This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Nadolig yn Ninbych (24 Tachwedd 2017)

Ymunwch yn ein dathliadau gyda diwrnod llawn o weithgaredau gan gynnwys stondinau, ffair, canu, adloniant, Sion Corn yn ei groto ar uchafbwynt o weld ein goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen!

Dydd Gwener 24ain Tachwedd 2017; 3yp - 8yh

stondinau ar agor 10yb

Goleuadau yn cael eu troi ymlaen 6yh

Neuadd y Dref a Sgwar y Goron

PARCIO AM DDIM!!!!

Ecstrafagansa Carnifal Nadolig (25 Tachwedd 2017)

Mae Ecstrafagansa Nadolig Carnifal Dinbych yn dychwelyd yn ôl gyda diwrnod yn llawn o weithgareddau i'r teulu.

Peintio gwynebau, reidiau, stondinau, cystadleuaeth gwisg ffansi, gemau, helfa sborion ac, wrth gwrs, Sion Corn!!!!

Dydd Sadwrn 25ain Tachwedd 2017; 9:30yb - 2yp

Dewin 11yb a 12:30yp

Neuadd y Dref a Sgwar y Goron

Terry Wilde: Bywyd Gwyllt (27 Tachwedd – 16 Rhagfyr 2017)

Arddangosfa gelf o luniau Terry Wilde ar destun Bywyd Gwyllt.

Ganed Terry yng Nghaerdydd a chan ddechrau arlunio tra’r oedd yn yr Awyrlu cafodd gryn sylw am ei waith dyfrliw yng Nghernyw gydag arddull newydd wreiddiol ar destun yr hen weithfeydd Alcam, - gwaith a gafodd groeso mawr gan orielau yr ardal. Wedi dychwelyd i Gymru dechreuodd roi pwyslais, gyda gwaith dyfrliw, ar ei gariad at Natur, gan gynhyrchu lluniau ar destunau Natur Wyllt gyda manyldeb eithriadol. ‘Roedd hefyd yn derbyn comisiynau i lunio portreadau o anifeiliaid anwes.

Bu Terry yn arddangos ei waith — yn llwyddianus - yn yr Almaen, Canada, Paris ag ambell i Oriel arddangos a safleoedd ar hyd glannau’r Gogledd, a chyrhaeddodd ei waith sawl casgliad preifat. Ar hyn o bryd mae ganddo luniau i'w gweld yn y “Nyth”, Oriel Ynys Mon.

Bydd yr arddangosfa ar agor rhwng Tachwedd 27ain a Rhagfyr 16eg 2017; 2 yp tan 4 yp pop dydd Llun, Iau a Sadwrn.

Amgueddfa Dinbych, Lôn Goch, Dinbych, LL16 3UU.

Mynediad: AM DDIM

Clwb Ffilmiau Dinbych - 45 Years (2015) (1 Rhagfyr 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "45 Years" (2015)(15) Drama/Rhamant

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws.

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA