This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Llefydd i Siopa

hotel2Gifts Galore: Gift shop

.

No website // Dim gwefan

07545 275613

Gifts Galore: Gift shop

Gifts Galore: Gift shop

07545 275613

Llefydd i Siopa

.

No website // Dim gwefan

07545 275613

hotel2E. Jones and Son Ltd, TV and Radio

Manwerthwr trydanol annibynnol teuluol yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r ardal am dros 100 mlynedd.Amrywiaeth eang o stoc, staff gwybodus, gwasanaeth danfon a gosod.

www.ejonesandsons.co.uk

01745 812814

E. Jones and Son Ltd, TV and Radio

Adeiladau Druid, Heigad, Dinbych LL16 3LE // Druid Buildings, Highgate, Denbigh LL16 3LE

01745 812814

Llefydd i Siopa

Rydym yn fanwerthwr trydanol annibynnol teuluol ac wedi bod yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r ardal am dros 100 mlynedd.

Rydym ag amrywiaeth eang o gynnyrch ac yn aelodau o'r grŵp prynu Euronics, sy'n golygu ein bod yn cael mynediad at y rhan fwyaf o frandiau, ac yn ein galluogi i archebu unrhyw beth sydd ar gael yn gyflym iawn.

Rydym yn cynnig gwasanaeth danfon a gosod ac mae ein holl staff yn barod i helpu, yn wybodus ac yn brofiadol.


 

 

 

 

 

 

 

 

www.ejonesandsons.co.uk

01745 812814

hotel2J H Jones & Co: Family butchers

Cigyddion teuluol sydd wedi bod mewn busnes am dros 30 mlynedd. Cig ardderchog lleol, yn aml o’n fferm ein hunain, a chyfle i arddangos y cynhyrchwyr bwyd gorau ar draws y rhanbarth.

No website // Dim gwefan

01745 812132

J H Jones & Co: Family butchers

92 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW // 92 Vale Street, Denbigh LL16 3BW

01745 812132

Llefydd i Siopa

Mae J H Jones, cigydd teuluol yn Ninbych, wedi bod mewn busnes ers dros 30 mlynedd.

Mae Dafydd a’r staff yn ymfalchïo mewn rhoi cig a chynnych lleol rhagorol i’w cwsmeriaid.

Daw’r cig naill ai o fferm Dafydd ac Elfair, ffermydd lleol eraill neu'r farchnad anifeiliaid leol gan Dafydd ei hun - a chymerir gofal mawr i ddarparu'r ansawdd gorau bob amser.

Mae'r siop hefyd yn gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol eraill, gan gefnogi cynhyrchwyr bwyd ar draws y rhanbarth.

No website // Dim gwefan

01745 812132

hotel2Costello’s Floral Design: Florist and gift shop

Siop flodau leol deuluol sy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol. Aelod llawn o Interflora gyda blodau’n dod yn uniongyrchol o'r Iseldiroedd. Angladdau, priodasau a chorfforaethol.

www.costellosfloraldesign.com

01745 818726

Costello’s Floral Design: Florist and gift shop

5 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3AD // 5 Vale Street, Denbigh, LL16 3AD

01745 818726

Llefydd i Siopa

Dylunio Blodau Costello:Siop flodau ac anrhegion

Siop flodau leol deuluol sy'n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol. Mae ein holl werthwyr blodau’n gwbl gymwys ac rydym yn aelod llawn o Interflora - gallwn ddanfon yn lleol ac yn fyd-eang. Rydym yn prynu ein holl flodau’n uniongyrchol oddi wrth y tai arwerthiant yn yr Iseldiroedd ac maent yn cael eu danfon ddwywaith yr wythnos. Mae ein holl blanhigion y tu allan yn cael eu cyrchu’n lleol a’u tyfu yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol ar gyfer angladdau, priodasau a chontractau corfforaethol.

 

 

 

www.costellosfloraldesign.com

01745 818726

hotel2The Carriageworks CIC: Arts and crafts, therapeutic workshops and coffee shop

Profiad unigryw mewn adeilad hardd.Arddangosfeydd oriel, oriel celf a chrefft, ioga, myfyrdod ac adweitheg, cerddoriaeth fyw, coffi wedi’i rostio’n lleol.

www.carriageworksdenbigh.co.uk

01745 797647

The Carriageworks CIC: Arts and crafts, therapeutic workshops and coffee shop

6 Love Lane, Denbigh LL16 3LU, , 6 Lôn Pendref, Dinbych LL16 3LU

01745 797647

Llefydd i Siopa

Mewn adeilad dilys a hardd o fewn golwg Stryd Fawr y dref, mae The Carriageworks yn cynnig profiad unigryw.

Mae arddangosfeydd yr oriel yn newid bob mis. Mae ardaloedd manwerthu sy'n arddangos gwaith artistiaid lleol a chrefftwyr lleol. Gellir archebu sesiynau ioga, myfyrdod ac adweitheg yn y Llofft tawel.

Weithiau mae yna berfformiadau cerddoriaeth fyw, eto gan gerddorion lleol yn perfformio eu gwaith eu hunain.

Mae hyd yn oed y coffi wedi ei rostio’n lleol gan Tim o Mug Run, sy'n cymryd gofal mawr i gyrchu’r ffa o gydweithfeydd dilys sydd wedi'u hyfforddi i gymryd gofal da o'u pridd, cyflenwadau dŵr a phlanhigion ac anifeiliaid o'u coedwig law.

www.carriageworksdenbigh.co.uk

01745 797647

hotel2Reebees Florist

Siop flodau bwrpasol deuluol sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar flodeuwriaeth, gyda staff cyfeillgar a siopau yn Ninbych, Rhuthun a Pensby.

www.reebeesflorist.co.uk

01745 817144

Reebees Florist

17 Bridge Street, Denbigh LL16 3LF // 17 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 817144

Llefydd i Siopa

Mae Reebees yn siop flodau bwrpasol deuluol sy'n arbenigo ym mhob agwedd ar flodeuwriaeth. Mae gennym siopau yn Ninbych, Rhuthun a Pensby. Ffoniwch ni neu galwch heibio a siarad â'n staff cyfeillgar.

www.reebeesflorist.co.uk

01745 817144

hotel2Snow in Summer: Vintage goods, crafts and gift shop

Cymysgedd eclectig o nwyddau, cardiau, anrhegion a chrefftau hen ffasiwn gan wneuthurwyr lleol ac o bell gan gynnwys cerameg, gemwaith, gwaith celf, tecstilau hen bethau a dodrefn wedi’i baentio.

www.facebook.com/DenbighSnowInSummer/

07867 891396

Snow in Summer: Vintage goods, crafts and gift shop

33 Vale Street, Denbigh LL16 3AH // 33 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AH

07867 891396

Llefydd i Siopa

Snow in Summer: Siop nwyddau, crefftau ac anrhegion hen ffasiwn

Cymysgedd eclectig o nwyddau, anrhegion a chrefftau hen ffasiwn gan wneuthurwyr lleol ac o bell. Mae hyn yn cynnwys cerameg, gemwaith, gwaith celf, tecstilau, hen bethau a dodrefn wedi’i baentio, gyda phwyslais ar eitemau lleol ac o Gymru. Dewch o hyd i ni ar Facebook: DenbighSnowInSummer.

www.facebook.com/DenbighSnowInSummer/

07867 891396

hotel2Bevans

siop manwerthu cartref a Gardd sy'n stocio cynnyrch tymhorol, offer a chyflenwadau ar gyfer eich holl anghenion DIY a llawer mwy.

www.rightway.ltd.uk

01745 814875

Bevans

57 High Street, Denbigh, LL16 3SD // 57 Stryd Fawr, Dinbych, LL16 3SD

01745 814875

Llefydd i Siopa

siop manwerthu cartref a Gardd sy'n stocio cynnyrch tymhorol, offer a chyflenwadau ar gyfer eich holl anghenion DIY a llawer mwy.

www.rightway.ltd.uk

01745 814875

hotel2Blind Solutions Ltd: Window blinds, curtains, soft furnishings, shutters and awnings

Pob math o addurniadau ffenestri ar gyfer y cartref, neu eiddo masnachol a diwydiannol. Mae ein gwasanaeth mesur cyfeillgar heb ffi, heb raid prynu yn eich helpu i ddod o hyd i’r cyffyrddiad olaf perffaith ar gyfer eich ystafell.

