This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Gŵyl Ganol Haf Dinbych (1 – 24 Mehefin 2017)

Dewch i ddathlu canol haf yn Ninbych a gweld beth sydd gennym ni i’w gynnig yn rhaglen 2017. Ymunwch â ni i fwynhau pob math o weithgareddau – o brofi byd natur a hanes i fwynhau cerddoriaeth a Shakespeare yn y Castell.

Eleni rydym wedi ehangu’r ŵyl gyda dros 30 o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal trwy fis Mehefin – felly mae digon at ddant pawb!

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Helfa Sborion I'r Teulu (7 Mehefin 2017)

Cewch lond gwlad o hwyl ar yr Helfa Sborion ryngweithiol o gwmpas Dinbych yn cychwyn yn HWB Dinbych. Timau o hyd at 6 o bobl. Y cwbl sydd ei angen arnoch yw ffôn hefo camera neu gamera digidol. Gwobrau ardderchog ar gael.

Croeso cynnes i bawb.

Cychwyn: 6yh; AM DDIM!

HWB, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RG

Adrodd Straeon yn y Castell (10 Mehefin 2017)

Bydd storïwr yn ymuno â ni am ddiwrnod i adrodd chwedlau Cymreig i ddathlu Blwyddyn Chwedlau 2017 – Croeso Cymru. Gwrandewch ar straeon yn seiliedig ar gymeriadau hanesyddol a chwedlau o bob cwr o Gymru. Galwch i mewn i wrando ar stori’n seiliedig ar ddiwylliant a threftadaeth Gymreig. Addas ar gyfer pob aelod o’r teulu. Bydd straeon yn cael eu hadrodd trwy gydol y dydd. Gall pob stori bara am hyd at 30 munud. Nid oes angen archebu lle.

Lleoliad: Castell Dinbych

Amseroedd: 11.00yb - 4.00yp

Prisiau: Oedolyn - £4.00; Teulu - £11.90*; Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.60

Aelod - Am ddim

Pobl anabl a chydymaith - Am ddim

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Am mwy o wybodaeth cliciwch http://cadw.gov.wales/events/allevents/summer-of-stories-denbigh-castle-june-2017/?skip=1&lang=cy 

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Carnifal Dinbych 2016 (24 Mehefin 2017)

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu gyda gorymdaith o fflotiau, Brenhines y Carnifal a’i chriw a pherfformwyr. Mae’r orymdaith yn dechrau o Galedfryn ac yn gorffen ym Mharc Canol (wrth ymyl Clwb Pêldroed Dinbych sydd y tu ôl i Ysbyty Cymunedol Dinbych).

Thema'r Carnifal: Ffuglen Wyddonol

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

http://www.denbighcarnival.co.uk

denbighcarnival@outlook.com

PigFest 2017 (12 Awst 2017)

Mae hoff Ŵyl cerdd Dinbych yn ôl!! Manylion i ddilyn

PigStock the Movie (29 Hydref 2016 – 29 Hydref 2018) Ongoing