This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Llefydd i Fwyta

hotel2The Vanilla Bean

Mae'r Vanilla Bean yn darparu amgylchedd cynnes i chi a'ch teulu / ffrindiau ddod, eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio wrth fwynhau ein cacennau a sgons cartref.

Cliciwch am ragor o wybodaeth

dim gwefan / no website

01745 814864

The Vanilla Bean

31 Stryd-y-Dyffryn, Dinbych // 31 Vale Street, Denbigh

01745 814864

Llefydd i Fwyta

Wedi'i leoli yn Nhref Marchnad Hanesyddol Dinbych yng Ngogledd Cymru mae'r Vanilla Bean yn darparu amgylchedd cynnes i chi a'ch teulu / ffrindiau ddod, eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio wrth fwynhau ein cacennau a sgons cartref.

Oriau agor:

 • Llun: AR GAU
 • Mawrth: 10:00-16:00

 • Mercher: 10:00-16:00

 • Iau: 10:00-16:00

 • Gwener: 10:00-16:00

 • Sadwrn: 10:00-16:00

 • Sul: AR GAU

dim gwefan / no website

01745 814864

hotel2Te yn y Grug

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru

dim gwefan // no website

01745 816576

Te yn y Grug

Coronation Buildings, Lôn Gefn, Dinbych, LL16 3TE, Coronation Buildings, Back Row, Denbigh. LL16 3TE,

01745 816576

Llefydd i Fwyta

Delicatessen a Ty Te yn gwerthu cynnyrch gorau Dyffryn Clwyd a gweddill Cymru.

Ar agor pum diwrnod yr wythnos (Ar gau Llun a Sul) o 10yb-5yp.

Facebook: Te yn y Grug

Ebost: deli@teynygrug.co.uk

dim gwefan // no website

01745 816576

hotel2Glass Onion Cafe

Caffi bach, cyfeillgar – lle da i gwrdd, bwyta, yfed, ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio. Bwyd cartref blasus, sy’n cael ei baratoi a’i greu yn ddyddiol gan ddefnyddio cynnyrch ffres o ffynonellau lleol.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

Glass Onion Cafe

Back Row, Crown Square, Denbigh LL16 3TE, , Lôn Gefn, Sgwâr y Goron, Dinbych LL16 3TE

07715 545564

Llefydd i Fwyta

Caffi bach, cyfeillgar ar Lôn Gefn Sgwâr y Goron. Lle i gwrdd, bwyta, yfed, ymlacio...a gwylio'r byd yn mynd heibio. Mwynhewch fwyd cartref blasus, sy’n cael ei baratoi a’i greu yn ddyddiol gan ddefnyddio cynnyrch ffres o ffynonellau lleol, wedi’i weini yn y ffordd orau bosibl.

Nid ydym yn gweini "bwyd cyflym" ond rydym yn gweini bwyd ffres blasus... mor gyflym ag y gallwn! Dylech fod yn ymwybodol efallai y bydd yn rhaid aros yn ystod adegau prysur. Rydym yn ceisio darparu ar gyfer amrywiaeth eang o chwaethau a gofynion dietegol gan gynnwys llysieuwr, fegan, dim cynnyrch llaeth a glwten.

Ar gyfer ein gwesteion iau rydym yn cynnig cyfran lai oddi ar ein bwydlen neu "Blât Picnic": dewis o ham, cyw iâr, tiwna, caws, wyau, salad/darnau llysiau, ffrwythau, creision a bara neu dost a menyn. Ychwanegwch sudd ffrwythau, llaeth neu ysgytlaeth, yn ogystal â rhywbeth melys. (Cadair uchel a sedd godi ar gael i blant.)

Croeso cynnes i bawb - gan gynnwys cŵn yn ein hardal bwyta tu allan. Dim amser i eistedd i lawr? Mae bwyd i fynd, wedi’i archebu ymlaen llaw a danfoniadau ar gael hefyd. Rydym yn cynnig arlwyo ar gyfer bwffes busnes/cinio preifat, partïon cinio neu bartïon plant, wedi’u danfon i'ch lleoliad.

www.glassonioncafe.co.uk

07715 545564

hotel2Copper Pot Cafe

Mae'r Copper Pot yn siop goffi / caffi annibynnol a'i nod yw gweini coffi o ansawdd uchel, te arbenigol neu hen baned da gydag awyrgylch hamddenol a chroesawgar.

dim gwefan / no website

07111 123456

Copper Pot Cafe

120 Vale Street, Denbigh

07111 123456

Llefydd i Fwyta

Mae'r Copper Pot yn siop goffi / caffi annibynnol a'i nod yw gweini coffi o ansawdd uchel, te arbenigol neu hen baned da gydag awyrgylch hamddenol a chroesawgar.

