This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

***NEWYDDION*** (22 – 24 Medi 2017)

Penwythnos Yma: Drysau Agored Dinbych; Gwyl Gwrw Dinbych, Canmlwyddiant Neuadd y Dref

DYDD SADWRN - PARCIO AM DDIM!!

 

Dalthlu 100 Mlwyddiant Neuadd y Dref (24 Medi 2017)

Ar nos Wener 28ain Medi 1917, "fe agorwyd yn swyddogol y Neuadd y Dref newydd gan Faer Dinbych, Y Cynghorydd Robert Owen, YH, gan gyhoeddi bod yr adeilad hardd, cadarn ac eang yma ar agor ar gyfer y cyhoedd".

I nodi'r canmlwyddiant mae diwrnod llawn o weithgareddau wedi'w drefnu:

Amserlen

10.00yb: Sgwâr y Goron - Agoriad Swyddogol gan Y Maer, Y Cyng. Roy Tickle

10.00yb: Sgwâr y Goron – Taith Dywysedig o’r dref a Neuadd y Dref

10.00yb: Stryd y Dyffryn – Agoriad Stondinau

10.00yb: Sgwâr y Goron - Agoriad Ffair

11.00yb: Sgwâr y Goron - Befar a Chadi

12.00yp: Siambr y Cyngor – Arddangosiad Capsiwl Amser 1917

12.00yp: Sgwâr y Goron – Taith Dywysedig o’r dref a Neuadd y Dref

12.15yp: Sgwâr y Goron – Dewin

1.00yp: Sgwâr y Goron - Befar a Chadi

1.00yp-3.00yp: Neuadd y Dref – Dawns Amser Te

1.00yp-3.00yp: Sgwâr y Goron – Cerddoriaeth Fyw

2.00yp: Sgwâr y Goron – Dewin

4.00yp: Digwyddiadau yn cau

Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

Gwledd Eirin Dinbych (7 Hydref 2017)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun! Yn fuan bydd yr eirin yn cael rhodd statws daearyddol gwarchodedig - gwyliwch allan amdano ...

Mae'r wledd yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael. Dewch i flasu!

Arddangosiad coginio gan Ellis Barrie o'r Marram Grass Restaurant

Neuadd y Dref, Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Parcio: AM DDIM trwy'r dydd

Sul y Cofio (12 Tachwedd 2017)

Bydd gwasanaeth blynyddol Sul y Cofio yn cael ei gynnal ar 8fed Tachwedd ger y Cofeb, Sgwar y Goron. Cychwyn am 10:30am

PigStock the Movie (29 Hydref 2016 – 29 Hydref 2018) Ongoing