No website // Dim gwefan

01745 815549

Blind Solutions Ltd: Window blinds, curtains, soft furnishings, shutters and awnings

15 Vale Street, Denbigh LL16 3AD // 15 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3AD

01745 815549

Llefydd i Siopa

Blind Solutions Ltd: Cysgodlenni ffenestri, llenni a deunyddiau, caeadau ac adlenni

Wedi ein lleoli yn harddwch Dyffryn Clwyd gyda thros 20 mlynedd o brofiad, rydym yn arbenigo ym mhob math o addurniadau ffenestri, mewnol ac allanol, i’r cartref neu eiddo masnachol a diwydiannol.

Mae ein gwasanaeth mesur cyfeillgar heb ffi, heb raid prynu yn ein galluogi i’ch cynghori ac i’ch helpu i ddod o hyd i’r cyffyrddiad olaf perffaith ar gyfer eich ystafell.

Dewch draw i’n gweld yn ein hystafell arddangos lle mae croeso mawr i chi edrych ar yr hyn rydym yn ei gynnig neu os nad ydych yn medru dod i’n gweld, ffoniwch ni ar 01745 815549 a byddwn yn trefnu i ddod i’ch gweld chi.

No website // Dim gwefan

01745 815549

hotel2Carpet Emporium

Arbenigwyr carpedi a lloriau finyl gydag ystod eang o samplau ar ddangos ar gyfer pawb. Gwasanaeth rygiau, carpedi culion a matiau drysau wedi’u gwneud i fesur.

www.carpetemporiumnorthwales.co.uk

01745 814235

Carpet Emporium

35 High Street, Denbigh LL16 3HY // 35 y Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 814235

Llefydd i Siopa

Rydym yn dîm o ŵr a gwraig sy'n arbenigo mewn carpedi a lloriau finyl, ac mae gan Phil dros 30 mlynedd o brofiad eu gosod. Mae Lyndsey yn y siop yn ddyddiol, 9.30am-5.30pm ddydd Llun tan ddydd Gwener a 9.30am - 3pm, ddydd Sadwrn lle cewch weld ystod eang o samplau ar ddangos ar gyfer pawb.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rygiau, carpedi culion a matiau drysau unigryw wedi’u gwneud i fesur gyda’n gwasanaeth rhwymo. Gallwch hefyd ddod o hyd i ystod amrywiol o rai wedi'u gwneud yn barod hefyd.

www.carpetemporiumnorthwales.co.uk

01745 814235

hotel2Travelsport

Mae TRAVELSPORT yn cynnig y dewis ehangaf posibl, y safonau uchaf o wasanaeth, gwyliau o'r safon uchaf a gwir werth am arian.

http://www.travelsport.biz/

01745 812161

Travelsport

2 Crown Square, Denbigh, LL16 3AA // 2 Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3AA

01745 812161

Llefydd i Siopa

Mae TRAVELSPORT yn cynnig y dewis ehangaf posibl, y safonau uchaf o wasanaeth, gwyliau o'r safon uchaf a gwir werth am arian.

Nid ydym yn unig yn gwerthu gwyliau i chi - rydym yno i'ch helpu chi cyn, yn ystod ac ar ôl eich seibiant a byddwn yn gwneud popeth posibl i sicrhau eich bod yn cael y gwyliau sy'n gweddu orau i'ch anghenion am bris y gallwch ei fforddio.

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn effeithlon. Felly rhowch ni ar brawf, a darganfyddwch drosoch eich hun y profiad TRAVELSPORT!

http://www.travelsport.biz/

01745 812161

hotel2Baroque: Gifts, cards, home interiors, ladies fashion, jewellery, bags and more

Ar dri llawr, mae gan y siop rywbeth i bawb – mae’n wledd i'r llygaid. Beth bynnag yw eich achlysur, beth bynnag yw eich cyllideb.

www.theshopbaroque.co.uk

01745 815899

Baroque: Gifts, cards, home interiors, ladies fashion, jewellery, bags and more

13 Crown Square, Denbigh, LL16 3AA // 13 Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3AA

01745 815899

Llefydd i Siopa

Baroque: Anrhegion, cardiau, eitemau ar gyfer y cartref, ffasiwn merched, gemwaith, bagiau a mwy.

Mae Baroque yng nghanol Dinbych, yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9.30am-5pm. Ar dri llawr, mae gan y siop rywbeth i bawb – mae’n wledd i'r llygaid. Beth bynnag yw eich achlysur, beth bynnag yw eich cyllideb, rydym yma i helpu.

www.theshopbaroque.co.uk

01745 815899

hotel2The Secret Garden: Garden centre and gifts

Canolfan arddio deuluol gyda chaffi a pharlwr hufen iâ ar y safle lle gallwch fwynhau lluniaeth tu mewn neu'r tu allan yn y gerddi.