Cafodd y syniad i'w alw'n Copper Pot o'r tebot copr a adawyd i mi gan fy Hen Nain ac mae wedi dylanwadu ar y dyluniad hynod drwyddo draw.


Gallwch wneud y gorau o ddiwrnod glawog trwy eistedd y tu mewn i'r lolfa dwyllodrus o fawr, mwynhau'r casgliad eclectig o eitemau i danio'ch dychymyg a'ch chwilfrydedd neu fwynhau'r heulwen hyfryd allan yn yr ardd. Mae gennym hefyd ardal awyr agored dan do ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn mwynhau'r awyr agored er gwaetha'r tywydd!

 

Oriau agor
 
 • Llun: AR GAU
 • Mawrth: 08:30-16:00

 • Mercher: 08:30-16:00

 • Iau: 08:30-16:00

 • Gwener: 08:30-16:00

 • Sadwrn: 10:00-14:00

 • Sul: AR GAU

dim gwefan / no website

07111 123456

hotel2Sam's Cafe

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail

dim gwefan / no website

07979 842580

Sam's Cafe

Spencer Industrial Estate, Denbigh, LL16 5TQ

07979 842580

Llefydd i Fwyta

Rhan o siop A&D Motorcycles, mae Caffi Sam yn cynnig bwyd rhagorol am brisiau heb ei ail.

Lle delfrydol i feicwyr gyfarfod a chael rhywbeth i fwyta.

Oriau agor: Llun - Gwe 8:00yb - 3:00yp; Sad - Sul 8:30yb - 3:00yp

Ymwelwch â'n tudalen Facebook: https://en-gb.facebook.com/Sams-Cafe-188037241252173/

dim gwefan / no website

07979 842580

hotel2Y Pantri

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

Y Pantri

39-41 High St, Denbigh LL16 3HY // 39-41 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3HY, ,

01745 814276

Llefydd i Fwyta

Caffi traddodiadol

No website // Dim gwefan

01745 814276

hotel2Denbigh Chocolate Shop

Siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru, gyda chacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus.

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

Denbigh Chocolate Shop

13 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3AD // 13 Vale St, Denbigh LL16 3AD

01745 814864

Llefydd i Fwyta

Mae Denbigh Chocolate Shop wedi’i henwi fel y Lle Gorau i Fwyta ac Yfed ar y Stryd Fawr yng Nghymru!

Da iawn i’n cwsmeriaid a'n staff gwych!Dewch am dro i’n Siop Siocled fach cŵl. Denbigh Chocolate Shop yw siop siocled, danteithion a choffi orau un Cymru.

Dewch i’n gweld yng nghalon Dyffryn Clwyd am gacennau unigryw anhygoel a siocled poeth a siocledi tu hwnt o flasus!

Rydym ar agor:Llun-Sadwrn 9am-5.30pm, Sul 11am-4pm.

www.chocshopdirect.co.uk

 

www.denbighchocolateshop.com

01745 814864

hotel2Ji-Binc Coffee Shop

Siop goffi yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor. Yn agored saith niwrnod yr wythnos.

No website

07543135658

Ji-Binc Coffee Shop

50/52 High Street, Denbigh. LL16 3LB, , 50-52 Stryd Fawr, Dinbych LL16 3LB

07543135658

Llefydd i Fwyta

Siop goffi ar Stryd Fawr Dinbych, yn gwerthu bwyd cartref, cacennau cartref, te prynhawn a the a choffi Masnach Deg Dwyfor.

Yn agored saith niwrnod yr wythnos (Bob Dydd Sul, y Pasg-Medi) o 8am-5pm.

Facebook:Siop goffi Ji-binc coffee shop.

Twitter: @ffionjibinc.

No website

07543135658