This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Gŵyl Ganol Haf Dinbych: Kate (2 Mehefin 2017)

Kate - brenhines ein llên (monolog) - digwyddiad Cymraeg

Monolog Cymraeg am ‘frenhines ein llên’, Kate Roberts, a dreuliodd y mwyafrif o’i bywyd fel oedolyn (1935-1985) yn byw a gweithio yma yn Ninbych.

Dechrau: 7.00yh; Mynediad: £3 , neu £4 wrth y drws. Tocynnau ar gael gan Fenter Iaith Dinbych (01745 812822)

Capel Mawr, Lôn Swan, Dinbych

Gŵyl Ganol Haf Dinbych: Stiwdio MADE – yn cyflwyno ‘Dwr’ (3 Mehefin 2017)

Dewch i gael profiad gweledol, clywedol a rhyngweithiol yn y stiwdio. Byddwn yn dathlu ac yn myfyrio ar syniadau o ddŵr ac mae croeso cynnes i bawb. Gwefan:

www.studiomade.org.uk

AM DDIM!

Amser: 10yb - 4.30yp

Lleoliad: Studio MADE, Llawr 1af The Carriageworks, Lôn Pendref

Gŵyl Ganol Haf Dinbych: Te Prynhawn Eirin Dinbych (3 Mehefin 2017)

Cyfle i ymlacio ac i fwynhau te prynhawn, Pimms ac adloniant cerddorol yn Neuadd Fwyta Middleton College, a dathlwch yr unig eirin cynhenid yng Nghymru.

Amser: 3yp - 5yp

Lleoliad: Coleg Myddelton, Dinbych

Mynediad: £12.50 – tocynnau ar gael gan Evan Jones, The Granary, Snow in Summer, Y Llyfrgell

Gŵyl Ganol Haf Dinbych: Ffair Amgylcheddol (3 Mehefin 2017)

Bydd y ffair yn hyrwyddo popeth gwyrdd a dymunol a hynny mewn lleoliad hyfryd yng Ngerddi Evan Pierce. Bydd planhigion, crefftau, bwyd, celf, natur a bywyd gwyllt a nifer o nodweddion diddorol ein hamgylchedd yn dod ynghyd ar gyfer y diwrnod cyfareddol hwn.

AM DDIM!

Amser: 11yb - 3yp

Lleoliad: Gerddi Coffa Dr Evan Pierce, Stryd y Dyffryn

n (7 Mehefin 2017)

Denbigh Film Club - Vintage Matinee - South Pacific (1958)

Time: Doors open 1pm. Film starts 1.30pm

Location: Theatr Twm o’r Nant

 

Organised by Denbigh Film club. Nurse Nellie Forbush (Mitzi Gaynor) of the U.S. Navy falls for middle-aged French plantation owner Emile De Becque (Rossano Brazzi), but recoils upon discovering that he’s fathered two mixed-race children.

 

Clwb Ffilm Dinbych – Perfformiad Prynhawn o Hen Ffilm - South Pacific (1958)

Amser: Drysau’n agor am 1pm. Ffilm yn dechrau am 1.30pm

Lleoliad: Theatr Twm o’r Nant

 


 

 "Dark Horse" - the incredible true story of Dream Alliance. This is an inspirational true story set in the village of Cefn Fforest in one of the poorest mining valleys in Wales

Doors open; 7:00pm; Start: 7:30pm

Tickets £4 For more information or to reserve tickets please contact 01745 813426

Theatr Twm o'r Nant, Station Road, Denbigh

 

Gŵyl Ganol Haf: Noson Ffilm  - Dark Horse

 

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno £South Pacific". Mae’r nyrs Nellie Forbush (Mitzi Gaynor) o Lynges America’n syrthio mewn cariad â pherchennog planhigfa Ffrengig canol oed, ond mae’n ffieiddio wrth ddarganfod ei fod yn dad i ddau blentyn o hil gymysg.

Drysau ar agor: 7:00yh; Cychwyn: 7:30yh

Tocynnau: £4. Am fwy o wybodaeth neu i gadw tocynnau ffoniwch 01745 813426

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych

 

 

 

  Denbigh Midsummer Festival: Bat Walk

 

Armed with bat detectors, the group will head out at night to be thrilled by these marvellous night time acrobats

 

Denbighshire Countryside Service will lead on this exciting walk. Armed with bat detectors, the group will head out at night to be thrilled by these marvellous night time acrobats.

This walk will be 3 miles / 1.5 hours and involves steps and varied terrain.

FREE!

Time: 8.30pm - 10.30pm

Location: TBC when booking

Booking info: Book via Denbigh Library 01745 816313

 

Gŵyl Ganol Haf Dinbych: Taith Ystlumod

 

Gyda chymorth teclynnau synhwyro, bydd y grŵp yn mynd allan liw nos i gael y wefr o ddarganfod y creaduriaid bach acrobatig hyn sy’n dod allan yn y nos

 

Mi fydd y daith gyffrous yma’n cael ei harwain gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych. Gyda chymorth teclynnau synhwyro, bydd y grŵp yn mynd allan liw nos i gael y wefr o ddarganfod y creaduriaid bach acrobatig hyn sy’n dod allan yn y nos.

Taith gerdded 3 milltir / 1.5 awr a bydd gofyn dringo stepiau a cherdded ar dir amrywiol.

AM DDIM!

Amser: 8.30pm - 10.30pm

Lleoliad: I’w gadarnhau ar ôl archebu lle

Mynediad: Trwy Llyfrgell Dinbych 01745 816313

Clwb Ffilmiau Dinbych - Romantics Anonymous (2012) (9 Mehefin 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Romantics Anonymous" (2012) (12) Comedi/Rhamant

Mae’r ffilm Romantics Anonymous yn adrodd stori Angélique, gwneuthurwraig siocled dawnus lle’r oedd ei swildod yn ei hatal rhag cydnabod ei doniau. Mae’r gwneuthurwr siocled, Jean-René, sydd mewn trafferthion a hefyd yn dioddef o achos tebyg o swildod lletchwith a oedd yn bygwth llethu ei fusnes, yn cyflogi Angelique fel ei gydweithwraig newydd. Gyda dyfodol ei fusnes yn y fantol, mae’n rhaid i Angelique a Jean-René oresgyn eu rhwystrau a chydnabod eu serch tuag at ei gilydd yn y comedi hyfryd hwn.

Ffrangeg gyda is-deitlau Saesneg

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Book Thief (2013) (8 Medi 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Book Thief" (2013) (12) Drama/Rhyfel

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Third Man (1949) (13 Hydref 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Third Man" (1949) (PG) Film tywyll/Cyffrous

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Big Eyes (2014) (10 Tachwedd 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Big Eyes" (2014) (12) Drama

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - 45 Years (2015) (1 Rhagfyr 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "45 Years" (2015)(15) Drama/Rhamant

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws.

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA