This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Gweld Popeth

hotel2The Vanilla Bean

Mae'r Vanilla Bean yn darparu amgylchedd cynnes i chi a'ch teulu / ffrindiau ddod, eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio wrth fwynhau ein cacennau a sgons cartref.

Cliciwch am ragor o wybodaeth

dim gwefan / no website

01745 814864

The Vanilla Bean

31 Stryd-y-Dyffryn, Dinbych // 31 Vale Street, Denbigh

01745 814864

Gweld Popeth

Wedi'i leoli yn Nhref Marchnad Hanesyddol Dinbych yng Ngogledd Cymru mae'r Vanilla Bean yn darparu amgylchedd cynnes i chi a'ch teulu / ffrindiau ddod, eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio wrth fwynhau ein cacennau a sgons cartref.

Oriau agor:

 • Llun: AR GAU
 • Mawrth: 10:00-16:00

 • Mercher: 10:00-16:00

 • Iau: 10:00-16:00

 • Gwener: 10:00-16:00

 • Sadwrn: 10:00-16:00

 • Sul: AR GAU

dim gwefan / no website

01745 814864

hotel2Ji-Binc Coffee Shop

Siop goffi yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor. Yn agored saith niwrnod yr wythnos.

No website

07543135658

Ji-Binc Coffee Shop

50/52 High Street, Denbigh. LL16 3LB, , 50-52 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3LB

07543135658

Gweld Popeth

Siop goffi ar Stryd Fawr Dinbych, yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor.

Yn agored saith niwrnod yr wythnos (Bob Dydd Sul, y Pasg-Medi) o 8am-5pm.

Facebook:Siop goffi Ji-binc coffee shop.

Twitter: @ffionjibinc.

No website

07543135658

hotel2Hope and Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

Hope and Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, <br>, 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 818831

Gweld Popeth

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

hotel2Sam's Cafe

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail

dim gwefan / no website

07979 842580

Sam's Cafe

Spencer Industrial Estate, Denbigh, LL16 5TQ

07979 842580

Gweld Popeth

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail.

Lle delfrydol i feicwyr gyfarfod a chael rhywbeth i fwyta.

Oriau agor: Llun - Gwe 8:00yb - 3:00yp; Sad - Sul 8:30yb - 3:00yp

Ymwelwch â'n tudalen Facebook: https://en-gb.facebook.com/Sams-Cafe-188037241252173/

dim gwefan / no website

07979 842580

hotel2Tony Griffiths Picture Framing and Photography

Pob agwedd ar fframio lluniau a phrintio lluniau, adfer hen luniau a lluniau wedi’u difrodi, lluniau pasport a phortreadau’n cael eu tynnu yn y siop, cynhyrchu fideos, hen ffilmiau’n cael eu copïo i DVD.

www.imagesofnorthwales.com

01745 812551

Tony Griffiths Picture Framing and Photography

11 Bridge Street, Denbigh LL16 3LF // 11 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3LF

01745 812551

Gweld Popeth

Pob agwedd ar fframio lluniau gan gynnwys printiau, canfasau ac ati.

Printio lluniau ar ganfasau, clustogau, mygiau, llechi, matiau diod, matiau bwrdd, ac ati. Hen luniau a lluniau wedi’u difrodi yn cael eu hadfer mewn lliw a/neu ddu a gwyn.

Lluniau pasbort a phortreadau’n cael eu tynnu yn y siop.

Gwasanaeth cynhyrchu fideos ar gyfer hyrwyddiadau busnes ac ar gyfer digwyddiadau arbennig, priodasau, bedyddiadau, ac ati. Hen fideos a ffilmiau sine wedi’u copïo i DVDs.


www.imagesofnorthwales.com

01745 812551

hotel2White Lion

Tafarn canol tref cyfeillgar iawn. Prif far hir ond cul i'r blaen gyda lolfa ar wahân i'r cefn.

No website // Dim gwefan

01745 812155

White Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812155

Gweld Popeth

Tafarn canol tref cyfeillgar iawn. Prif far hir ond cul i'r blaen gyda lolfa ar wahân i'r cefn.

Oriau agor:

11yb -11yh Llun -Sad; 12yp -11yh Sul

www.tripadvisor.co.uk

No website // Dim gwefan

01745 812155

hotel2Gifts Galore: Gift shop

.

No website // Dim gwefan

07545 275613

Gifts Galore: Gift shop

Gifts Galore: Gift shop

07545 275613

Gweld Popeth

.

No website // Dim gwefan

07545 275613

hotel2Reebees Florist

Siop flodau bwrpasol deuluol sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar flodeuwriaeth, gyda staff cyfeillgar a siopau yn Ninbych, Rhuthun a Pensby.

www.reebeesflorist.co.uk

01745 817144

Reebees Florist

17 Bridge Street, Denbigh LL16 3LF // 17 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 817144

Gweld Popeth

Mae Reebees yn siop flodau bwrpasol deuluol sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar flodeuwriaeth. Mae gennym siopau yn Ninbych, Rhuthun a Pensby. Ffoniwch ni neu galwch heibio a siarad â'n staff cyfeillgar.

www.reebeesflorist.co.uk

01745 817144

hotel2Plough Inn

Tafarn boblogaidd yng nghanol Dinbych yn cynnig croeso cynnes, detholiad o gwrw, disgo a karaoke dros y penwythnos, bandiau byw a noson gwis reolaidd.

No website // Dim gwefan

01745 812961

Plough Inn

Bridge Street, Denbigh, LL16 3TF // , 10 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 812961

Gweld Popeth

Tafarn boblogaidd yng nghanol tref Dinbych gyda detholiad o lager a diod chwerw Marston.

Mae gennym ddisgo a karaoke bob dydd Sadwrn a dydd Sul a bandiau byw achlysurol. Noson gwis bob dydd Mercher.

Croeso cynnes. Dewch o hyd i ni ar Facebook: Plough, Dinbych.

No website // Dim gwefan

01745 812961

hotel2Costello’s Floral Design: Florist and gift shop

Siop flodau leol deuluol sy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol. Aelod llawn o Interflora gyda blodau’n dod yn uniongyrchol o'r Iseldiroedd. Angladdau, priodasau a chorfforaethol.

www.costellosfloraldesign.com

01745 818726

Costello’s Floral Design: Florist and gift shop

5 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3AD // 5 Vale Street, Denbigh, LL16 3AD

01745 818726

Gweld Popeth

Dylunio Blodau Costello:Siop flodau ac anrhegion

Siop flodau leol deuluol sy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol. Mae ein holl werthwyr blodau’n gwbl gymwys ac rydym yn aelod llawn o Interflora - gallwn ddanfon yn lleol ac yn fyd-eang. Rydym yn prynu ein holl flodau’n uniongyrchol oddi wrth y tai arwerthiant yn yr Iseldiroedd ac maent yn cael eu danfon ddwywaith yr wythnos. Mae ein holl blanhigion y tu allan yn cael eu cyrchu’n lleol a’u tyfu yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol ar gyfer angladdau, priodasau a chontractau corfforaethol.

 

 

 

www.costellosfloraldesign.com

01745 818726

hotel2The Carriageworks CIC: Arts and crafts, therapeutic workshops and coffee shop

Profiad unigryw mewn adeilad hardd.Arddangosfeydd oriel, oriel celf a chrefft, ioga, myfyrdod ac adweitheg, cerddoriaeth fyw, coffi wedi’i rostio’n lleol.

www.carriageworksdenbigh.co.uk

01745 797647

The Carriageworks CIC: Arts and crafts, therapeutic workshops and coffee shop

6 Love Lane, Denbigh LL16 3LU, , 6 Lôn Pendref, Dinbych LL16 3LU

01745 797647

Gweld Popeth

Mewn adeilad dilys a hardd o fewn golwg Stryd Fawr y dref, mae The Carriageworks yn cynnig profiad unigryw.

Mae arddangosfeydd yr oriel yn newid bob mis. Mae ardaloedd manwerthu sy'n arddangos gwaith artistiaid lleol a chrefftwyr lleol. Gellir archebu sesiynau ioga, myfyrdod ac adweitheg yn y Llofft tawel.

Weithiau mae yna berfformiadau cerddoriaeth fyw, eto gan gerddorion lleol yn perfformio eu gwaith eu hunain.

Mae hyd yn oed y coffi wedi ei rostio’n lleol gan Tim o Mug Run, sy'n cymryd gofal mawr i gyrchu’r ffa o gydweithfeydd dilys sydd wedi'u hyfforddi i gymryd gofal da o'u pridd, cyflenwadau dŵr a phlanhigion ac anifeiliaid o'u coedwig law.

www.carriageworksdenbigh.co.uk

01745 797647

hotel2Golden Lion

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

Golden Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812227

Gweld Popeth

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

hotel2The Secret Garden: Garden centre and gifts

Canolfan arddio deuluol gyda chaffi a pharlwr hufen iâ ar y safle lle gallwch fwynhau lluniaeth tu mewn neu'r tu allan yn y gerddi.

No website // Dim gwefan

01745 817397

The Secret Garden: Garden centre and gifts

31c Vale Street, Denbigh LL16 3BE // 31c Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BE

01745 817397

Gweld Popeth

Mae Reebees Secret Garden yn ganolfan arddio deuluol unigryw sy'n cynnig planhigion, llwyni, coed,
potiau, tybiau, offer garddio, addurniadau gardd a dodrefn, anrhegion a mwy.

Mae caffi a pharlwr hufen iâ ar y safle lle gallwch fwynhau lluniaeth tu mewn neu'r tu allan yn y gerddi. Rydym hefyd yn cadw ein hamrywiaeth ein hunain o fwyd adar ac ystod o offer bwydo adar, tai adar ac ati 

No website // Dim gwefan

01745 817397

hotel2Oldhams Bakery

Becws teuluol sy’n gwerthu bara ffres o ansawdd gwych, cacennau hufen ffres, danteithion sawrus a pasteiod.

No website // Dim gwefan

01745 815357

Oldhams Bakery

31 High Street, Denbigh LL16 3HY // 31 y Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 815357

Gweld Popeth

Rydym yn fecws teuluol sy’n gwerthu bara ffres o ansawdd gwych, cacennau hufen ffres, danteithion sawrus a pasteiod.

No website // Dim gwefan

01745 815357

hotel2Te yn y Grug

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru

dim gwefan // no website

01745 816576

Te yn y Grug

Coronation Buildings, Lôn Gefn, Dinbych, LL16 3TE, Coronation Buildings, Back Row, Denbigh. LL16 3TE,

01745 816576

Gweld Popeth

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru.

Ar agor pum diwrnod yr wythnos (Ar gau Llun a Sul) o 10yb-5yp.

Facebook: Te yn y Grug

Ebost: deli@teynygrug.co.uk

dim gwefan // no website

01745 816576

hotel2Brookhouse Mill

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

Brookhouse Mill

Ruthin Road, Denbigh, LL16 4RD

01745 813377

Gweld Popeth

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

hotel2Hand Inn

Tafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a maes parcio mawr gyda byrddau picnic.

No website // Dim gwefan

01745 814286

Hand Inn

Henllan Street, Denbigh, LL16 3PF // Stryd Henllan, Dinbych LL16 3PF

01745 814286

Gweld Popeth

Mae’r Hand yn dafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon

Mae ganddi hefyd faes parcio mawr o’i blaen gyda 10 bwrdd picnic. Mae croeso cynnes i gwsmeriaid hen a newydd bob tro. Staff Cymraeg a Saesneg eu hiaith.

No website // Dim gwefan

01745 814286

hotel2J H Jones & Co: Family butchers

Cigyddion teuluol sydd wedi bod mewn busnes am dros 30 mlynedd. Cig ardderchog lleol, yn aml o’n fferm ein hunain, a chyfle i arddangos y cynhyrchwyr bwyd gorau ar draws y rhanbarth.

No website // Dim gwefan

01745 812132

J H Jones & Co: Family butchers

92 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW // 92 Vale Street, Denbigh LL16 3BW

01745 812132

Gweld Popeth

Mae J H Jones, cigydd teuluol yn Ninbych, wedi bod mewn busnes ers dros 30 mlynedd.

Mae Dafydd a’r staff yn ymfalchïo mewn rhoi cig a chynnych lleol rhagorol i’w cwsmeriaid.

Daw’r cig naill ai o fferm Dafydd ac Elfair, ffermydd lleol eraill neu'r farchnad anifeiliaid leol gan Dafydd ei hun - a chymerir gofal mawr i ddarparu'r ansawdd gorau bob amser.

Mae'r siop hefyd yn gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol eraill, gan gefnogi cynhyrchwyr bwyd ar draws y rhanbarth.

No website // Dim gwefan

01745 812132

hotel2Railway Hotel

Tafarn draddodiadol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

Railway Hotel

2 Ruthin Road, Denbigh, LL16 3EL // 2 Ffordd Rhuthun, Dinbych LL16 3EL

01745 812376

Gweld Popeth

Tafarn draddodiadol hanner milltir o’r castell hanesyddol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

hotel2Baroque: Gifts, cards, home interiors, ladies fashion, jewellery, bags and more

Ar dri llawr, mae gan y siop rywbeth i bawb – mae’n wledd i'r llygaid. Beth bynnag yw eich achlysur, beth bynnag yw eich cyllideb.

www.theshopbaroque.co.uk

01745 815899

Baroque: Gifts, cards, home interiors, ladies fashion, jewellery, bags and more

13 Crown Square, Denbigh, LL16 3AA // 13 Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3AA

01745 815899

Gweld Popeth

Baroque: Anrhegion, cardiau, eitemau ar gyfer y cartref, ffasiwn merched, gemwaith, bagiau a mwy.

Mae Baroque yng nghanol Dinbych, yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9.30am-5pm. Ar dri llawr, mae gan y siop rywbeth i bawb – mae’n wledd i'r llygaid. Beth bynnag yw eich achlysur, beth bynnag yw eich cyllideb, rydym yma i helpu.

www.theshopbaroque.co.uk

01745 815899

hotel2Snow in Summer: Vintage goods, crafts and gift shop

Cymysgedd eclectig o nwyddau, cardiau, anrhegion a chrefftau hen ffasiwn gan wneuthurwyr lleol ac o bell gan gynnwys cerameg, gemwaith, gwaith celf, tecstilau hen bethau a dodrefn wedi’i baentio.

www.facebook.com/DenbighSnowInSummer/

07867 891396

Snow in Summer: Vintage goods, crafts and gift shop

33 Vale Street, Denbigh LL16 3AH // 33 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AH

07867 891396

Gweld Popeth

Snow in Summer: Siop nwyddau, crefftau ac anrhegion hen ffasiwn

Cymysgedd eclectig o nwyddau, anrhegion a chrefftau hen ffasiwn gan wneuthurwyr lleol ac o bell. Mae hyn yn cynnwys cerameg, gemwaith, gwaith celf, tecstilau, hen bethau a dodrefn wedi’i baentio, gyda phwyslais ar eitemau lleol ac o Gymru. Dewch o hyd i ni ar Facebook: DenbighSnowInSummer.

www.facebook.com/DenbighSnowInSummer/

07867 891396

hotel2Bevans

siop manwerthu cartref a Gardd sy'n stocio cynnyrch tymhorol, offer a chyflenwadau ar gyfer eich holl anghenion DIY a llawer mwy.

www.rightway.ltd.uk

01745 814875

Bevans

57 High Street, Denbigh, LL16 3SD // 57 Stryd Fawr, Dinbych, LL16 3SD

01745 814875

Gweld Popeth

siop manwerthu cartref a Gardd sy'n stocio cynnyrch tymhorol, offer a chyflenwadau ar gyfer eich holl anghenion DIY a llawer mwy.

www.rightway.ltd.uk

01745 814875

hotel2Glass Onion Cafe

Caffi bach, cyfeillgar – lle da i gwrdd, bwyta, yfed, ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio. Bwyd cartref blasus, sy’n cael ei baratoi a’i greu yn ddyddiol gan ddefnyddio cynnyrch ffres o ffynonellau lleol.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

Glass Onion Cafe

Back Row, Crown Square, Denbigh LL16 3TE, , Lôn Gefn, Sgwâr y Goron, Dinbych LL16 3TE

07715 545564

Gweld Popeth

Caffi bach, cyfeillgar ar Lôn Gefn Sgwâr y Goron. Lle i gwrdd, bwyta, yfed, ymlacio...a gwylio'r byd yn mynd heibio. Mwynhewch fwyd cartref blasus, sy’n cael ei baratoi a’i greu yn ddyddiol gan ddefnyddio cynnyrch ffres o ffynonellau lleol, wedi’i weini yn y ffordd orau bosibl.

Nid ydym yn gweini "bwyd cyflym" ond rydym yn gweini bwyd ffres blasus... mor gyflym ag y gallwn! Dylech fod yn ymwybodol efallai y bydd yn rhaid aros yn ystod adegau prysur. Rydym yn ceisio darparu ar gyfer amrywiaeth eang o chwaethau a gofynion dietegol gan gynnwys llysieuwr, fegan, dim cynnyrch llaeth a glwten.

Ar gyfer ein gwesteion iau rydym yn cynnig cyfran lai oddi ar ein bwydlen neu "Blât Picnic": dewis o ham, cyw iâr, tiwna, caws, wyau, salad/darnau llysiau, ffrwythau, creision a bara neu dost a menyn. Ychwanegwch sudd ffrwythau, llaeth neu ysgytlaeth, yn ogystal â rhywbeth melys. (Cadair uchel a sedd godi ar gael i blant.)

Croeso cynnes i bawb - gan gynnwys cŵn yn ein hardal bwyta tu allan. Dim amser i eistedd i lawr? Mae bwyd i fynd, wedi’i archebu ymlaen llaw a danfoniadau ar gael hefyd. Rydym yn cynnig arlwyo ar gyfer bwffes busnes/cinio preifat, partïon cinio neu bartïon plant, wedi’u danfon i'ch lleoliad.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

hotel2Masons Arms

Bar chwaraeon a cherddoriaeth fyw gyda detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd.Yn dangos yr holl chwaraeon ac yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd.

No website // Dim gwefan

01745 812831

Masons Arms

Rhyl Road, Denbigh, LL16 3DT, , Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DT

01745 812831

Gweld Popeth

Prif far chwaraeon a cherddoriaeth fyw Dinbych. Detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd. Bar jin a thonig arbenigol. Gwinoedd a Prosecco o safon uchel.

Gardd gwrw. Dartiau, pŵl a dominos.

Yn dangos yr holl chwaraeon ar sawl sgrin lydan iawn.

Yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd – cadwch lygad amdanom ar Facebook (Masons Arms, Dinbych) ar gyfer dyddiadau, amseroedd a pherfformwyr.

No website // Dim gwefan

01745 812831

hotel2E. Jones and Son Ltd, TV and Radio

Manwerthwr trydanol annibynnol teuluol yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r ardal am dros 100 mlynedd.Amrywiaeth eang o stoc, staff gwybodus, gwasanaeth danfon a gosod.

www.ejonesandsons.co.uk

01745 812814

E. Jones and Son Ltd, TV and Radio

Adeiladau Druid, Heigad, Dinbych LL16 3LE // Druid Buildings, Highgate, Denbigh LL16 3LE

01745 812814

Gweld Popeth

Rydym yn fanwerthwr trydanol annibynnol teuluol ac wedi bod yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r ardal am dros 100 mlynedd.

Rydym ag amrywiaeth eang o gynnyrch ac yn aelodau o'r grŵp prynu Euronics, sy'n golygu ein bod yn cael mynediad at y rhan fwyaf o frandiau, ac yn ein galluogi i archebu unrhyw beth sydd ar gael yn gyflym iawn.

Rydym yn cynnig gwasanaeth danfon a gosod ac mae ein holl staff yn barod i helpu, yn wybodus ac yn brofiadol.


 

 

 

 

 

 

 

 

www.ejonesandsons.co.uk

01745 812814

hotel2Carpet Emporium

Arbenigwyr carpedi a lloriau finyl gydag ystod eang o samplau ar ddangos ar gyfer pawb. Gwasanaeth rygiau, carpedi culion a matiau drysau wedi’u gwneud i fesur.

www.carpetemporiumnorthwales.co.uk

01745 814235

Carpet Emporium

35 High Street, Denbigh LL16 3HY // 35 y Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 814235

Gweld Popeth

Rydym yn dîm o ŵr a gwraig sy'n arbenigo mewn carpedi a lloriau finyl, ac mae gan Phil dros 30 mlynedd o brofiad eu gosod. Mae Lyndsey yn y siop yn ddyddiol, 9.30am-5.30pm ddydd Llun tan ddydd Gwener a 9.30am - 3pm, ddydd Sadwrn lle cewch weld ystod eang o samplau ar ddangos ar gyfer pawb.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rygiau, carpedi culion a matiau drysau unigryw wedi’u gwneud i fesur gyda’n gwasanaeth rhwymo. Gallwch hefyd ddod o hyd i ystod amrywiol o rai wedi'u gwneud yn barod hefyd.

www.carpetemporiumnorthwales.co.uk

01745 814235

hotel2Travelsport

Mae TRAVELSPORT yn cynnig y dewis ehangaf posibl, y safonau uchaf o wasanaeth, gwyliau o'r safon uchaf a gwir werth am arian.

http://www.travelsport.biz/

01745 812161

Travelsport

2 Crown Square, Denbigh, LL16 3AA // 2 Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3AA

01745 812161

Gweld Popeth

Mae TRAVELSPORT yn cynnig y dewis ehangaf posibl, y safonau uchaf o wasanaeth, gwyliau o'r safon uchaf a gwir werth am arian.

Nid ydym yn unig yn gwerthu gwyliau i chi - rydym yno i'ch helpu chi cyn, yn ystod ac ar ôl eich seibiant a byddwn yn gwneud popeth posibl i sicrhau eich bod yn cael y gwyliau sy'n gweddu orau i'ch anghenion am bris y gallwch ei fforddio.

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn effeithlon. Felly rhowch ni ar brawf, a darganfyddwch drosoch eich hun y profiad TRAVELSPORT!

http://www.travelsport.biz/

01745 812161

hotel2Britannia Inn

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales

No website // Dim gwefan

01745 813180

Britannia Inn

Love Lane, Denbigh, LL16 3LU

01745 813180

Gweld Popeth

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales. Popular with it's regulars for Socialising, Live Sports, and its Pool, Darts and Dominoes!

Open: 11:00 - 00:00

No website // Dim gwefan

01745 813180

hotel2Daniel Morris: Family Butchers

Deli a chigydd yn gwerthu cig lleol o ffermydd lleol. Mae'r holl selsig, byrgyrs a phasteiod yn cael eu gwneud ar y safle

www.dmorrisbutchers.co.uk

01745 812585

Daniel Morris: Family Butchers

124 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BS // 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS

01745 812585

Gweld Popeth

Cig lleol o ffermydd lleol.Cyflenwyr i'r fasnach arlwyo. Yr holl selsig, byrgyrs a phasteiod yn cael eu gwneud ar y safle.

www.dmorrisbutchers.co.uk

01745 812585

CITS Ltd

20 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BE // 20 Vale Street, Denbigh, LL16 3BE

01745 817654

Gweld Popeth

hotel2Con Amici Italian Bar & Kitchen

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd go iawn. Pizzas wedi’u gwneud â llaw, prydau pasta a risoto, opsiynau llysieuol a phrydau arbennig wythnosol, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Gweld Popeth

Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DS


Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol. Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle. Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

hotel2Alton Murphy Opticians

Rydym yn falch i fod y cwmni optegol annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

altonmurphy.co.uk/

01745 814945

Alton Murphy Opticians

Y Gegin Fach, Sgwâr y Goron, Dinbych // Y Gegin Fach, Crown Square, Denbigh

01745 814945

Gweld Popeth

Sefydlwyd Alton Murphy gan Mr Alton Murphy Bsc.FC OPTOM yn 1970 wrth iddo agor ei arferion optegol cyntaf yn Amlwch a Biwmares, gan adeiladu enw da am gynnig y safon uchaf o ofal llygaid proffesiynol a sbectolau ansawdd.

Mae Alton Murphy yn awr wedi esblygu i gynnig ei arbenigedd proffesiynol ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn falch i fod y cwmni optegol annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

altonmurphy.co.uk/

01745 814945

hotel2Blind Solutions Ltd: Window blinds, curtains, soft furnishings, shutters and awnings

Pob math o addurniadau ffenestri ar gyfer y cartref, neu eiddo masnachol a diwydiannol. Mae ein gwasanaeth mesur cyfeillgar heb ffi, heb raid prynu yn eich helpu i ddod o hyd i’r cyffyrddiad olaf perffaith ar gyfer eich ystafell.

No website // Dim gwefan

01745 815549

Blind Solutions Ltd: Window blinds, curtains, soft furnishings, shutters and awnings

15 Vale Street, Denbigh LL16 3AD // 15 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AD

01745 815549

Gweld Popeth

Blind Solutions Ltd: Cysgodlenni ffenestri, llenni a deunyddiau, caeadau ac adlenni

Wedi ein lleoli yn harddwch Dyffryn Clwyd gyda thros 20 mlynedd o brofiad, rydym yn arbenigo ym mhob math o addurniadau ffenestri, mewnol ac allanol, i’r cartref neu eiddo masnachol a diwydiannol.

Mae ein gwasanaeth mesur cyfeillgar heb ffi, heb raid prynu yn ein galluogi i’ch cynghori ac i’ch helpu i ddod o hyd i’r cyffyrddiad olaf perffaith ar gyfer eich ystafell.

Dewch draw i’n gweld yn ein hystafell arddangos lle mae croeso mawr i chi edrych ar yr hyn rydym yn ei gynnig neu os nad ydych yn medru dod i’n gweld, ffoniwch ni ar 01745 815549 a byddwn yn trefnu i ddod i’ch gweld chi.

No website // Dim gwefan

01745 815549

hotel2Denbigh Chocolate Shop

Siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru, gyda chacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus.

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

Denbigh Chocolate Shop

13 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3AD // 13 Vale St, Denbigh LL16 3AD

01745 814864

Gweld Popeth

Mae Denbigh Chocolate Shop wedi’i henwi fel y Lle Gorau i Fwyta ac Yfed ar y Stryd Fawr yng Nghymru!

Da iawn i’n cwsmeriaid a'n staff gwych!Dewch am dro i’n Siop Siocled fach cŵl. Denbigh Chocolate Shop yw siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru.

Dewch i’n gweld yng nghalon Dyffryn Clwyd am gacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus!

Rydym ar agor:Llun-Sadwrn 9am-5.30pm, Sul 11am-4pm.

www.chocshopdirect.co.uk

 

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

hotel2Y Pantri

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

Y Pantri

39-41 High St, Denbigh LL16 3HY // 39-41 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY, ,

01745 814276

Gweld Popeth

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

hotel2Copper Pot Cafe

Mae'r Copper Pot yn siop goffi / caffi annibynnol a'i nod yw gweini coffi o ansawdd uchel, te arbenigol neu hen baned da gydag awyrgylch hamddenol a chroesawgar.

dim gwefan / no website

07111 123456

Copper Pot Cafe

120 Vale Street, Denbigh

07111 123456

Gweld Popeth

Mae'r Copper Pot yn siop goffi / caffi annibynnol a'i nod yw gweini coffi o ansawdd uchel, te arbenigol neu hen baned da gydag awyrgylch hamddenol a chroesawgar.

Cafodd y syniad i'w alw'n Copper Pot o'r tebot copr a adawyd i mi gan fy Hen Nain ac mae wedi dylanwadu ar y dyluniad hynod drwyddo draw.


Gallwch wneud y gorau o ddiwrnod glawog trwy eistedd y tu mewn i'r lolfa dwyllodrus o fawr, mwynhau'r casgliad eclectig o eitemau i danio'ch dychymyg a'ch chwilfrydedd neu fwynhau'r heulwen hyfryd allan yn yr ardd. Mae gennym hefyd ardal awyr agored dan do ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn mwynhau'r awyr agored er gwaetha'r tywydd!

 

Oriau agor
 
 • Llun: AR GAU
 • Mawrth: 08:30-16:00

 • Mercher: 08:30-16:00

 • Iau: 08:30-16:00

 • Gwener: 08:30-16:00

 • Sadwrn: 10:00-14:00

 • Sul: AR GAU

dim gwefan / no website

07111 123456