No website // Dim gwefan

01745 817397

The Secret Garden: Garden centre and gifts

31c Vale Street, Denbigh LL16 3BE // 31c Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BE

01745 817397

Llefydd i Siopa

Mae Reebees Secret Garden yn ganolfan arddio deuluol unigryw sy'n cynnig planhigion, llwyni, coed,
potiau, tybiau, offer garddio, addurniadau gardd a dodrefn, anrhegion a mwy.

Mae caffi a pharlwr hufen iâ ar y safle lle gallwch fwynhau lluniaeth tu mewn neu'r tu allan yn y gerddi. Rydym hefyd yn cadw ein hamrywiaeth ein hunain o fwyd adar ac ystod o offer bwydo adar, tai adar ac ati 

No website // Dim gwefan

01745 817397

hotel2Tony Griffiths Picture Framing and Photography

Pob agwedd ar fframio lluniau a phrintio lluniau, adfer hen luniau a lluniau wedi’u difrodi, lluniau pasport a phortreadau’n cael eu tynnu yn y siop, cynhyrchu fideos, hen ffilmiau’n cael eu copïo i DVD.

www.imagesofnorthwales.com

01745 812551

Tony Griffiths Picture Framing and Photography

11 Bridge Street, Denbigh LL16 3LF // 11 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3LF

01745 812551

Llefydd i Siopa

Pob agwedd ar fframio lluniau gan gynnwys printiau, canfasau ac ati.

Printio lluniau ar ganfasau, clustogau, mygiau, llechi, matiau diod, matiau bwrdd, ac ati. Hen luniau a lluniau wedi’u difrodi yn cael eu hadfer mewn lliw a/neu ddu a gwyn.

Lluniau pasbort a phortreadau’n cael eu tynnu yn y siop.

Gwasanaeth cynhyrchu fideos ar gyfer hyrwyddiadau busnes ac ar gyfer digwyddiadau arbennig, priodasau, bedyddiadau, ac ati. Hen fideos a ffilmiau sine wedi’u copïo i DVDs.


www.imagesofnorthwales.com

01745 812551

hotel2Alton Murphy Opticians

Rydym yn falch i fod y cwmni optegol annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

altonmurphy.co.uk/

01745 814945

Alton Murphy Opticians

Y Gegin Fach, Sgwâr y Goron, Dinbych // Y Gegin Fach, Crown Square, Denbigh

01745 814945

Llefydd i Siopa

Sefydlwyd Alton Murphy gan Mr Alton Murphy Bsc.FC OPTOM yn 1970 wrth iddo agor ei arferion optegol cyntaf yn Amlwch a Biwmares, gan adeiladu enw da am gynnig y safon uchaf o ofal llygaid proffesiynol a sbectolau ansawdd.

Mae Alton Murphy yn awr wedi esblygu i gynnig ei arbenigedd proffesiynol ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn falch i fod y cwmni optegol annibynnol mwyaf yng Ngogledd Cymru.

altonmurphy.co.uk/

01745 814945

hotel2Oldhams Bakery

Becws teuluol sy’n gwerthu bara ffres o ansawdd gwych, cacennau hufen ffres, danteithion sawrus a pasteiod.

No website // Dim gwefan

01745 815357

Oldhams Bakery

31 High Street, Denbigh LL16 3HY // 31 y Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY

01745 815357

Llefydd i Siopa

Rydym yn fecws teuluol sy’n gwerthu bara ffres o ansawdd gwych, cacennau hufen ffres, danteithion sawrus a pasteiod.

No website // Dim gwefan

01745 815357

hotel2Daniel Morris: Family Butchers

Deli a chigydd yn gwerthu cig lleol o ffermydd lleol. Mae'r holl selsig, byrgyrs a phasteiod yn cael eu gwneud ar y safle

www.dmorrisbutchers.co.uk

01745 812585

Daniel Morris: Family Butchers

124 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BS // 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS

01745 812585

Llefydd i Siopa

Cig lleol o ffermydd lleol.Cyflenwyr i'r fasnach arlwyo. Yr holl selsig, byrgyrs a phasteiod yn cael eu gwneud ar y safle.

www.dmorrisbutchers.co.uk

01745 812585

CITS Ltd

20 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BE // 20 Vale Street, Denbigh, LL16 3BE

01745 817654

Llefydd i Siopa