This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Drysau Agored Dinbych2018 (28 – 30 Medi 2018)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin

Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael

Unwaith eto, i'ch paratoi ar gyfer y penwythnos, fe fydd yna ddarlith treftadaeth yn Theatr Twm o'r Nant ar y nos Wener.

Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst ar y wefan yma ac hefyd mewn llyfryn.

Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!