This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

PigFest 2017 (12 Awst 2017)

Mae hoff Ŵyl cerdd Dinbych yn ôl!!

Ar y llwyfan eleni - Tone Junkies, Trwbz, Blue Genes, Cherokees a llawer mwy.

Amser: 12 - 10yh

Tocynnau: £8 oedolion; £2 plant o dan 12. Ar gael o'r.  from Railway, Gifts Galore ac aelodau o'r pwyllgor

Plas Pigot, Ffordd Rhuthun, Dinbych

Am mwy o wybodaeth ffoniwch 01745 812694

Sioe Dinbych a Fflint 2017 (17 Awst 2017)

Pob blwyddyn, ar y 3ydd dydd Iau ym mis Awst bydd Sioe Dinbych a Fflint yn cynnig diwrnod allan gwych gyda amryw o atyniadau ac adloniant ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â ni!

Mae Dydd Iau 17eg Awst yn gaddo i fod yn Sioe Dinbych a Fflint bythgofiadwy arall gyda dobarthiadau newydd, llawer o atyniadau newydd, diwrnod allan gwych i'r teulu, arddangoswyr a masnachwyr.

Mae'r atyniadau yn cynnwys y Gwyl Bwyd gyda gwersi dangos coginio a casgliad rhagorol o gynyrch bwyd lleol i demtio eich blas. Bydd yno hefyd ganoedd o Stondinau Masnach, Hen Beiriannau a Cheir Clasurol, Anifeiliaid - Gwartheg,, Defaid, Geifr, Ceffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau BSJA.

denbighandflintshow.com/

Sioe Wledig Rotari Llanelwy (20 Awst 2017)

DIWRNOD GWYCH I'R TEULU OLL

Eleni mae'r Clwb yn cynllunio llawer o weithgareddau newydd a chyffrous sy'n addas ar gyfer y teulu i gyd.

Bydd bron pob un o'r gweigareddau yn rhad ac am ddim i chi eu mwynhau

Ymysg y gweithgareddau i'w gweld ar y maes yw Band Batala, ceffylau gweithio, sioeau cŵn, tynnu rhaff, adar rheibus ac adloniant i blant.

Yn ychwanegol rydym yn disgwyl dros 70 o wahanol stondinau.

PEIDIWCH A'I FETHU

http://www.stasaphfayre.co.uk/

Lleoliad: Parc Llannerch, Trefnant
Amser: 10yb tan 4yp
Mynediad: OEDOLION £5.00 - PLANT AM DDIM Mae rhaid i blant o dan 16 oed fod gyda oedolyn

Sioe Dinbych 2017 (26 Awst 2017)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

Oedolion £6.50, Consesiynau £4.50, Plant 16 a iau am ddim

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Gŵyl Eirin Dinbych (7 Hydref 2017)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun! Yn fuan bydd yr eirin yn cael rhodd statws daearyddol gwarchodedig - gwyliwch allan amdano ...

Mae'r wŷl yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael, o rhostio mochyn gyda saws eirin i siocled eirin moethus. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Sul y Cofio (12 Tachwedd 2017)

Bydd gwasanaeth blynyddol Sul y Cofio yn cael ei gynnal ar 8fed Tachwedd ger y Cofeb, Sgwar y Goron. Cychwyn am 10:30am

PigStock the Movie (29 Hydref 2016 – 29 Hydref 2018) Ongoing