This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Ffair Nadolig Hosbis Sant Cyndeyrn (25 Tachwedd 2017)

Ffair Nadolig Hosbis Sant Cyndeyrn

Stondinau Tombola Raffl Cacennau Crefftau Lluniaeth

Cofiwch eich hosbis lleol y Nadolig hwn; am mwy o wybodaeth, ffoniwch 01745 536022

Amser: 10am- 12noon

Lleoliad: Hosbis Sant Cyndeyrn, Ffordd Uchaf Dinbych, Llanelwy

PigStock the Movie (29 Hydref 2016 – 29 Hydref 2018) Ongoing