This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Clwb Ffilmiau Dinbych - A Streetcar Named Desire (1951) (9 Mawrth 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "A Streetcar Named Desire" (1951) (12A) Drama

Wedi'i aflonyddu, mae Blanche DuBois yn symud i mewn gyda'i chwaer yn New Orleans ac yn cael ei phlagio gan ei brawd yng nghyfraith anwaraidd tra bod ei byd yn disgyn o'i chwmpas. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Paddington 2 (2017) (23 Mawrth 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Paddington 2" (2017) PG Animeiddiad, Antur, Comedi; Noson arbennig i godi arian tuag at Amgueddfa Gwefr heb Wifrau

Mae Paddington, sydd bellach wedi ymgartrefu'n hapus gyda'r teulu Brown ac yn aelod poblogaidd o'r gymuned leol, yn gwneud cyfres o fan swyddi er mwyn codi arian i brynu'r anrheg perffaith ar gyfer ei Fodryb Lucy sy'n dathlu ei phenblwydd yn 100 oed, dim ond i'r rhodd gael ei ddwyn.

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £5 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Wythnos Ganoloesol Flynyddol! (31 Mawrth – 1 Ebrill 2018)

Ymunwch â ni yng Nghastell Dinbych y Pasg hwn am benwythnos o gyffro yn ein Hwythnos Ganoloesol Flynyddol!

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:

Helfa Pasg y plant. Dod o hyd i'r wyau i gyd i dderbyn gwobr euraidd  Wy Pasg.

Bydd cymdeithas ail-greu Marchogion Harlech yn bresennol yn dangos ymladd canoloesol, hanes byw a ‘Rhoi tro ar saethyddiaeth'

Cwrdd â chymryd llun gyda Chwningen Pasg Dinbych

Gwneud crefft Pasg i blant

‘Marchogion mewn Cyffion’ - Bydd Marchog Dinbych mewn cyffion. Allwch chi gyrraedd y targed!? (Darperir sbyngau gwlyb ar gyfer eich hwylustod)

Amseroedd: 10.00am - 4.00pm

Prisiau: Oedolyn - £4.00; Teulu - £11.60*

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

Aelod - Am ddim/Free

Pobl anabl a chydymaith - Am ddim

Clwb Ffilmiau Dinbych - A Man Called Ove (2015) (13 Ebrill 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "A Man Called Ove (2015) (15) Comedi/Drama/Rhamant

Mae Ove, dyn ymddeoledig, ynysig, drwg eich dymer sy'n treulio'i ddyddiau'n gorfodi rheolau'r cymdeithas tai ac yn ymweld â bedd ei wraig, or diwedd wedi rhoi gorau ar fywyd ar yr union amser mae cyfeillgarwch annhebygol yn datblygu gyda'i gymdogion newydd llawn hwyl. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - God's Own Country (2017) (18 Mai 2018)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "God's Own Country (2017) (15) Drama/Rhamant

Gwanwyn. Swydd Efrog. Mae ffermwr ifanc Johnny Saxby yn merwino ei siomedigaeth dyddiol trwy oryfed a rhyw achlysurol, nes cyrhaeddiad gweithiwr ymfudol Rwmaniad ar gyfer tymor wyna sy'n tanio perthynas ddwys ac yn gosod Johnny ar lwybr newydd. Crynodeb gan www.imdb.com

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA