mynediad: £2 (plant am ddim ond rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn)