This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Theatr Twm o’r Nant - Beware of the Agapanthus (14 – 16 Tachwedd 2019)

Phoenix Players yn cyflwyno "Beware of the Agapanthus" comedi/ffars gan Robert Brown

Nid yw'r wasgfa gredyd wedi bod yn garedig i'r cyn bancer buddsoddiad James sydd nid yn unig wedi colli ei swydd ond hefyd ei fuddsoddiadau ynghyd â'i wraig ar-ôl-ei-arian Geraldine. Mae ei dad wedi marw gan adael tŷ mawr mewn pentref yng nghefn gwlad Iwerddon iddo fo a'i chwaer ddi-briod Peggy,  lle mae'n penderfynu gwneud bywyd newydd iddo'i hun. Mae'r parti barbeciw mae o wedi'i drefnu i ddod i adnabod ei gymdogion yn disgyn i anhrefn gyda chyfres o westeion annisgwyl a datgeliadau'r un mor annisgwyl.

Drysau ar agor: 7:00yh. Sioe yn cychwyn: 7:30yh

Tocynnau: £8, £7 consesiwn; ar gael trwy - www.ticketsource.co.uk/phoenixpla, 01745 550374, Llyfrgell Dinbych, neu info@phoenixplayers.org

Cyflwynir y cynhyrchiad amatur hwn trwy drefniant arbennig gyda Lazy Bee Scripts

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - A talk by Stephen Lacey (19 Tachwedd 2019)

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru yn cyflwyno sgwrs gan Stephen Lacey, llywydd yr YGHC, awdur, darlledwr, a dylunydd planhigion. Bydd Stephen yn siarad am yr eiliadau allweddol sydd wedi atalnodi'i yrfa fel ysgrifennwr gerddi.

Mins peis a gwin cynnes am 6:30

Drysau ar agor: 6:30yh. Sgwrs yn cychwyn: 7:00yh

Tocynnau: £6, ar gael trwy - dee@valeside.co.uk neu 01745 710495 i archebu o flaen llaw ac i gasglu a thalu ar y drws

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

,

Theatr Twm o’r Nant - Gai Toms a'r Banditos (23 Tachwedd 2019)

Theatr Twm o’r Nant yn cyflwyno "Gai Toms a'r Banditos"

Sioe gerddorol gyda ffilm am Orig Williams, a lansiwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Drysau ar agor: 7:00yh. Sioe yn cychwyn: 7:30yh

Tocynnau: £10; ar gael trwy Menter Iaith Sir Ddinbych, 01745 812822

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Cymanfa Codi'r To (27 Tachwedd 2019)

Theatr Twm o’r Nant yn cyflwyno Cymanfa Codi'r To o dan arweiniad Leah Owen i ddathlu canmlwyddiant geni Meredydd Evans ac i godi arian i Ymddiriedolaeth William Salesbury a sefydlwyd gan mered. Canwr gwadd y noson fydd Gwilym bowen Rhys.

Drysau ar agor: 7:00yh. Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: £5 wrth y drws

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Something about Simon (30 Tachwedd 2019)

Gary Edward Jones yn perfformio  "Something about Simon", naratif o ganeuon Paul Simon gyda Gary yn canu'r mwyaf poblogaidd.

Drysau ar agor: 7:00yh. Sioe yn cychwyn: 7:30yh

Tocynnau: £12 ar gael trwy ffonio 01745 812349 neu 07792 315723

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Arddangosiad Fflurol Nadolig (5 Rhagfyr 2019)

Cymdeithas Amaethyddol Siroedd Dinbych a Fflint yn cyflwyno Arddangosiad Fflurol Nadolig gan Sioned Rowlands

Drysau ar agor: 7:00yh. Sioe yn cychwyn: 7:30yh

Tocynnau: £10, i gynnwys lluniaeth, ar gael trwy ffonio 01352 712131 or  01978 751673

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Cotton Club (1985) (6 Rhagfyr 2019)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Cotton Club" (1985)(15) Trosedd|Drama|Cerdd

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion am y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Treasure Island (16 – 21 Rhagfyr 2019)

Denbigh Musical Theatre Company yn cyflwyno eu pantomeim blynyddol "Treasure Island"

Sioeau ar 16eg, 17eg, 18fed, 20fed a 21ain Rhagfyr

Sioeau am 7:30yh yn ystod yr wythnos ac 1:00yp a 6yh dydd Sadwrn. Drysau ar agor hanner awr o flaen llaw

Tocynnau: £8 oedolion, £6 plant a'r henoed, £24 teulu, a £29 teulu mwy, ar gael trwy ffonio 01745 812919

Trwy drefniant gyda Ben Crocker hawlfraint 2018

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Denbigh Plum Fest (18 Ionawr 2020)

Denbigh Plum Fest yn cyflwyno Noson Deuawdau gyda "Hawthorne Avenue" o Gasnewydd, Gwent a chefnogaeth gan dalent lleol Alan Thompson & Linda Griffiths a Keenan Jones. Noson i godi arian tuag at Ŵyl Eirin Dinbych

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: £10 trwy E. Jones & Son Electrical, Dinbych, 01745 812814 neu ejstv@btclick.com

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Night at the Musicals (25 Ionawr 2020)

Ignite Theatre yn cyflwyno "Night at the Musicals"

Drysau: 6:30yh; Dechrau: 7:00yh

Tocynnau: £7 oedolion, £5 plant. I archebu ffoniwch/neges 07769 294198 neu cysylltwch â "Ignite Community Theatre Company" ar facebook

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Stand up for Denbigh Comedy Club (30 Ionawr 2020)

Stand up for Denbigh Comedy Club yn cyflwyno noson o gomedi byw

Drysau: 7:30yh; Dechrau: 8:00yh

Tocynnau: £5 gan Costello's Florists, Stryd y Dyffryn, Dinbych

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Cowbois Rhos Botwnnog (15 Chwefror 2020)

Theatr Twm o’r Nant yn cyflwyno Cowbois Rhos Botwnnog

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - The Andy Lawrenson Trio (22 Chwefror 2020)

The Andy Lawrenson Trio yn cyflwyno "Golden Age of the Silver Screen".Ymunwch â ni am noson o gerddoriaeth a chân o'r hen ffilmiau clasurol.

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA

Theatr Twm o’r Nant - Steve Knightley (20 Mawrth 2020)

Folk at the Plum yn cyflwyno Steve Knightley sydd yn ailadrodd ei daith hynod o boblogaidd 'Songs and Stories' yn 2019 gyda 'Part 2 - Roadworks'

Drysau: 7:00yh; Dechrau: 7:30yh

Tocynnau: i'w gadarnhau

Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, Dinbych, LL16 3DA