This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Tafarnau a Bwytai

hotel2Hand Inn

Tafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a maes parcio mawr gyda byrddau picnic.

No website // Dim gwefan

01745 814286

Hand Inn

Henllan Street, Denbigh, LL16 3PF // Stryd Henllan, Dinbych LL16 3PF

01745 814286

Tafarnau a Bwytai

Mae’r Hand yn dafarn sydd wedi hen ymsefydlu, gyda lolfa fawr agored ac ystafell gemau sy'n cynnig darts, pŵl a dominos. Dwy sgrin fawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon

Mae ganddi hefyd faes parcio mawr o’i blaen gyda 10 bwrdd picnic. Mae croeso cynnes i gwsmeriaid hen a newydd bob tro. Staff Cymraeg a Saesneg eu hiaith.

No website // Dim gwefan

01745 814286

hotel2Plough Inn

Tafarn boblogaidd yng nghanol Dinbych yn cynnig croeso cynnes, detholiad o gwrw, disgo a karaoke dros y penwythnos, bandiau byw a noson gwis reolaidd.

No website // Dim gwefan

01745 812961

Plough Inn

Bridge Street, Denbigh, LL16 3TF // , 10 Stryd y Bont, Dinbych LL16 3TF

01745 812961

Tafarnau a Bwytai

Tafarn boblogaidd yng nghanol tref Dinbych gyda detholiad o lager a diod chwerw Marston.

Mae gennym ddisgo a karaoke bob dydd Sadwrn a dydd Sul a bandiau byw achlysurol. Noson gwis bob dydd Mercher.

Croeso cynnes. Dewch o hyd i ni ar Facebook: Plough, Dinbych.

No website // Dim gwefan

01745 812961

hotel2White Lion

Tafarn canol tref cyfeillgar iawn. Prif far hir ond cul i'r blaen gyda lolfa ar wahân i'r cefn.

No website // Dim gwefan

01745 812155

White Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812155

Tafarnau a Bwytai

Tafarn canol tref cyfeillgar iawn. Prif far hir ond cul i'r blaen gyda lolfa ar wahân i'r cefn.

Oriau agor:

11yb -11yh Llun -Sad; 12yp -11yh Sul

www.tripadvisor.co.uk

No website // Dim gwefan

01745 812155

hotel2Con Amici Italian Bar & Kitchen

Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd go iawn. Pizzas wedi’u gwneud â llaw, prydau pasta a risoto, opsiynau llysieuol a phrydau arbennig wythnosol, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

Con Amici Italian Bar & Kitchen

Rhyl Road, Denbigh

01745 814444

Tafarnau a Bwytai

Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DS


Mae Con Amici yn fwyty Eidalaidd teuluol sy’n gweini bwyd Eidalaidd ffres go iawn. Mae gennym fwydlen Eidalaidd dymhorol sy'n defnyddio llawer o gynnyrch lleol. Mae'r fwydlen yn cynnwys llawer o hen ffefrynnau ynghyd â detholiad o bizzas wedi'u gwneud â llaw, amrywiaeth o brydau pasta a risoto, gyda dewis da o opsiynau llysieuol, a llawer o brif gyrsiau, pob un wedi’u coginio'n ffres ar y safle. Mae prydau arbennig wythnosol ar gael ar ein byrddau du hefyd. Mae'r bwyty a’r bar yn agored o 12pm yn gweini bwyd a diod drwy'r dydd, bob dydd.

www.con-amici.co.uk

01745 814444

hotel2Railway Hotel

Tafarn draddodiadol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

Railway Hotel

2 Ruthin Road, Denbigh, LL16 3EL // 2 Ffordd Rhuthun, Dinbych LL16 3EL

01745 812376

Tafarnau a Bwytai

Tafarn draddodiadol hanner milltir o’r castell hanesyddol.

No website // Dim gwefan

01745 812376

hotel2Brookhouse Mill

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

Brookhouse Mill

Ruthin Road, Denbigh, LL16 4RD

01745 813377

Tafarnau a Bwytai

Yn cael ei adeiladu

www.brookhousemill.co.uk

01745 813377

hotel2Golden Lion

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

Golden Lion

Back Row, Denbigh, LL16 3TE

01745 812227

Tafarnau a Bwytai

Popular back street pub in town centre. Traditional pub games. Public car park to the rear.

No website // Dim gwefan

01745 812227

hotel2Hope and Anchor

Tafarn sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus. Yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

Hope and Anchor

94 Vale Street, Denbigh, LL16 3BW, <br>, 94 Stryd y Dyffryn, Dinbych LL16 3BW

01745 818831

Tafarnau a Bwytai

Rydym yn dafarn mewn ardal brysur yn Ninbych sy'n cynnig cwrw go iawn traddodiadol, bwyd da a llety cyfforddus.

Os ydych yn chwilio am gwmni da gyda llond plât o fwyd, rydym yn boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan ddod ag awyrgylch gwych ac ymdeimlad o gymuned i'r dafarn.

Mae'r adeilad yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif ac mae'n llawn hanes. Mae prydau cartref blasus yn cael eu gweini ar nosweithiau Gwener ac amser cinio dydd Sul.

Mae gwely a brecwast ar gael yn ein hystafelloedd cyfforddus hefyd, pob un â chyfleusterau preifat en-suite a theledu Freeview. Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn yr Hope and Anchor – galwch heibio am beint a byddwch yn teimlo'n gartrefol yn fuan iawn.

www.hopeandanchordenbigh.co.uk

01745 818831

hotel2Britannia Inn

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales

No website // Dim gwefan

01745 813180

Britannia Inn

Love Lane, Denbigh, LL16 3LU

01745 813180

Tafarnau a Bwytai

A traditional Market Town Pub, with a friendly atmosphere, just off the High street of Denbigh in North Wales. Popular with it's regulars for Socialising, Live Sports, and its Pool, Darts and Dominoes!

Open: 11:00 - 00:00

No website // Dim gwefan

01745 813180

hotel2Masons Arms

Bar chwaraeon a cherddoriaeth fyw gyda detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd.Yn dangos yr holl chwaraeon ac yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd.

No website // Dim gwefan

01745 812831

Masons Arms

Rhyl Road, Denbigh, LL16 3DT, , Ffordd y Rhyl, Dinbych LL16 3DT

01745 812831

Tafarnau a Bwytai

Prif far chwaraeon a cherddoriaeth fyw Dinbych. Detholiad mawr o lager casgen, cwrw, seidr, cwrw casgen lleol a gwirodydd. Bar jin a thonig arbenigol. Gwinoedd a Prosecco o safon uchel.

Gardd gwrw. Dartiau, pŵl a dominos.

Yn dangos yr holl chwaraeon ar sawl sgrin lydan iawn.

Yn chwarae cerddoriaeth fyw yn rheolaidd – cadwch lygad amdanom ar Facebook (Masons Arms, Dinbych) ar gyfer dyddiadau, amseroedd a pherfformwyr.

No website // Dim gwefan

01745 812831